REABILITAREA SĂLII “MIHAI EMINESCU”, UN NOU EȘEC

in

   În august 2016, Primăria Sighișoara ne înștiința că a demarat procedurile pentru actualizarea dosarului privind restaurarea, consolidarea și punerea în valoarea a Sălii “Mihai Eminescu”. Din punct de vedere administrativ, Primarul ar fi trebuit să fie mandatat de către Consiliul local în acest sens, dar procedura nu s-a respectat, decizia sa ridicând astfel semne de întrebare asupra legalității.

   Proiectul inițial, întocmit pe vremea lui Ioan Dorin Dăneșan, avea în vedere întregul corp al clădirii ce găzduiește Biblioteca Municipală “Zaharia Boiu” și Casa de Cultură “Mihai Eminescu”. Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) a fost adoptată pe șest, prin Hotărârea Consiliului local nr. 59/27.03.2014, costurile totale fiind estimate atunci la 8.048.907,95 de lei, inclusiv TVA. Proiectul a fost strecurat pe lista suplimentară a ședinței, conținutul său nefiind făcut public.

   Finanțarea nerambursabilă ar fi trebuit obținută prin programul “Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”, parte a Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014, dar n-a fost să fie. Unul dintre corpurile construcției (cel în care funcționează farmacia de la stradă) se afla în proprietate privată, motiv pentru care dosarul a fost respins. În scurt timp s-a trecut la dezmembrarea clădirii pe mai multe corpuri, dar în zadar.

   Deoarece documentația de avizare a lucrărilor de intervenție din 2014 a expirat, având un termen de valabilitate de doar 12 luni, Primăria a revenit cu acest proiect, în septembrie 2016, nu înainte de a asigura, printr-o rectificare bugetară, fondurile necesare. Dosarul urma să fie redepus pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, până la data de 25.11.2016. În acest interval de timp proiectul trebuia finalizat, supus dezbaterii și depus pentru finanțare, dar avizul din partea Comisiei Monumentelor Istorice a venit în 29.11.2016, după termen.

   Primăria nu-și face probleme că a ratat această oportunitate și spune că documentația actualizată este pregătită pentru axe de finanțare cu granturi norvegiene. Fiindcă până în septembrie mai sunt câteva luni, există posibilitatea reală ca și aceasta să expire, fără ca vreun factor de decizie să fie tras la răspundere pentru cheltuielile nejustificate. Următorii pași administrativi sunt însușirea și adoptarea documentației actualizate de către Consiliul local, titularul dreptului de administrare și forul decizional.

   Pentru cele două studii Primăria a pus la bătaie 108.100 de lei (68.100 de lei, respectiv 40.000 de lei). Beneficiarul sumelor este arhitectul Sorin Minghiat, același arhitect care s-a ocupat de studiul referitor la strămutarea Monumentului Skariatin ("La Leu").

    Clădirea găzduiește Biblioteca Municipală “Zaharia Boiu” și Casa de Cultură “Mihai Eminescu” și a fost construită începând din anul 1874. Între 1930 și 1940 au fost efectuate lucrări de completare a scenei și a fost construit foyerul, iar ultima intervenție s-a făcut în 1965. Printre muzicienii vremii care au concertat aici s-a numărat și George Enescu, în 1930.

Tudor Groza

BOGDAN BURGHELEA: „NUMAI TRANSPARENȚA ȘI ASUMAREA DECIZIILOR POT DUCE LA O BUNĂ GUVERNARE LOCALĂ”

in

Ne dorim să avem un oraș mai curat, mai îngrijit, un oraș care să ne ofere mult mai multe. Însă, Sighișoara, în momentul de față, este plină de probleme. Pentru asta, unii critică Primăria. Alții blamează consilierii că nu își fac treaba. Însă, puțini știu care este de fapt rolul fiecărei autorități, ce și cât poate face fiecare. Pentru a înțelege mai bine cum funcționează aparatul administrativ local, dar și pentru a afla cum ne putem implica activ în organizarea orașului, am stat de vorbă cu Bogdan Burghelea, avocat și consilier local. Reprezentantul Uniunii Independente pentru Sighișoara ne-a oferit o altfel de lecție de educație civică.

„Între Consiliul Local și Primar NU există raporturi de subordonare”

Reporter: Sunteți la primul mandat de consilier local. Ce vă propuneți să realizați pe parcursul acestor patru ani?

Bogdan Burghelea: Așa cum spuneam și în campanie, pe lângă transpunerea în practică a punctelor cuprinse în programul electoral, îmi doresc în continuare să aduc un aer proaspăt de legalitate, îmbinată cu spirit practic.

Reporter: Ce părere aveți despre modul în care se desfășoară activitatea Consiliului local (CL)?

Bogdan Burghelea: Din păcate văd și mă lovesc de foarte multă teamă, nepricepere și rea-voință. Cu alte cuvinte, noi, cei din UIPS, ne pregătim pentru fiecare ședință, discutăm fiecare punct de pe ordinea de zi, la nevoie mergem și ne informăm, venim în ședință cu un punct de vedere coerent și corect din punct de vedere legal. Odată ajunși acolo, dăm peste un munte de teamă, suspiciune și nepricepere. Sunt persoane în Consiliul local care în cele 7 luni și peste 10 ședințe care au avut deja loc, nu au luat niciodată cuvântul, ba, mai mult, au votat împotriva propriului program de campanie. Eu îmi doresc o mai mare deschidere din partea tuturor formațiunilor din Consiliul local, mai multă seriozitate – dacă discutăm și stabilim ceva, să nu votăm împotrivă numai pentru că ni se pare că avantajează UIPS – și, în orice caz, mai mult profesionalism. Dacă unii colegi au nelămuriri cu privire la anumite probleme ce urmează să se discute, atunci să facă bine și să se informeze înainte de ședință de la oameni de specialitate și să vină cu temele făcute. Nu folosește nimănui să voteze împotrivă sau să se abțină de la proiecte de hotărâre care sunt de strictă necesitate sau urgență pentru oraș – cum a fost, de exemplu, cel al noii maternități – iar apoi să se lamenteze în oraș sau în mediile de socializare că nu îi lăsăm să muncească. Discutarea, asumarea și votarea hotărârilor este munca unui consilier local.

Reporter: Foarte multă lume confundă responsabilitățile și atribuțiile CL cu cele ale Primăriei. Cum stau de fapt și de drept lucrurile?

Bogdan Burghelea: De drept, conform articolului 6 alineatul 2 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, între Consiliul local și primar NU există raporturi de subordonare. Aceasta înseamnă că între cele două autorități locale – Consiliu local și primar – funcționează principiile legalității, responsabilității, COOPERĂRII în rezolvarea problemelor. În orice caz, este greșită părerea unora că membrii Consiliului local ar lucra acum în primărie și că sarcina lor ar fi de a-l consilia, de a-l sfătui pe primar. Fiecare dintre cei 19 consilieri ai municipiului Sighișoara ne-am păstrat locul de muncă, iar activitatea pe care o desfășurăm este pe lângă activitatea obișnuită. Bineînțeles că putem discuta cu primarul înainte, în timpul și după ședința Consiliului local, dar nu aceasta este munca noastră principală. În concret, Consiliul local are rolul unui mic parlament local, în care se prezintă, se discută și apoi se adoptă hotărâri pe care primarul, împreună cu aparatul său tehnic (denumit în general, executivul) trebuie să le pună în practică – de exemplu, dacă am decis prin hotărâre de Consiliu asfaltarea unei străzi, în aceeași hotărâre am indicat și suma alocată și sursa de finanțare. Revine exclusiv sarcina executivului de a materializa acea hotărâre – adică de a organiza licitație, de a desemna câștigătorul lucrării, de a încheia contract cu acesta, de a urmări începerea și executarea lucrărilor, respectarea obligațiilor legale, dar și tehnice ale contractului și, la final, de a face recepția lucrării și de a o preda spre folosință. Fără îndoială că noi, consilierii, putem urmări punerea în practică a unei hotărâri adoptate de către noi, dar nu este sarcina noastră principală. Ce mai putem face este să-l interpelăm pe primar sau anumite persoane din executiv cu privire la stadiul lucrărilor, la nemulțumirile cetățenilor etc., dar activitatea propriu-zisă o desfășoară executivul. Apelurile pe care le primim uneori să începem să muncim sunt fie niște diversiuni menite să ascundă lipsa de activitate a executivului, fie niște așteptări greșite provenite din necunoașterea legii și a principiilor administrației locale.

Reporter: În ultima perioada, foarte timid, au început să se organizeze dezbateri publice și în Sighișoara. Cum pot cetățenii să se implice concret în organizarea orașului lor?

Bogdan Burghelea: Nu pot decât să salut că, în sfârșit, după multe eforturi din partea societății civile, cu greu executivul a acceptat și înțeles nu numai obligația legală a organizării dezbaterilor publice, ci și utilitatea lor. Chiar dacă dezbaterea publică presupune un efort, iar eu zic că efortul este foarte mic în raport cu beneficiile obținute, se creează posibilitatea atât pentru noi, consilierii locali, cât și pentru executiv să luăm contact DIRECT cu ideile, nemulțumirile, dar și soluțiile oferite de cetățeni. La urma urmei, toată activitatea în Consiliul local are drept scop îmbunătățirea vieții întregii urbe, astfel încât o consultare a cetățenilor nu poate fi decât binevenită. În acest sens doresc să îi încurajez pe toți cetățenii Sighișoarei, atunci când află despre organizarea de dezbateri publice, să participe în număr cât mai mare la aceste dezbateri, deoarece se ajută și pe ei – dau glas în mod direct ideilor și dorințelor lor – dar și pe noi, cei din Consiliul local – avem ocazia să primim informații și soluții direct de la cetățeni.

Concursul pentru postul de Manager al Spitalului – Nul de Drept

Reporter: Sighișoarei îi lipsesc multe. Însă, una dintre problemele care i-a scos pe sighișoreni din casă a fost situația spitalului. Ce soluții s-ar putea găsi?

Bogdan Burghelea: Așa cum am arătat în mai multe rânduri, pornind de la principiul simetriei actelor juridice – mai popular spus, „cine face și desface” – era sarcina primarului să găsească o soluție la această problemă. Noi, grupul de consilieri UIPS, ne-am făcut datoria să solicităm public demiterea managerului spitalului, am indicat temeiul legal al demiterii acestuia (confirmat atât de Ministerul Sănătății, cât și de Prefectul județului Mureș) și l-am asigurat pe primar de tot sprijinul nostru – în mod concret, am fost în audiență pe această temă la prefect. Din păcate, dl. Mălăncrăvean, din fotoliul de primar, nu a avut curajul să ia niciun fel de măsuri, ci s-a ascuns în spatele unui comisii de analiză a activității managerului. Însăși activitatea comisiei a fost ilegală, deoarece a analizat numai două luni din activitatea managerului, iar nu minimum 6 luni sau chiar un an, cum cereau normele legale.

Reporter: De asemenea, s-a pus problema despre ilegalitatea contractului actualului manager al spitalului. Ce informații aveți despre acest fapt?

Bogdan Burghelea: În urma verificărilor pe care le-am efectuat, am descoperit că însăși procedura de organizare a concursului managerului spitalului a fost făcută cu încălcarea legii. Conform legii, primarul NU are în atribuții organizarea, de unul singur, a concursului pentru ocuparea postului de manager al spitalului, ci trebuie să o facă întemeindu-se pe o hotărâre de Consiliu local, ceea ce în cazul nostru NU există. Chiar dacă Legea sănătății (lege ordinară) dă dreptul primarului de a organiza concursul, această lege nu poate modifica atribuțiile primarului și ale Consiliului local, stabilite de Legea administrației publice locale (lege organică, deci de rang mai înalt). În aceste condiții, parcursul normal era adoptarea unei hotărâri de Consiliu local care SĂ ÎMPUTERNICEASCĂ primarul să organizeze concursul. De altfel, în alte localități s-a procedat în acest fel (în municipiul Sibiu, de exemplu) și nimeni (prefect sau altă autoritate) nu a contestat sau nu a considerat că este o procedură excesivă sau greșită. De aici se trage concluzia, că modul în care s-a organizat concursul și semnarea contractului de către primarul interimar de atunci, dl. Gavrilă, care actualmente își desfășoară activitatea profesională la același spital, este NULĂ DE DREPT.

„Orice cetățean al orașului, care plătește deja impozit pe clădire, pe autovehicul, are dreptul de a parca”

Reporter: Un alt subiect controversat este situația parcărilor de reședință. Ce cadru legal au acestea, având în vedere că majoritatea nu sunt deloc amenajate?

Bogdan Burghelea: În drept există un principiu de bază care zice așa: „îți dau, ca să-mi dai” (do ut des). În privința parcărilor de reședință, dat fiind faptul că acestea nu sunt cu adevărat parcări, nici de reședință, nici de alt fel, se pune problema de ce ar trebui sighișorenii să plătească SUPLIMENTAR pentru ceea ce au plătit deja? Cu alte cuvinte, orice cetățean al orașului, care plătește deja impozit pe clădire, pe autovehicul, are dreptul de a parca în parcările amenajate ale orașului și, în limitele legii, în locurile stabilite. A trasa niște simple linii pe trotuar – de multe ori împiedicând cu totul circulația pietonilor, ceea ce este ilegal – sau chiar pe spațiul verde arată nu doar dispreț la adresa legii, ci și față de toți cetățenii orașului. Arată, de fapt, haosul care domină activitatea operatorului acestor parcări, al firmei Ecoserv Sig SRL. Din punctul nostru de vedere – pentru acest motiv am și promovat proiect de hotărâre – administrarea tuturor parcărilor trebuie să revină la Primărie, trebuie făcut un inventar clar al locurilor LEGALE de parcare și al cererii pentru aceste locuri și doar apoi amenajarea și atribuirea acestor parcări de reședință. Modul acesta hei-rupist nu ajută nimănui și produce numai neplăceri cetățenilor.

Reporter: Vorbeam înainte despre implicarea activă a sighișorenilor în tot ceea ce ține de oraș. La ședințele CL cum și când pot participa?

Bogdan Burghelea: Ședințele Consiliului local sunt publice, fără nicio restricție. Așa încât cetățenii pot participa liber la ședințe și chiar îi încurajez în acest sens. Din punctul nostru de vedere, este întotdeauna bine să fie cât mai mulți cetățeni prezenți la ședințe, pentru a vedea și auzi direct ce și cum se discută în ședințe și pentru a fi imuni la dezinformări și manipulări. De multă vreme UIPS a cerut ca ședințele să fie transmise în direct prin toate mijloacele de comunicare în masă, inclusiv Internet și rețele de socializare, iar în timpul ședințelor noi am fost întotdeauna de acord ca atunci când numărul cetățenilor făcea neîncăpătoare sala de ședință, activitatea să se mute în Sala mare a Primăriei. Noi considerăm că numai transparența și asumarea deciziilor pot duce la o bună guvernare locală.

Otilia Mureșan

Sursă fotografii: Facebook

GROAPĂ MEDIEVALĂ PENTRU PROVIZII, DESCOPERITĂ ÎN ORAȘUL DE JOS

in

Tags 

100% Local

   O groapă medievală pentru provizii a fost descoperită întâmplător în Orașul de Jos, urmare a surpării unei alei din parcul central.

   Potrivit unui comunicat dat publicității de Primăria Sighișoara, "În dimineața zilei de 09.02.2017, în colțul de sud-vest al Parcului Central, sub aleea pietonală, a avut loc o surpare de teren care a pus în evidență existența unei gropi medievale de provizii. Existența la Sighișoara a unor astfel de gropi pentru depozitarea grânelor în piața veche (Marktplaz) a Orașului de Jos este cunoscută de mai multă vreme, unele fiind documentate încă din anii `60 ai secolului trecut, iar o alta a fost descoperită cu numai câțiva ani înainte în perimetrul aceleiași zone (punctul este marcat și protejat)."

   Explicația amenajării unor astfel de spații este următoarea: "Se pare că în Evul mediu amplasarea acestor gropi era ținută secretă, ele fiind acoperite cu un capac și apoi cu pământ, apelarea la aceste resurse făcându-se doar în caz de forță majoră. Locul exact al fiecărei gropi era cunoscut doar de câteva persoane. Aceștia legau niște frânghii speciale în locuri doar de ei știute, iar în punctul de intersecție al nodurilor făcute de către cei ce au ascuns alimentele trebuia să fie o groapă. De altfel situația este asemănătoare cu cea existentă în Piața Sfatului din Brașov sau Piața Mare din Sibiu, acolo unde s-au identificat mai multe gropi de provizii, care au fost conservate arheologic și puse în valoare prin amenajarea unor hublouri de vizitare."

   Ce urmează să se întâmple cu groapa medievală pentru provizii, ne spune tot Primăria: "În vederea unui scop asemănător, până la cercetarea arheologică, documentarea științifică și o valorificare corespunzătoarea după modelul din Sibiu, Municipiul Sighișoara a procedat la conservarea provizorie a acestor gropi prin umplerea lor cu un sort de pietriș."

 

21 DE ACCIDENTE RUTIERE IN LUNA IANUARIE!

in

Tags 

100% Local

   Anul 2017 nu a început prea bine pentru pietonii și șoferii din Sighișoara. Încă din prima lună, 2 persoane au decedat, 5 au fost rănite grav și 7 rănite ușor, în urma unor accidente rutiere. Cauzele de producere a acestor accidente au fost viteza neadaptată, neacordarea de prioritate pentru pietoni, depășirea neregulamentară și circulația pe sens opus, potrivit unei informări a Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

   De asemenea, în cursul lunii ianuarie 2017, în Sighișoara, s-au produs 2 accidente rutiere ușoare, din care a rezultat rănirea ușoară a două persoane. Iar polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighișoara au soluționat 13 accidente din care au rezultat doar pagube materiale. Sighișorenii s-au arătat revoltați de multitudinea de accidente rutiere. Ei au realizat chiar și o petiție prin care cer Primăriei Municipiului Sighișoara „Treceri de pietoni cu LED-uri în Sighișoara pe traseul E60”.                                                             

Sursa foto: Facebook

REABILITAREA SĂLII “MIHAI EMINESCU”, UN NOU EȘEC

in

În august 2016, Primăria Sighișoara ne înștiința că a demarat procedurile pentru actualizarea dosarului privind restaurarea, consolidarea și punerea în valoarea a Sălii “Mihai Eminescu”. Din punct de vedere administrativ, Primarul ar fi trebuit să fie mandatat de către Consiliul local în acest sens, lucru care nu s-a întâmplat, decizia ridicând astfel semne de întrebare asupra legalității demersului. Proiectul inițial, întocmit pe vremea lui Ioan Dorin Dăneșan, avea în vedere întregul corp al clădirii ce găzduiește Biblioteca Municipală “Zaharia Boiu” și Casa de Cultură “Mihai Eminescu”.

BOGDAN BURGHELEA: „NUMAI TRANSPARENȚA ȘI ASUMAREA DECIZIILOR POT DUCE LA O BUNĂ GUVERNARE LOCALĂ”

in

Ne dorim să avem un oraș mai curat, mai îngrijit, un oraș care să ne ofere mult mai multe. Însă, Sighișoara, în momentul de față, este plină de probleme. Pentru asta, unii critică Primăria. Alții blamează consilierii că nu își fac treaba. Însă, puțini știu care este de fapt rolul fiecărei autorități, ce și cât poate face fiecare. Pentru a înțelege mai bine cum funcționează aparatul administrativ local, dar și pentru a afla cum ne putem implica activ în organizarea orașului, am stat de vorbă cu Bogdan Burghelea, avocat și consilier local. Reprezentantul Uniunii Independente pentru Sighișoara ne-a oferit o altfel de lecție de educație civică.

GROAPĂ MEDIEVALĂ PENTRU PROVIZII, DESCOPERITĂ ÎN ORAȘUL DE JOS

in

Tags 

100% Local

O groapă medievală pentru provizii a fost descoperită întâmplător în Orașul de Jos, urmare a surpării unei alei din parcul central. Potrivit unui comunicat dat publicității de Primăria Sighișoara, "În dimineața zilei de 09.02.2017, în colțul de sud-vest al Parcului Central, sub aleea pietonală, a avut loc o surpare de teren care a pus în evidență existența unei gropi medievale de provizii. Existența la Sighișoara a unor astfel de gropi pentru depozitarea grânelor în piața veche (Marktplaz) a Orașului de Jos este cunoscută de mai multă vreme, unele fiind documentate încă din anii `60 ai secolului trecut, iar o alta a fost descoperită cu numai câțiva ani înainte în perimetrul aceleiași zone (punctul este marcat și protejat)."

21 DE ACCIDENTE RUTIERE IN LUNA IANUARIE!

in

Tags 

100% Local

Anul 2017 nu a început prea bine pentru pietonii și șoferii din Sighișoara. Încă din prima lună, 2 persoane au decedat, 5 au fost rănite grav și 7 rănite ușor, în urma unor accidente rutiere. Cauzele de producere a acestor accidente au fost viteza neadaptată, neacordarea de prioritate pentru pietoni, depășirea neregulamentară și circulația pe sens opus, potrivit unei informări a Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

OVIDIU MĂLĂNCRĂVEAN: „NU POT SĂ SPUN CĂ REVENIREA A FOST ÎN FORȚĂ”

in

Tags 

politica

În decurs de o săptămână, Sighișoara a avut primar, apoi a rămas fără și acum are din nou. Sună haotic, la fel ca și situația în sine. Pe 3 februarie, Ovidiu Mălăncrăvean a demisionat. Prin presă s-au invocat “motive personale”. În data de 7 februarie el s-a răzgândit. La câteva zile după această agitație, l-am contactat telefonic. Reticent, ușor atacat și surprins, Ovidiu Mălăncrăvean ne-a răspuns. Cu toate acestea nu am reușit să descoperim concret de ce a demisionat, de ce a revenit și, mai ales, ce efecte au protestele sighișorenilor asupra sa.

GIMNAZIUL DE STAT „ZAHARIA BOIU” S-A CALIFICAT LA FAZA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL!

in

Tags 

100% Local

În urma Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, ce a avut loc, în 2 februarie, la Sighișoara, elevii claselor III-IV, de la Gimnaziul de Stat „Zaharia Boiu”, s-au calificat la faza județeană de fotbal! În cadrul olimpiadei au participat elevi de la Școala Gimnazială „Miron Neagu”, Liceul Teoretic „Joseph Haltrich” și Gimnaziul „Zaharia Boiu”. Aceștia din urmă au câștigat toate meciurile și astfel s-au calificat la faza județeană a acestei competiții.

A DEMISIONAT, DAR (ȘI-)A REVENIT

Cine a crezut că Sighișoara a scăpat de blesteme s-a înșelat amarnic. După câteva zile de rătăcire primarul demisionar Ovidiu Mălăncrăvean a revenit asupra deciziei unilaterale și ireversibile și nu mai dorește să plece din fruntea obștei sau din partidul care l-a născocit și de practicile căruia nu s-a dezis. În vâltoarea protestelor din ultimele zile n-a binevoit să le explice oficial sighișorenilor de ce a fugit cu lașitate pe culoarul eliberat de protestatarii revoltați de actele reprobabile ale guvernului, însă a făcut-o senin la revenire, invocând mesajele de încurajare primite (?).

LOCUITORII STRĂZII AVRAM IANCU CER INTERVENȚIA IMEDIATĂ A PRIMĂRIEI

Pentru că sesizările lor repetate nu au avut efect, locuitorii unei străzi s-au adresat într-un final Consiliului local, cerând intervenții imediate. În ședința ordinară din luna ianuarie ei au readus la cunoștința autorităților locale că strada Avram Iancu are un nivel de călcare ce ar trebui coborât cu 30-40 de cm, “deoarece când plouă torențial sau iarna când se depune un strat mai gros de gheață, apa rezultată intră în curțile locatarilor”, afectând și versantul dinspre strada Consiliul Europei.

OANA BOGDAN, CĂTRE LIVIU DRAGNEA: „ÎN ROMÂNIA TREBUIE SALVAT TOTUL, URGENT!”

in

Tags 

cultura

Patrimoniul înseamnă atât bunuri publice, adică cele care aparţin întregului popor şi sunt administrate de către stat, cât şi bunuri personale moştenite prin lege de la părinti. În schimb, Patrimoniul Cultural înseamnă bunuri spirituale şi culturale care aparţin întregului popor, fiind transmise de la strămosi. Este moştenirea noastră culturală: monumente istorice, tablouri, sculpturi şi situri arheologice, şi toate zonele de creativitate umană cum ar fi dansul, fotografia, filmul, cărțile, meşteşugurile, tradiţiile şi obiceiurile.

AU ABROGAT, DAR SIGHIȘORENII SUNT DE NEÎNDUPLECAT !

in

Tags 

100% Local

Guvernul a aprobat ieri, 5 ianuarie, un proiect de urgență prin care infama Ordonanță 13/2017, de modificare a Codului Penal și a Codului de Procedură Penală, este abrogată. Modificarea a fost publicată în Monitorul Oficial. Premierul Grindeanu a solicitat Ministerului Justiției să organizeze dezbateri publice cu partidele politice și cu societatea civilă pe acest subiect. Unele voci spun însă că în actul adoptat, care va intra în procedură parlamentară, s-a strecurat o prevedere contrară legii fundamentale.

SIGHIȘORENII NU RENUNȚĂ. A 4-A SEARĂ DE PROTESTE!

in

Tags 

100% Local

Cine ar fi crezut că și aici se poate? Orașul a fost scurtcircuitat de protestatarii ieșiți în stradă pentru a cere pașnic anularea ordonanței Guvernului Grindeanu de modificare a codurilor penale. În cea de-a patra zi de proteste, după ce s-a scandat în fața sediului PSD Sighișoara, cordonul uman s-a îndreptat spre cartierul Târnava II, urmând traseul strada 1 Decembrie 1918, strada Consiliul Europei, cartierul Dumbravei, cartierul Plopilor și strada Mihai Viteazul.

ADR CENTRU, PESTE 12.000 DE PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ

În Regiunea Centru, prin toate programele operaționale de finanțare europeană nerambursabilă, derulate la nivel regional în perioada 2007-2013, au fost implementate peste 12.000 proiecte, a căror valoare totală este de peste 6 miliarde euro, din care au fost atrase fonduri nerambursabile de peste 3,7 miliarde euro. Între anii 2007-2015, ADR Centru a coordonat implementarea Programului Operațional Regional și a unor componente din cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Creșterea Competitivității Economice.

SIGHIŞOARA A RĂMAS FĂRĂ PRIMAR!

După numai 8 luni de mandat, Ovidiu Mălăncrăvean (foto sursa Agerpres) a demisionat din funcția de Primar al Sighișoarei, invocând motive personale. În condițiile în care, la bursa zvonurilor, intenția sa a fost speculată încă de la începutul mandatului, protestele din ultimele zile, la care s-au raliat și sighișorenii, par a fi un moment oportun pentru părăsirea scenei politice locale și administrației publice, oricare ar fi adevăratele motive. Încercarea noastră de a le afla a eșuat.

SIGHIȘORENII, DIN NOU, ÎN STRADĂ! „SĂ VĂ FIE FRICĂ, ȚARA SE RIDICĂ!”

Pentru a doua zi consecutivă, sighișorenii au ieșit în stradă. Aproape 1500 de oameni au scandat în cor „Să vă fie frică, țara se ridică”. Locul de întâlnire al protestatarilor a fost sediul PSD, „ciuma roșie”, așa cum au numit aceștia partidul aflat la guvernare. Cu pancarte în mâini, cu sentimentul de revoltă bine impregnat în suflet, oamenii au pornit în marș pe străzile Sighișoarei. Unul dintre oamenii care au avut curajul să inițieze aceste proteste și la Sighișoara este Bărăbaș-Savu Stelică. El ne-a declarat motivul pentru care a hotărât să iasă în stradă: „Efectele negative ale hotărârilor luate de Guvern se vor răsfrânge asupra generației mele și a copiilor noștri, iar noi nu putem fi leneși, ignoranți și fugi de realitate...

1000 DE SIGHIȘORENI ÎN STRADĂ, ÎMPOTRIVA MĂSURILOR ANTI-JUSTIȚIE

Ordonanțele Guvernului Grindeanu, adoptate mișelește în ultima seară a lunii ianuarie, au scandalizat opinia publică. Dezincriminarea parțială a abuzului în serviciu și schimbarea codurilor penale în sensul favorizării infractorilor au scos în stradă sute de mii de români. Sighișorenii s-au raliat marilor orașe și și-au manifestat pașnic nemulțumirile față de acțiunile guvernului de subminare a statului de drept. Protestatarii au scandat împotriva corupției generalizate, împotriva legiferării hoției din administrație și împotriva Primarului, dar și pentru abrogarea ordonanțelor guvernului și pentru un DNA mai puternic, amintindu-le guvernanților că locul infractorilor este la închisoare, nicidecum la conducere.

CONCURS PENTRU FUNCȚIA DE CITY MANAGER

În noiembrie 2016 Primarul Ovidiu Mălăncrăvean le-a propus consilierilor locali un proiect privind ocuparea unei funcții contractuale de administrator public (city manager). Conținutul proiectului nu a fost adus la cunoștința publicului, în acord cu principiile transparenței în administrație, tocmai pentru că inițiativa a venit pe șest, la debutul ședinței de Consiliu local, iar pe pagina de Internet a Primăriei Sighișoara documentul lipsește și astăzi.

UN HOTEL DIN SIGHIȘOARA – ÎN TOP 25 HOTELURI DIN ROMÂNIA!

in

Tags 

100% Local

Unul dintre cele mai apreciate hoteluri din România se află la Sighișoara, conform unui top realizat de TripAdvisor. Hotel Central Park s-a clasat pe locul 4, depășind numeroase hoteluri cunoscute, atât din București, cât și din alte orașe mai mari.

IONEL GAVRILĂ SCHIMBĂ CONSILIUL LOCAL CU SPITALUL MUNICIPAL

in

Tags 

administratie

Îl știți pe Ionel Gavrilă? Nu? Ar trebui. E consilier local începând din anul 2000, calitate în care a participat la luarea celor mai controversate decizii. Dacă nu-l știți, aici puteți face cunoștință cu el. Între 2015 și 2016, vreme de 11 luni, a fost viceprimar și primar interimar. Cu o zi înaintea începerii campaniei electorale, uzând de puterea efemeră primită de la consilierii strașnicei coaliții antisighișorene PSD-PNL-UDMR, a repus-o pe Aurelia Mașca în fruntea conducerii spitalului municipal.

FESTIVALUL DE BLUES, LA A 12-A EDIȚIE

in

Organizat pentru prima oară în anul 2005, “Sighișoara Blues Festival” a devenit unul dintre evenimentele emblematice de pe agenda culturală a orașului. Specific Americii de Nord, genul blues captează în România un public din ce în ce mai numeros, printre artiștii care au concertat până acum pe scena Sălii “Mihai Eminescu” numărându-se și români. În 31 martie 2017 vor urca pe scenă Steven de Bruyn & The Rhythm Junks (din Belgia) și Mississippi Heat (din SUA).

DEZBATERE PUBLICĂ PE CHIRIILE APARTAMENTELOR A.N.L.

in

Tags 

administratie

Primăria Sighișoara anunță organizarea unei dezbateri publice pe proiectul ”cotei autorității publice locale, aplicabilă titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani, la valoarea de înlocuire a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Sighișoara și aprobarea recalculării chiriilor locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Sighișoara”.

Pagini