DE CE REFERENDUM?

in

Tags 

politica

   În ultimele zile se vorbeşte intens, poate prea intens, despre o singură temă majoră: referendumul de modificare a articolului 48 din Constituţie, care defineşte, la nivel constituţional, familia românească.

   În urma iniţiativei a 3 milioane de cetăţeni români s-a declanşat – cu suficientă lentoare – procedura legală de modificare a conţinutului articolului mai sus menţionat, aşa încât sintagma „între soți” să fie înlocuită cu „între un bărbat și o femeie”.

   Potrivit expunerii de motive din proiectul de lege, acesta „își propune să înlăture orice echivoc pe care utilizarea termenului de «soți» (...) ar putea să-l aducă în conturarea noțiunii de «familie», a raportului dintre «familie» și dreptul fundamental al bărbatului și al femeii de a se căsători și a întemeia o familie”.

   Acceptarea modificării textului constituţional nu se poate face decât în urma unui referendum, adică o pronunţare directă şi concretă a cetăţenilor români cu privire la această chestiune.

Este nevoie de această schimbare a textului constituţional?

   Dacă privim în istoria recentă a României vom observa că în ultimii 15 ani, de la ultima modificare a Constituţiei, nu a mai existat nicio altă iniţiativă de modificare care să aibă o susţinere atât de largă – 3 milioane de semnatari.

   Numărul mare de semnături obligă Parlamentul României să preia chestiunea şi să o prezinte poporului român pentru exprimarea voinţei prin votul de la referendum – adică prin răspunsul „Da” sau „Nu” de pe buletinul de vot.

Ce rost are modificarea Constituţiei, dacă familia este deja definită ca uniunea liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie în Codul civil?

   Rostul precizării definiţiei rezidă din regimul diferit de modificare a respectivelor legi. Codul civil poate fi modificat prin procedură obişnuită a unei legi organice, cu votul a 2/3 dintre membrii camerelor Parlamentului şi, în condiţii „excepţionale”, chiar prin ordonanţă de urgenţă, în schimb, orice modificare a Constituţiei trece prin filtrul unui referendum.

   Istoria recentă ne arată că problemele fundamentale este bine să fie decise nu doar la nivelul Guvernului sau al Parlamentului, ci de popor în întregul său.

   Ordonanţa 13/2017 a fost dată într-un context foarte asemănător cu cel al referendumului: prin ordonanţă s-a încercat modificarea unei prevederi (definiţia infracţiunii de abuz în serviciu) dintr-o lege organică – Codul penal – în sensul dorit doar de Guvern, nu de Parlament şi, cum au arătat-o protestele de stradă, în niciun caz de majoritatea românilor. De aceea nu este lipsită de sens precizarea definiţiei familiei chiar în Constituţie.

Prin redefinirea familiei sunt discriminate minorităţile sexuale, astfel încât referendumul nu ar trebui să aibă loc.

   În momentul de faţă nicio lege naţională nu permite căsătoria între persoane de acelaşi sex şi nici vreun tratat privitor la drepturile omului nu obligă România (sau vreo altă ţară europeană) să recunoască căsătoria între persoanele de acelaşi sex. În cauza Chapin și Charpentier contra Franța (nr. 40183/07) Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în decizia luată cu unanimitate, se întărește faptul că Convenția Europeană a Drepturilor Omului nu include un drept la mariaj pentru cuplurile de același sex, nici sub dreptul la respectul pentru viața privată și de familie (art. 8), nici sub dreptul de a se căsători și a fonda o familie (art. 12).

   Mai precis, noua decizie vine să confirme altele anterioare, și în particular să reamintească următoarele:

• Problema căsătoriei între persoane de același sex este „subiect al legilor naționale ale Statelor contractante” (§ 36, cu ref. la decizia din cauza Schalk și Kopf c. Austria (nr. 30141/04);

• Articolul 12 confirmă conceptul tradițional de căsătorie, care este uniunea între un bărbat și o femeie și „nu impune asupra guvernelor Statelor contractante o obligație de a oferi cuplurilor de același sex acces la căsătorie„ (§ 36, cu ref. la decizia din cauza Gas și Dubois c. Franța, nr. 25951/07, § 66);

• Articolul 12 „nu poate fi interpretat ca impunând asupra guvernelor Statelor contractante o obligație de a oferi cuplurilor de același sex acces la căsătorie” (§ 39). Această reamintire a recentelor decizii din cauzele Hämäläinen c. Finlanda (nr. 37359/09) și Oliari și alții c. Italia (nr. 18766/11 și 36030/11) are un impact puternic deoarece recunoaște limitele teoretice ale interpretării dreptului la căsătorie;

• Cu privire la dreptul la respectul pentru viața privată (garantat sub art. 8) și la principiul non-discriminării (art. 14), „Statele sunt (…) libere (…) să restricționeze accesul la căsătorie la cuplurile de sexe diferite”, (cu ref. la decizia Schalk și Kopf, § 108 și Gas și Dubois, § 66);

• Statele „se bucură de o anumită marjă de apreciere cu privire la statutul exact conferit de mijloacele alternative de recunoaștere” a relațiilor de același sex și a diferențelor între acestea și drepturile și obligațiile conferite de căsătorie (§ 58).

   Deci cetăţenii români au libertate deplină să decidă cum vor în această chestiune, fără ca în acest fel să lezeze vreun drept fundamental.


Referendumul reprezintă o risipă de bani publici, care ar putea fi folosiţi în alte scopuri.

   Referendumul, ca orice alt tip de scrutin, implică costuri. Dacă ele sunt mari sau mici este o chestiune contabilă în primul rând, dar în niciun caz nu poate fi argument împotriva oportunităţii organizării unui scrutin, mai ales când acesta vizează o problemă fundamentală a societăţii şi când are o atât de largă susţinere.

   Refuzul organizării referendumului din motive financiare – că ar fi prea scump – ar deschide calea refuzării oricăror altor referendumuri pe motiv că şi acelea ar fi prea scumpe, ceea ce ar fi un precedent deosebit de periculos.

   Boicotul este o formă de manifestare a voinţei cetăţenilor şi reprezintă un protest legitim.

   Pentru ca un referendum să fie validat este necesară întrunirea unui număr minim de persoane care să se prezinte la urne - 30% din numărul total de persoane înscrise pe listele electorale permanente, iar pentru rezultat, opțiunile valabil exprimate reprezintă cel puțin 25% din cei înscriși pe listele electorale permanente.

   Aceasta înseamnă că dacă nu se prezintă suficiente persoane la referendum, acesta se invalidează, iar întreaga procedură se opreşte. Din acest motiv adversarii modificării textului constituţional au îndemnat la boicotarea referendumului, invocând diverse motive. În aceste condiţii, boicotarea echivalează, prin efecte, cu un vot împotriva modificării textului constituțional, dar în acelaşi timp un semnal deosebit de grav în societate – sintetizat la ultimele scrutine drept „mă … pe el de vot”.

   Semnalul este grav din două motive: a) cel care recurge la această metodă îşi neagă astfel propria putere politică – referendumul fiind una dintre puţinele şi rarele ocazii în care cetăţenii îşi manifestă direct suveranitatea – puterea care stă la baza tuturor puterilor în stat; b) se transmite un mesaj de slăbiciune şi resemnare – nu merită să te implici, fiindcă …, iar acest mesaj, preluat în special de tineri, va avea efecte şi asupra viitoarelor scrutine – alegeri euro-parlamentare, prezidenţiale şi parlamentare, dar şi asupra unor viitoare referendumuri care se preconizează (de exemplu, cel privind interdicţia constituţională de a accede în funcţii publice persoanele care au fost condamnate pentru fapte penale săvârșite cu intenţie, iniţiativă care a strâns un milion de semnături).

   Ce argumente vor invoca cei care doresc validarea acelui referendum, dacă azi, într-o chestiune similară şi cu o susţinere mai largă, propun boicotarea acestui referendum?

Nu particip la referendum, deoarece este referendumul de care profită PSD sau Dragnea sau Bisericia Ortodoxă Română.

   Având în vedere faptul că prima etapă a modificării textului Constituţiei o reprezenta strângerea a minimum 500.000 de semnături din minimum 20 de judeţe ale ţării, precum şi cifrele concrete finale – că s-au strâns 3 milioane de semnături din toate judeţele ţării, precum şi implicarea diversă în strângerea acestor semnături (da, s-a implicat BOR, dar şi Biserica Catolică şi celelalte culte religioase din România, dar şi simplii cetăţeni neafiliaţi politic, precum şi organizaţii cetăţeneşti), chiar dacă a avut şi susţinere politică, această susţinere nu-i perverteşte caracterul cetăţenesc şi nici nu-i schimbă greutatea sau sensul.

   Dacă avem în vedere faptul că în momentul de faţă, pentru validarea referendumului este nevoie de aproximativ 6,5 milioane de persoane care să se prezinte la urne şi că pentru demers s-au adunat 3 milioane de semnături, putem înţelege importanţa demersului.

   Chiar dezbaterile acestor zile şi diversitatea argumentelor mai arată un lucru: importanţa temei pentru societatea românească şi caracterul ei trans-politic (depăşeşte partidele, doctrinele lor şi politicile lor) şi trans-religios (este o dezbatere fundamentală asupra definirii nu doar a statului român şi a relaţiei lui cu propriii cetăţeni, ci şi a societăţii româneşti actuale şi, nu în ultimul rând, a naţiunii române, care nu-i cuprinde numai pe cetăţenii de azi, ci şi pe cei de mâine).

   Deci, referendumul nu este despre Dragnea, Tăriceanu şi starea lor civilă, ci despre crearea cadrului în care poporul român să-şi spună direct, răspicat şi liber punctul de vedere.

Ce garanţie am că acest referendum va fi respectat, dacă referendumul pentru Parlament unicameral şi cu maximum 300 parlamentari nu a fost respectat?

   În anul 2009, în paralel cu alegerile prezidenţiale, preşedintele de atunci, Traian Băsescu, a cerut convocarea unui referendum consultativ privitor la trecerea României la Parlament unicameral (deci eliminarea Senatului) şi reducerea numărului de parlamentari la maximum 300.

   În toţi anii care au urmat, chiar dacă Traian Băsescu a câștigat acele alegeri şi a mai fost 5 ani preşedintele României şi chiar dacă au avut loc încă două scrutine parlamentare, nu s-au mai făcut paşii următori şi necesari pentru aplicarea efectelor acelui referendum.

   Cum de s-a putut ajunge la o asemenea situaţie? Explicaţia simplă şi directă este că acel referendum nu avea în spate o iniţiativă cetăţenească, nu avea numărul minim de semnături necesar modificării Constituţiei şi din acest motiv a rămas doar la nivel consultativ.

   În schimb, referendumul de faţă nu reprezintă doar o consultare oarecare a cetăţenilor, ci este primul pas în modificarea – obligatorie chiar şi pentru Parlament – a Constituţiei României, similar cu demersul din anul 2003. Altfel spus, fără referendum nu se poate modifica Constituţia, dar odată validat referendumul în sensul modificării, însuşi Parlamentul României trebuie să împlinească următorii paşi.

avocat Bogdan Burghelea

MIRCEA DUȘA, NOUL PREFECT DE MUREȘ

in

   După 5 luni de la eliberarea din funcție a sighișoreanului Lucian Goga, Guvernul PSD-ALDE a numit un nou prefect de Mureș, în persoana lui Mircea Dușa. Hotărârea a fost luată în ședința Guvernului din 20 Septembrie 2018, după ce acesta a renunțat, în 12 Septembrie 2018, la funcția de Secretar de stat și de Șef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale din cadrul Ministerului Apărării Naționale, în care fusese numit, în 27 Ianuarie 2017, de Sorin Grindeanu.

   Mircea Dușa (foto sursa bzi.ro) are o lungă carieră în politică. Între 1990 și 1996 a fost viceprimar în Toplița, orașul său natal, iar din 1996 a fost primar din partea PDSR. Înainte de a accede în Parlament, în 2004, a fost Prefect de Harghita din partea PSD. În 2012 a fost numit Ministru de Interne, iar ulterior Ministru al Apărării Naționale în Guvernul Ponta.

    Rămâne de văzut dacă, în contextul actualei crize din PSD, Mircea Dușa își va asuma și el refuzul de emitere a ordinului de încetare a mandatului lui Ovidiu Mălăncrăvean, ca urmare a demisiei sale din 3 Februarie 2017. După cum știm, soarta Primarului și a Sighișoarei atârnă de această formalitate. 

GRĂDINIȚA NR. 3, ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR CU PROBLEME

in

Tags 

Invatamant

   Fosta Grădiniță cu program normal din cartierul Cornești, care a funcționat într-o clădire privată și pentru care comunitatea locală plătea o chirie lunară de aproape 75.000 de lei, nu a scăpat de probleme. Cele două clase, de limba română, respectiv limba germană, au fost mutate de pe strada Horia pe strada Mihai Eminescu, în subordinea Școlii Gimnaziale “Radu Popa”. Clădirea, în care funcționează și Grădinița cu program prelungit “Târnava”, aparține municipalității, însă este administrată de Școala Gimnazială “Victor Jinga”.

   În această confuzie organizatorică, serviciile publice oferite sunt necorespunzătoare, confirmându-se astfel că statul, prin Primăria Sighișoara, este un prost administrator. Noul an școlar i-a întâmpinat pe copii într-o clădire insalubră, având pereții scorojiți sau mucegăiți, parchetul umflat și subsolul inundat, asta după ce pe perioada vacanței acoperișul a cedat în fața ploilor.

   Problemele au fost constatate încă din luna august, dar, până la data publicării acestui material, nu a avut loc nicio intervenție. În lipsa unui document care să-i ateste calitatea de administrator al clădirii, conducerea Școlii Gimnaziale “Radu Popa” este cu mâinile legate.

   Primăria spune că la momentul cererilor pentru reparații și întreținere conducerile școlilor nu știau de acoperiș. Radu Puiu Pavel, responsabil cu urmărirea contractelor, a declarat că a întocmit un referat și a constatat neregulile, urmând să facă și caietul de sarcini. Ulterior se vor aloca banii necesari și se va căuta un agent economic care să execute lucrarea, dar că nu poate înainta un orizont de timp pentru finalizare.

   Dacă vă amintiți, Grădinița cu program normal nr. 3 a mai fost în centrul atenției la începutul acestui an, când consilierii UIPS au depus un proiect de hotărâre privind întocmirea unei documentații care să stea la baza lucrărilor de amenajare a curții. Cu încălcarea legii administrației publice, proiectul n-a mai ajuns pe masa consilierilor locali, pentru a fi supus votului, pe motiv că documentația nu este cuprinsă în bugetul pe anul în curs.

   Până se va clarifica situația, rețeaua unităților școlare din municipiu se află în subordinea Primăriei, în calitate de administrator public, care trebuie să-și asume condițiile improprii de desfășurare a actului de educație și expunerea copiilor la riscuri de îmbolnăvire. Chiar dacă mucegaiul este considerat periculos pentru sănătate, cu atât mai mult pentru copii, grija puterii baricadate în turnul de fildeș, după promisiuni electorale ce au acoperit și condiții mai bune în grădinițe, școli și licee, rămâne faultarea opoziției și nu respectul pentru noile generații, aplicarea echitabilă a standardelor, îmbunătățirea serviciilor de educație și gospodărirea eficientă a banului public.

   Inspectoratul Școlar Județean le-a transmis directorilor să analizeze cu atenție școlile pe care le conduc și să raporteze orice situație de risc, de la siguranța elevilor, la probleme de construcție. ”Au termen să identifice orice risc, inclusiv igrasia la nivel de unitate, accesul copiilor, ieșirea, dispunerea ușilor, geamurile, fixarea lor, închiderea lor și așa mai departe. Este absolut necesar, pentru că e mai bine să prevenim”, a declarat pentru Radio Mureș Ioan Macarie, inspector general. El a declarat că va face publice rezultatele analizei și că se va adresa primarilor, care au datoria să intervină acolo unde școala are nevoie de investiții pentru creșterea siguranței elevilor.

Tudor Groza

EXPOZIȚIE DE ARTĂ ILUSTRATIVĂ ÎN TURNUL CROITORILOR

in

Tags 

100% Locul

   Turnul Croitorilor, deschis publicului la începutul acestei veri, găzduiește, între 17 și 27 Septembrie 2018, o expoziție de artă ilustrativă cu vânzare, denumită Black Ribbons & Ravens of Goldși semnată Teodora Oniceanu. Este vorba de o acțiune caritabilă susținută de grupul ”Artist 4 a Heart”, cu sprijinul Centrului de Voluntariat Sighișoara.

   Banii colectați din vânzarea lucrărilor expuse vor fi donați integral secției de Oncologie din cadrul Spitalului Elias din București, pentru susținerea și ajutorarea persoanelor suferinde de cancer.

   Grupul Artist 4 a Heart a fost înființat în anul 2016, după incendiul din clubul ”Colectiv” și a unit până acum 11 artiști din România, Mexic, Marea Britanie, India, Bangladesh, Filipine și Siria. Dorința inițiatorilor este ca acest grup să crească și să aducă ”nu doar artiști vizuali, ci și spirite care doresc să se implice în cauzele umanitare lansate”.

    Teodora Oniceanu este artist independent, iar lucrările sale pot fi văzute aici.

DE CE REFERENDUM?

in

Tags 

politica

În ultimele zile se vorbeşte intens, poate prea intens, despre o singură temă majoră: referendumul de modificare a articolului 48 din Constituţie, care defineşte, la nivel constituţional, familia românească. În urma iniţiativei a 3 milioane de cetăţeni români s-a declanşat – cu suficientă lentoare – procedura legală de modificare a conţinutului articolului mai sus menţionat, aşa încât sintagma „între soți” să fie înlocuită cu „între un bărbat și o femeie”. Potrivit expunerii de motive din proiectul de lege, acesta „își propune să înlăture orice echivoc pe care utilizarea termenului de «soți» (...) ar putea să-l aducă în conturarea noțiunii de «familie», a raportului dintre «familie» și dreptul fundamental al bărbatului și al femeii de a se căsători și a întemeia o familie”.

MIRCEA DUȘA, NOUL PREFECT DE MUREȘ

in

După 5 luni de la eliberarea din funcție a sighișoreanului Lucian Goga, Guvernul PSD-ALDE numește un nou prefect de Mureș, în persoana lui Mircea Dușa. Hotărârea a fost luată în ședința Guvernului din 20 Septembrie 2018, după ce acesta a renunțat, în 12 Septembrie 2018, la funcția de Secretar de stat și de Șef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale din cadrului Ministerului Apărării Naționale, în care fusese numit, în 27 Ianuarie 2017, de Sorin Grindeanu.

GRĂDINIȚA NR. 3, ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR CU PROBLEME

in

Tags 

Invatamant

Fosta Grădiniță cu program normal din cartierul Cornești, care a funcționat într-o clădire privată și pentru care comunitatea locală plătea o chirie lunară de aproape 75.000 de lei, nu a scăpat de probleme. Cele două clase, de limba română, respectiv limba germană, au fost mutate de pe strada Horia pe strada Mihai Eminescu, în subordinea Școlii Gimnaziale “Radu Popa”. Clădirea, în care funcționează și Grădinița cu program prelungit “Târnava”, aparține municipalității, însă este administrată de Școala Gimnazială “Victor Jinga”. În această confuzie organizatorică, serviciile publice oferite sunt necorespunzătoare, confirmându-se astfel că statul, prin Primăria Sighișoara, este un prost administrator.

EXPOZIȚIE DE ARTĂ ILUSTRATIVĂ ÎN TURNUL CROITORILOR

in

Tags 

100% Locul

Turnul Croitorilor, deschis publicului la începutul acestei veri, găzduiește, între 17 și 27 Septembrie 2018, o expoziție de artă ilustrativă cu vânzare, denumită “Black Ribbons & Ravens of Gold” și semnată Teodora Oniceanu. Este vorba de o acțiune caritabilă susținută de grupul ”Artist 4 a Heart”, cu sprijinul Centrului de Voluntariat Sighișoara. Banii colectați din vânzarea lucrărilor expuse vor fi donați integral secției de Oncologie din cadrul Spitalului Elias din București, pentru susținerea și ajutorarea persoanelor suferinde de cancer.

7 FOCARE DE HEPATITA A ÎN JUDEȚUL MUREȘ

in

Tags 

sanatate

În total 60 de cazuri de hepatita A au fost înregistrate în ultimele zile, majoritatea la copii, aceștia fiind internați la Clinicile de Boli Infecțioase din Tîrgu-Mureș. Toate focarele au fost înregistrate în zonele rurale. Hepatita A se mai numește ”boala mâinilor murdare”. Direcția de Sănătate Publică Mureș a luat mai multe măsuri pentru limitarea răspândirii bolii spune purtătorul de cuvânt al DSP Mureș, dr. Stelian Caraghiaur: Până în data de 14 septembrie s-au confirmat 7 focare de hepatită cu virus A la nivelul județului Mureș și anume în localitățile Daneș, sat Ceuaș din comuna Mica, Nadeș, Bălăușeri, Chinari, Ceuașu de Câmpie și Dealului.

620.000 DE LEI PENTRU MAJORĂRI DE SALARII ȘI SPORURI

in

Tags 

administratie

Un raport recent al Curții de Conturi a dezvăluit că în primele șase luni ale anului 2017 conducerea Primăriei Sighișoara a plătit nelegal unii angajați din aparatul propriu cu 620.000 de lei. Suma reprezintă majorarea unor salarii de bază și sporuri de fidelitate. Camera de Conturi Mureș a dispus recuperarea acestor bani, de care ar fi putut beneficia orașul, însă Ovidiu Dumitru Mălăncrăvean a semnat o dispoziție prin care i-a exonerat pe angajați, asta după ce tot el pare a-i fi acordat. Dacă vă întrebați cum este posibil ca problema să fie rezolvată legal, din pix, vă spunem noi. Parlamentul României, ales în mod “legitim” și “democratic”, a adoptat o lege care permite astfel de măsuri de fidelizare a funcționărimii dependente de partid.

TÂRGUL APICOL ”APIARDEAL”, EDIȚIA 2018

in

Tags 

100% Local

În perioada 22-23 Septembrie va avea loc, la Sighișoara, cea de-a VII-a ediție a târgului ”Apiardeal”, eveniment tematic organizat anual de către apicultorul sighișorean Orban Iosif Ștefan. Ediția de anul acesta va începe sâmbătă dimineața, cu amplasarea standurilor pe terenul din vecinătatea clădirii CEC Bank. După deschiderea oficială, programată pentru ora 11:00, târgul va fi deschis până la ora 18:00, oră la care apicultorii se vor întâlni la o cină în Restaurantul Imperial. De întreținerea atmosferei se va ocupa cunoscutul om de televiziune și comediant clujean Nicu Bendea.

SIGHIȘOARA, LA CENTENAR: MONUMENTE SCHILODITE, FALS PATRIOTISM ȘI AMĂRĂCIUNE

in

Tags 

cultura

În contextul degradării accelerate a zonei istorice, consilierii Uniunii Independente pentru Sighișoara propuneau, în 2017, alocarea unui fond de 2% din bugetul local pentru lucrări de restaurare și conservare a patrimoniului imobil. Propunerea grupului de consilieri a fost votată în unanimitate, devenind lege locală în 27 Iulie 2017 și intrând în vigoare de la 1 Ianuarie 2018. Hotărârea prevede ca, la interval de 6 luni, Primăria să informeze consilierii asupra modului de utilizare a acestui fond. Cum nu a existat o informare oficială la finalul primului semestru, am cerut conducerii instituției să ne transmită un raport, din care am aflat că pentru anul în curs s-au alocat 1.392.000 de lei, pentru următoarele obiective...

GIGI MAIOR, REÎNSCĂUNAT LA CONDUCEREA ECOSERV

in

Golul rămas la conducerea SC Ecoserv Sig SRL, după pensionarea lui Radu Moldovan, a fost umplut cât ai zice ”pește”, după cum se vehicula la bursa zvonurilor, de Gheorghe Maior. Rătăcit în sectorul privat, de prin 2014 încoace, acesta a revenit din pribegie, găsind de cuviință că sectorul public prezintă siguranță și acceptând, ca om de nădejde al puterii instalate ”legitim”, să fie reînscăunat la conducerea societății-căpușă, întru progresul orășelului și creșterea calității vieții sighișorenilor.

FESTIVALUL MEDIEVAL 2018, ÎN CIFRE

in

Ediția din acest an a fost organizată în baza unor proceduri administrative interne simplificate și lipsite de transparență, cu excluderea parțială a Consiliului local din ecuație. Totuși, dintr-o informare prezentată consilierilor în ședința ordinară din 30 August, adică după consumarea evenimentului, am aflat că pentru ediția a XXV-a cheltuielile de organizare s-au ridicat la 514.013,70 de lei, din care 2.400 de lei au fost pentru servicii de asistență medicală de prim-ajutor, 12.756,80 de lei pentru servicii de pază, 5.400 de lei pentru servicii de închirere a toaletelor ecologice, 443.502,90 de lei pentru regie, coordonare artistică, scenografie, grafică și servicii de prestații artistice...

ANUL CENTENARULUI: A FOST RESTAURAT MONUMENTUL EROILOR DIN HETIUR

in

Tags 

100% Local

În 19.08.2018, în cartierul Hetiur, a avut loc sfințirea Monumentului Eroilor căzuți pentru patrie în cele două conflagrații mondiale. Monumentul a fost edificat de membrii Parohiei Ortodoxe din Hetiur și a fost refăcut anul acesta tot pe cheltuiala lor. Primăria Sighișoara nu a contribuit cu nimic la această realizare, însă primarul demisionar Ovidiu Dumitru Mălăncrăvean nu a scăpat ocazia de a fi și el prezent printre localnici, de a ține o cuvântare și de a se lăsa fotografiat cu tricolorul în piept.

DE CE TACE OPOZIȚIA MUREȘEANĂ ÎN CHESTIUNEA DEMISIEI LUI MĂLĂNCRĂVEAN?

in

Suntem la un an și jumătate distanță de momentul demisieirăzgândirii oficiale a Primarului Sighișoarei [...] Am întrebat pentru dumneavoastră nu doar la Uniunea Salvați România, ci și la Mișcarea România Împreună (o altă mișcare politică ce se vrea a fi o alternativă), care este poziția lor oficială în chestiunea demisiei Primarului Sighișoarei. Nici Lavinia Cosma, nici Oana Bogdan, sighișoreancă la origine și fost Secretar de stat în Ministerul Culturii din Guvernul Cioloș, nu mi-au răspuns la întrebare.

FESTIVALUL INTERCULTURAL "PROETNICA", EDIȚIA 2018

in

Între 22 și 26 august 2018 va avea loc cea de-a XVI-a ediție a Festivalului Intercultural “Proetnica”, manifestare ce urmărește consolidarea păcii interetnice într-o societate pluralistă și democratică, dar și să devină o Agora pentru exprimarea, păstrarea și dezvoltarea identităților etnoculturale din România. Ediția de anul acesta va cuprinde momente de dans și muzică tradiționale, susținute de peste 50 de ansambluri ale grupurilor entice (în Piața Cetății), standuri meșteșugărești și ateliere interactive (în fața scenei), prelegeri, lansări de carte și discuții pe tema „Centenarul Minorităţilor Naţionale din România”(în Sala Barocă a Primăriei) și proiecții de filme, expoziții de artă (în Centrul Național de Informare și Promovare Turistică).

PROTESTE ANTIGUVERNAMENTALE ȘI LA SIGHIȘOARA. CE URMEAZĂ?

in

Tags 

politica

Am analizat cu atenție evenimentele din ultimele zile, în speranța că o să identific o legătură solidă între protestele antiguvernamentale și situația locală. Oricât m-am străduit, n-am identificat-o. Copleșiți de problemele cotidiene, sighișorenii au uitat întru totul cine a administrat și cine continuă să administreze în afara cadrului legal orașul de pe Târnava Mare. Cu gândul la Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă, Carmen Dan, Lia Olguța Vasilescu, Paul Stănescu, Călin Popescu Tăriceanu și alți impostori puși la cârma țării prin “voința populară”, puținii protestatari din fața sediului PSD au fost abandonați de grupurile plecate în capitală, acolo unde mulțimea a ales să se manifeste sub tunuri de apă și gaze lacrimogene.

HOTEL IMPERIAL SIGHIȘOARA, ÎN AȘTEPTAREA VIZITATORILOR

in

Tags 

economie, turism

La începutul lunii mai a anului în curs, un nou hotel și-a deschis oficial porțile pentru vizitatorii orașului. Este vorba de Hotel Imperial Sighișoara, catalogat la 3 stele. Amplasat în imediata vecinătate a gării, hotelul este o prelungire a sălii de evenimente cu același nume și oferă64 de locuri de cazare, organizate în 26 de camere, dintre care 6 sunt de tip apartament. Acestea sunt utilate cu baie proprie (cu duș, cadă sau jacuzzi), televizor, climă și frigider.

REFERENDUM PENTRU O STATUIE A LUI JIMMY. PE CÂND UNUL PENTRU ÎNDEPĂRTAREA LUI MĂLĂNCRĂVEAN?

in

Tags 

100% Local

Câinele Jimmy, considerat a fi paznicul cetății medievale, a murit în ziua de 4 iulie. Apărut în zonă în anul 2000, a fost adoptat de câțiva iubitori de animale, care s-au străduit ca el să primească cel mai bun tratament. Jimmy s-a bucurat în timp de notorietate în rândul localnicilor, dar mai ales în rândul turiștilor, în ale căror fotografii a fost imortalizat de nenumărate ori. A avut inclusiv o pagină de Facebook, unde, la aflarea veștii morții lui, oamenii i-au scris mesaje. În spațiul public a răsărit rapid propunerea ca în amintirea lui Jimmy să fie ridicată o statuie, ale cărei costuri să fie suportate din buzunarele iubitorilor de animale.

DESIGNERI RENUMIȚI DIN ÎNTREAGA LUME AU SOSIT ÎN SIBIU

A început cea de-a 11-a ediție a celei mai importante săptămâni a modei din Europa de Est, Feeric Fashion Week. Între 17-21 iulie toți cei pasionați de modă pot petrece câteva zile fabuloase la acest eveniment grandios. Etalon în creativitate și imaginație, festivalul de la Sibiu a făcut anul acesta încă un pas înainte, reușind să organizeze o competiție pentru designerii din întreaga lume. Peste 100 de tineri designeri s-au înscris în concursul Feeric 33, iar 33 dintre ei vor fi jurizați la Sibiu de un juriu compus din personalități remarcabile ale modei din întreaga lume. Cele mai prestigioase reviste de modă din lume și-au trimis reprezentanții la Sibiu.

NUME MARI DIN MUZICA ELECTRONICĂ VIN ÎN SIGHIŞOARA

in

Tags 

100% Local

Anul acesta se anunță o toamnă plină de muzică bună, timp de 2 zile fără pauză! Răsăritul o să fie unul cu piele de găină pe aceste ritmuri spectaculoase. Sighișoara găzduiește un eveniment care promite multă distracție, energie și vibrații fantastice. Festivalul DAVA este cel mai important eveniment din această toamnă în regiune, unde toți cei care sunt pasionați de muzică house, deep house, minimal, progressive și techno o să se simtă ca-n al nouălea cer! Peste 30 de Djs nebuni de buni vor întreține atmosfera acestui eveniment. Printre ei se numeră Stefano Noferini, Monkey Safari, 2000 AND ONE, Sebastien Leger, Simina Grigoriu, Wankelmut, Ada Kaleh și mulți alții.

65.000 DE LEI PENTRU VIZITA LUI MĂLĂNCRĂVEAN ÎN CHINA

in

Tags 

administratie

Nu a existat un comunicat oficial care să anunțe plecarea lui Ovidiu Dumitru Mălăncrăvean într-o vizită de lucru în Republica Populară Chineză, împreună cu mai mulți angajați ai Primăriei, motiv pentru care au apărut unele speculații. În deplin spirit de transparență, așa cum suntem obișnuiți, unele informații au fost făcute publice după întoarcerea în țară, adică după consumarea faptei. Nu știm în ce calitate și în numele cui Ovidiu Dumitru Mălăncrăvean a efectuat deplasarea în țara comunistă, după ce în 03.02.2017 și-a depus oficial mandatul, dar, fiind vorba de bani publici, am solicitat Primăriei să ne pună la dispoziție un raport.

PROFESIONALISM ÎN IMPLANTOLOGIE DENTARĂ, LA SIGHIȘOARA!

in

Tags 

sanatate

Atunci când avem o problemă de sănătate, noi, sighişorenii, suntem nevoiţi, de cele mai multe ori, să mergem la Târgu Mureş. Nu dezbatem, acum, motivele. Există, însă, medici specialişti care au ales să vină ei la Sighişoara şi astfel să ne bucurăm şi noi de servicii medicale normale. Acesta este şi cazul medicului stomatolog Ignat Mihail. Specialist în chirugie dento-alveolară şi implantologie, dr. Ignat a acceptat să ne lămurească cum stau de fapt şi de drept lucrurile atunci când vine vorba despre implantul dentar.

Pagini