MILIOANE DE EURO RISIPITE PE ÎNTREȚINEREA ECOSERV

   În anul 2011 Primăria Sighișoara a dat naștere unei societăți comerciale aflate în subordinea Consiliului local, prin reorganizarea Serviciului Public de Gospodărie, avându-l director pe Maior Gheorghe (până în acel moment director al Direcției de gospodărie comunală). Înființarea SC Ecoserv Sig SRL are la bază Ordonanța nr. 71/2002, dată de Guvernul Năstase, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, dar și Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice. Consiliul local a mai aprobat alocarea sumei de 200.000 de lei drept capital social inițial.

   Printre consilierii care au girat pentru înființarea Ecoserv Sig se numără Ștefănescu Constantin (fost primar PSD și tatăl actualului consilier PNL Ștefănescu Constantin Jr.), Cioanta Minerva-Elisabeta (actual consilier PSD), Gall Ernö (actual consilier UDMR), Popa Florin Adrian (PSD), Savu Sorin Virgil (fost viceprimar PSD) și Toth Tivadar (actual viceprimar UDMR).

   Cu alte cuvinte Guvernul Năstase le-a creat unităților administrativ-teritoriale climatul necesar pentru a-și transforma diriguitorii în acționari la propriile firme de gospodărie. În fond, sighișorenii, prin reprezentanții lor în Consiliul local, sunt acționarii acestei societăți și au puterea de decizie, doar că, la nivel practic nu se întâmplă asta, iar principiile legale și morale ale funcționării societății nu se respectă.

   Dar de ce a fost nevoie de Ordonanța Guvernului Năstase și de ce nu a vrut Primăria să păstreze Serviciul Public de Gospodărie? Pentru că aceste societăți de utilitate publică, având costuri de înființare și funcționare ridicate, sunt un paravan pentru anumite afaceri și contracte cu dedicație. Gestionând mai multe activități ele dețin monopolul, iar achizițiile de materiale, lucrările și contractarea unor terți se fac pe criterii obscure.

   În 2012 societatea a primit în gestiune sortarea deșeurilor municipale, administrarea depozitelor de deșeuri, dezinsecția, dezinfecția, deratizarea, construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea drumurilor, amenajarea și întreținerea zonelor verzi, amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor, construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare.

   Tot în 2012 s-a aprobat constituirea unei comisii pentru analiza, stabilirea sau ajustarea tarifelor prestate de Ecoserv Sig, din care au făcut parte consilierii Ciucan Cristian (PSD), Fintoc Marieta (PNL, ulterior PSD, declarată de curând în conflict de interese administrativ) și Gall Ernö (UDMR), dar și demararea procedurilor de selecție a candidaților pentru Consiliul de Administrație al societății și crearea unei comisii de selecție prealabilă a candidaților, din care au făcut parte 3 angajați ai Primăriei: Bizo Anca (președinta comisiei și actuala secretară a municipiului), Vaidacuțan Vasile (în calitate de Șef al Biroului de taxe și impozite) și Stelian Mircea Marian (în calitate de Șef al Biroului administrativ, actualmente Șef al Biroului logistic).

   Astăzi, cei 5 membri ai Consiliului de Administrație, remunerați cu 10% din salariul directorului, sunt: Moldovan Radu (fost viceprimar și director al societății începând din iunie 2014), Marian Adriana Paula (șefa Biroului buget, contabilitate și salarizare din cadrul Primăriei Sighișoara și fostă președintă a Consiliului de Administrație), Popoviciu Adriana (inspector principal în Biroul de achiziții din cadrul Primăriei Sighișoara), Diaconiță Viorel Claudiu (fost consilier local din partea PSD, angajat al SC Aquaserv SA și actual președinte al Consiliului de Administrație) și Oprea Adriana Marieta (angajată a SC Aquaserv SA și soția directorului general al SC ATT SA – Oprea Țonu Mircea).

   În septembrie 2012 Consiliul local adoptă două noi hotărâri privind tarifele practicate de Ecoserv Sig și primul buget de venituri și cheltuieli. Dintre lucrările pe care societatea le execută în prezent amintesc: montat borduri (32,91 lei metrul liniar), montat bănci (69,90 lei bucata), repararea și confecționarea indicatoarelor din tablă (174,02 lei metrul pătrat), cosirea mecanizată a gazonului (26,84 lei/100 de metri pătrați), nivelarea manuală a solului (146,96 lei/100 de metri pătrați), plantat trandafiri (7,14 lei bucata), sortarea deșeurilor (22 lei tona), cântărirea deșeurilor (50 lei tona) sau eliberare abonament pentru folosirea meselor în piața agroalimentară (260 lei/metru pătrat/lună). Prețurile nu includ TVA.

   Societatea și-a început activitatea cu un număr de 75 de angajați, care, deși scoși de pe statul de plată al Primăriei, au continuat să încaseze indirect salarii de la bugetul local, prin intermediul mecanismului comenzi -> execuții -> plăți cu TVA, în care Primăria Sighișoara este beneficiarul și plătitorul, iar Ecoserv Sig este executantul.

   Cele 5 sectoare principale de activitate au rămas construcțiile și reparațiile, administrarea serelor și zonelor verzi, administrarea stației de sortare a deșeurilor, administrarea pieței agroalimentare și administrarea parcărilor publice.

Situațiile financiare în anul 2012 

   Prin Hotărârea Consiliului local nr. 82/25.10.2012 s-a suplimentat administrarea parcărilor din zona centrală cu organizarea și funcționarea parcărilor din cartiere, contravaloarea unui abonament anual pentru un loc de parcare fiind stabilită la 100 de lei, fără TVA.

   Pentru primul an de funcționare societatea și-a bugetat venituri totale de 1.035.324 lei, cheltuieli totale de 1.030.124 lei și un profit brut de 5.200 lei. Potrivit informațiilor financiare auditate, la finalul anului 2012 Ecoserv Sig a înregistrat o cifră de afaceri netă de 1.029.298 lei, din care veniturile totale au fost de 1.029.370 lei, iar cheltuielile totale de 1.028.304 lei. După plata impozitului de 311 lei, a rămas cu un profit net de 1.066 lei.

   Numărul total de angajați a fost de 80, distribuiți astfel: 23 la secția construcții și reparații, 21 la secția sere și zone verzi, 18 la stația de sortare a deșeurilor, 4 la piața agroalimentară, 6 TESA și 8 la aprovizionare, desfacere, protecția muncii, PSI și pază.

   Situația pe cele 5 sectoare de activitate a fost următoarea:

SECTOR VENITURI CHELTUIELI REZULTAT
Construcții, reparații 442.591 444.367 -1.776
Sere, zone verzi 383.431 319.661 63.770
Stația de sortare 36.642 194.310 -157.668
Piața agroalimentară 163.415 69.934 93.481
Parcări 3.291 32 3.259
Total 1.029.370 1.028.304 1.066

   Pentru desfășurarea activității Ecoserv Sig a primit în administrare bunuri în valoare de 10.318.591 lei, pentru care i-a plătit Primăriei o redevență de 1% din veniturile încasate, adică 8.053 lei.

Situațiile financiare în anul 2013

   În al doilea an de funcționare, prin Hotărârea Consiliului local nr. 4/31.01.2013 și Hotărârea Consiliului local nr. 73/29.05.2013, au fost prevăzute și aprobate venituri totale de 3.967.200 lei, cheltuieli totale de 3.772.200 lei și un profit brut de 163.800 lei. Ulterior, prin două Hotărâri ale Consiliului local (nr. 141/29.08.2013 și nr. 195/13.01.2013), bugetul de venituri și cheltuieli a fost rectificat. Potrivit informațiilor financiare auditate, la finalul anului 2013 Ecoserv Sig a înregistrat o cifră de afaceri netă de 3.525.232 lei, din care veniturile totale au fost de 3.622.887 lei, iar cheltuielile totale de 3.723.021 lei. În consecință, s-a înregistrat o pierdere de 100.134 lei.

   Numărul total de angajați a fost de 110, distribuiți astfel: 28 la secția de construcții și reparații, 28 la secția sere și zone verzi, 20 la stația de sortare a deșeurilor, 6 la piața agroalimentară, 11 TESA, aprovizionare și pază, iar 17 la administrarea parcărilor.

   Situația pe cele 5 sectoare de activitate a fost următoarea:

SECTOR VENITURI CHELTUIELI REZULTAT
Construcții, reparații 1.672.591 1.870.897 -198.306
Sere, zone verzi 1.086.514 924.334 162.180
Stația de sortare 343.592 527.994 -184.402
Piața agroalimentară 441.390 237.691 203.699
Parcări 78.000 162.105 -83.305
Total 3.622.887 3.723.021 -100.134

   Pentru desfășurarea activității Ecoserv Sig a mai primit în administrare alte bunuri de pe domeniul public, pentru care i-a plătit Primăriei o redevență de 1% din veniturile încasate, adică 28.052 lei. În baza Hotărârii Consiliului local nr. 111/27.06.2013, prin care spațiile comerciale, chioșcurile și tarabele din piața agroalimentară au fost cedate și ele societății, Ecoserv a mai plătit Primăriei o cotă parte de 50% din contravaloarea fără TVA a chiriilor, adică 46.543 lei.

Situațiile financiare în anul 2014 

   În al treilea an de funcționare, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 8/30.01.2014, s-au aprobat venituri totale de 5.616.000 lei, cheltuieli totale de 5.335.200 lei și un profi brut de 280.800 lei. Urmare a Hotărârilor Consiliului local nr. 54/27.02.2014 și nr. 61/27.03.2014, capitalul social al Ecoserv Sig a fost majorat de două ori, cu 60.000 lei, respectiv 300.000 lei, ajungând astfel la 560.000 lei, divizat în 56.000 de părți sociale cu o valoare nominală de 0,10 lei. Ulterior, prin Hotărârea Consiliului local nr. 195/27.11.2014, bugetul de venituri și cheltuieli a fost rectificat.

   Pentru că societatea nu dispunea de fonduri necesare investițiilor, cu banii din cele două majorări de capital social s-au făcute unele achiziții, printre ele numărându-se aparatele de autotaxare din centrul istoric.

   Prin Hotărârea Consiliului local nr. 168/25.09.2014, societatea a primit un punct de lucru pentru personalul TESA, în strada Libertății, nr. 14, deasupra magazinului “Coralia” (foto). Sediul social a rămas în str. Cornești, nr. 54, unde o parte din construcții au fost demolate pentru a face loc căii ferate de mare viteză. Interesant este că deși Ecoserv Sig și Primăria dețin spații și clădiri care s-ar fi putut utiliza gratuit de către personalul TESA, s-a optat pentru varianta închirierii unui spațiu aparținând SC Pansig Prod SRL, contra sumei lunare de 378 euro, fără TVA.

Foto: birourile Ecoserv

Foto: Afacerea "Grilajul"

   În luna decembrie, în urma Hotărârii Consiliului local nr. 225, locurile de parcare de reședință au fost extinse pe tot teritoriul orașului, producând nemulțumiri în rândul proprietarilor de autoturisme care au început a fi hărțuiți de către reprezentanții Poliției locale și amenințati cu amenzi cuprinse între 200 și 400 de lei.

   Potrivit informațiilor financiare auditate, la finalului anului 2014 Ecoserv Sig a înregistrat o cifră de afaceri netă de 4.245.833 lei, din care veniturile totale au fost de 4.268.987 lei, iar cheltuielile totale de 4.068.649 lei. După plata impozitului de 16.173 lei, a rămas cu un profit net de 200.338 lei.

   Numărul total de angajați a fost de 95, distribuiți astfel: 30 la secția de construcții și reparații, 25 la secția sere și zone verzi, 21 la stația de sortare a deșeurilor, 5 la piața agroalimentară, 6 TESA și 8 la administrarea parcărilor.

   Situația pe cele 5 sectoare de activitate a fost următoarea:

SECTOR VENITURI CHELTUIELI REZULTAT
Construcții, reparații 1.992.501 2.073.337 -80.836
Sere, zone verzi 1.037.008 820.457 216.551
Stația de sortare 405.811 536.177 -130.366
Piața agroalimentară 491.910 275.719 216.191
Parcări 341.757 362.959 -21.202
Total 4.268.987 4.068.649 200.338

   Pe lângă redevența de 1%, reprezentând 41.631 lei, Ecoserv Sig i-a mai plătit Primăriei jumătate din chiriile fără TVA pe spațiile comerciale, chioșcurile și tarabele din piața agroalimentară, luate în administrare prin Hotărârea Consiliului local nr. 43/27.02.2014, reprezentând 47.295 lei. 

Situațiile financiare în anul 2015

   Pentru al patrulea an de funcționare Hotărârea Consiliului local nr. 18/12.02.2015 a stabilit venituri totale de 4.744.700 lei, cheltuieli totale de 4.547.203 lei și un rezultat brut de 197.497 lei.

   În luna martie, prin Hotărârea Consiliului local nr. 54, capitalul social al Ecoserv Sig a fost majorat cu încă 280.000 de lei, ajungând astfel la 840.000 lei. Din acești bani Ecoserv Sig a plătit două documentații tehnice pentru sediu și pentru piața agroalimentară și a achiziționat unele utilaje.

   Potrivit informațiilor financiare auditate, la finalului anului 2015 Ecoserv Sig a înregistrat o cifră de afaceri netă de 3.946.192 lei, din care veniturile totale au fost de 4.037.185 lei, iar cheltuielile totale de 3.982.108 lei. După plata impozitului de 19.944 lei, a rămas cu un profit net de 55.077 lei.

   Numărul total al angajaților a fost de 101, distribuiți astfel: 23 la secția construcții și reparații, 26 la secția sere și zone verzi, 23 la stația de sortare a deșeurilor, 5 la piața agroalimentară, 8 TESA și 7 la administrarea parcărilor.

   Situația pe cele 5 sectoare de activitate a fost următoarea:

SECTOR VENITURI CHELTUIELI REZULTAT
Construcții, reparații 1.759.108 1.870.574 -111.466
Sere, zone verzi 918.365 817.340 101.025
Stația de sortare 444.490 629.233 -184.743
Piața agroalimentară 454.853 304.599 150.254
Parcări 460.369 360.362 100.007
Total 4.037.185 3.982.108 55.077

   În anul 2015 Ecoserv Sig a plătit o redevență de 1% reprezentând 41.154 lei, la care s-a adăugat procentul de 50% din contravaloarea fără TVA a chiriilor încasate pe spațiile comerciale, chioșcurilor și tarabelor din piața agroalimentară (luate în administrare prin Hotărârea Consiliului local nr. 38/26.02.2015), reprezentând 50.081 lei.

Situațiile financiare în primul semestru al anului 2016

   În al cincilea an de funcționare Hotărârea Consiliului local nr. 14 a stabilit venituri totale de 4.808.930 lei, cheltuieli totale de 4.567.980 lei și un rezultat brut de 240.950 lei.

   În primul semestru societatea a înregistrat venituri totale de 1.775.048 lei și cheltuieli totale de 1.787.407 lei, din care a rezultat o pierdere de 12.369 lei.

   Numărul angajaților a fost de 111, împărțiți astfel: 32 la secția construcții și reparații, 35 la secția sere și zone verzi, 23 la stația de sortare a deșeurilor, 5 la piața agroalimentară, 8 TESA și 9 la administrarea parcărilor.

   Situația pe cele 5 sectoare de activitate a fost următoarea:

SECTOR VENITURI CHELTUIELI REZULTAT
Construcții, reparații 633.172 756.856 -123.684
Sere, zone verzi 403.043 379.838 23.205
Stația de sortare 294.093 322.990 -28.897
Piața agroalimentară 219.346 130.381 88.965
Parcări 225.384 197.342 28.042
Total 1.775.038 1.787.407 -12.369

   Prin Hotărârea Consiliului local nr. 74/28.04.2016 Ecoserv Sig a mai primit în administrare, la fel ca-n anii precedenți, spațiile comerciale, chioșcurile și tarabele din piața agroalimentară, pentru care returnează Primăriei jumătate din chiriile încasate. 

Cheltuieli masive pe activități neprofitabile pentru bugetul local

   Din analiza tuturor situațiilor financiare reiese că până la finalul anului 2015, din cele 5 activități, Ecoserv Sig a avut venituri de 14.733.467 lei (cca 3.296.000 euro) și cheltuieli totale de 14.589.489 lei (cca 3.264.000 euro), din care a rezultat un profit net de 143.978 lei (cca 32.200 euro). Aceste venituri provin preponderent din lucrările executate în baza comenzilor date de Primărie, către care Ecoserv Sig a plătit, pentru anii 2012, 2013, 2014 și 2015, o redevență de 118.890 lei (cca 26.600 euro). Între 2013 și 2015 Ecoserv a mai încasat de pe urma chiriilor 287.838 lei (cca 64.400 euro), din care jumătate, adică 143.919 lei (cca 32.200 euro), au fost virați la bugetul local.

   Vedem astfel că încasările din redevență și din chirii, reprezentând 262.809 lei (cca 58.800 euro), nu acoperă nici măcar cele 3 majorări de capital social din 2014 și 2015, care au însumat 640.000 de lei (cca 143.200 euro).407

   Analizând și cele 5 sectoare de activitate, se poate constata că doar administrarea pieței agroalimentare a rămas constant pe plus (totalizând 752.590 lei, adică 168.400 euro), în timp ce sortarea deșeurilor (cu cei peste 20 de angajați) și construcțiile/reparațiile au rămas constant pe minus, cu 686.076 lei (cca 153.500 euro), respectiv 516.068 lei (cca 115.500 euro). În mod paradoxal, dacă stația de sortare a orașului nu aduce venituri din exploatarea deșeurilor recuperabile, așa cum, luând exemplul european, ar trebui să se întâmple, pe rampa de gunoi umplută cu repeziciune (și administrată de operatorul de salubritate SC Schuster Ecosal SRL) firme de colectare externe au acces nelimitat și o activitate extrem de profitabilă.

   Trist este că în România rata de reciclare a deșeurilor este de aproape 5%, pe când Uniunea Europeană ne cere, până în anul 2020, să o aducem la 50%. După cum stăm, șansele să ne conformăm sunt aproape de zero.

   Din exploatarea parcărilor (extinse în tot orașul) și din celelalte două activități cu rezultate fluctuante au fost acoperite găurile din coșul general, societatea dependentă de bani publici târându-se de la un an la altul cât să-și justifice existența efemeră, plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și plata imorală a salariilor celor peste 100 de angajați, a căror pondere în cheltuieli reprezintă 60%.

Consilierii UIPS, singurii care n-au votat și care nu votează

   SC Ecoserv Sig SRL este creația PSD, însă parcursul său a avut sprijinul unei familii politice extinse. Transformarea într-un fiu risipitor a putut fi posibilă cu girul majorității compuse din PSD-UDMR-PDL-PNL-UNPR-PPDD, care nu doar că i-au pus la dispoziție bunurile comunității și l-au mângâiat pe creștet înainte de a-l trimite-n lume, dar i-au îndesat în traistă merinde scumpe și teancuri de bani cu care să-și facă de cap împreună cu prietenii oportuniști.

   În acești ani consilierii majorității au adoptat 75 de Hotărâri legate de funcționarea sa, manifestând un interes exacerbat pentru rezultate care nu se văd în viața de zi cu zi a sighișorenilor. Potrivit actului constitutiv, “ca prestator ce acționează sub conducerea, coordonarea și controlul Consiliului local Sighișoara, societatea urmărește să contribuie la creșterea nivelului calitativ și cantitativ al serviciilor de utilități publice și implicit, la îmbunătățirea condițiilor de viață, de muncă și de locuire ale populației, în conformitate cu cerințele fundamentale pe care serviciile de utilități publice trebuie să le îndeplinească.

   Văzând că întreținerea beizadelei e mult prea scumpă, familia politică extinsă a vândut tot din casă, pentru a-i potoli capriciile și a-i satisface poftele nebune. Acestuia nu i-au ajuns cele 5 sectoare de activitate primite inițial în gestiune, astfel că, pe parcurs, a mai primit parcările de reședință și spațiile comerciale din piața agroalimentară.

   Singurii consilieri locali din mandatul 2012-2016 și din actualul mandat care nu au votat și care nu votează întreținerea sa scumpă sunt cei ai Uniunii Independente pentru Sighișoara.

Nereguli constatate de Curtea de Conturi

   Un raport al Curții de Conturi din 27 februarie 2015 a dezvăluit că în perioada septembrie 2012 – decembrie 2013, primul director al Ecoserv Sig, Maior Gheorghe, a primit ilegal tichete de masă și tichete cadou în valoare totală de 3.058 lei. În consecință, Curtea a dispus recuperarea acestei sume, ceea ce s-a și întâmplat.

   În urma controlului Curtea a concluzionat că la nivelul Ecoserv Sig modul de administrare a patrimoniului public și privat, […] precum și execuția bugetelor de venituri și cheltuieli nu sunt în concordanță […] cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea și nu se respectă […] principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității”.

Încălcări ale principiilor concurenței

   La începutul anului 2016 Consiliul Concurenței, autoritatea ce pune în aplicare Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, ne-a declarat că analizează posibilitatea declanșării din oficiu a unei investigații. Legea concurenței are drept scop “protecția, menținerea și stimularea concurenței și a unui mediu concurențial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor.

   Potrivit instituției delegarea gestiunii directe către Ecoserv Sig ar trebui făcută pe o perioadă de maxim 5 ani, pentru ca Primăria să aibă posibilitatea regândirii sistemului de atribuire în cazul în care societatea se dovedește ineficientă sau creează ingerințe sau efecte nedorite pe piețele concurențiale. Primăria și Consiliul local vor trebui să decidă, după derularea unei consultări publice, dacă va mai continua sau nu în acest format păgubos. După cum arată situația financiară generală, societatea a devenit un vehicul de subminare a economiei locale. Prelungirea contractului de gestiune trebuie să fie justificată numai de împrejurări excepționale, ori în situația dată acestea nu se impun. Cele 5 activități ar putea fi gestionate de către Primărie, iar profiturile din sortarea (reală) a deșeurilor, administrarea (eficientă) a pieței agroalimentare sau exploatarea parcărilor publice (chiar și de reședință) ar intra direct în bugetul local, evitându-se filtrul intermediarului.

   Consiliul Concurenței are rol coercitiv, iar în cazul în care autoritățile nu se conformează măsurilor dispuse instituția se poate adresa instanțelor de judecată.

   Am solicitat un punct de vedere și din partea Ministerului Economiei, dar, până la data publicării acestui material, nu am primit răspuns.

   În concluzie, înființarea, finanțarea și întreținerea SC Ecoserv Sig SRL demonstrează că Primăria Sighișoara și Consiliul local Sighișoara, care puteau să gospodărească orașul în regie proprie, au ales calea unei afaceri păguboase pentru buget, investind milioane de euro pentru profituri minime și pentru garantarea salariilor unor angajați desprinși din aparatul propriu de lucru care, în fapt, îngreunează mai mult funcționarea mecanismului administrativ. Dacă am fi avut aleși zdraveni la cap, funcționari publici neafiliați politic, o strategie de oraș coerentă, dar mai ales instituții de control care acționează cu promptitudine în spiritul statului de drept, jaful acesta fățiș și tolerat n-ar fi existat, iar acele milioane de euro s-ar fi reflectat astăzi, de exemplu, în investiții în reabilitarea spitalului, finalizarea stadionului, restaurarea casei de cultură sau consolidarea centrului istoric.

Tudor Groza

SIGHIȘORENII AU IEȘIT, DIN NOU, ÎN STRADĂ!

in

Tags 

100% Local

   Lipsa unor reacții ferme în ceea ce privește situația din Spitalul Municipal Sighișoara i-a determinat pe oameni să iasă, din nou, în stradă. Peste 100 de sighișoreni s-au strâns, ieri, de la ora 16:00, în fața Primăriei Municipiului Sighișoara, pentru a-și cere drepturile, după cum au declarat chiar ei. Chiar dacă au vorbit la uși închise, la propriu, căci porțile Primăriei a fost închise cu toate lacătele din dotare, sighișorenii nu și-au pierdut încrederea și energia. Săptămâna viitoare vor fi prezenți la ședința ordinară a Consiliului Local Sighișoara.

„Prin ce-au făcut, ei nu ne respectă!”

   Cu pancarte în mâini și cu o dorință puternică de a avea un spital civilizat în oraș, o parte din cei prezenți la protest au luat, pe rând, cuvântul.

   „Suntem într-o comă indusă de 27 de ani! Ne așteptam să existe mai multă implicare din partea administrației locale, reprezentată de primar. La ora aceasta se pare că nu există! Ne așteptam la o reacție de bun simț și morală din partea doamnei manager. Să își dea demisia, așa cum era normal pentru un om care are coloană vertebrală, nu oficială. Oamenii sunt în stradă, ei nu au binevoit să facă ceva. Ne sfidează! Ei nu își dau seama că prin faptul că nu sunt prezenți aici și-au făcut un rău. Eu așa consider. Acum, probabil râd, zâmbesc, când ne văd cum stăm aici, în frig. Dar, prin ce-au făcut, ei nu ne respectă! Asta trebuie să ne facă să ne gândim bine, data viitoare pe cine alegem (…) Noi nu judecăm calitatea doamnei Mașca, ca medic, ci ca manager! Să nu se înțeleagă greșit că noi avem ceva cu dânsa! Pe noi ne interesează modul dezastros în care a condus timp de 10 ani spitalul.”, a declarat unul dintre organizatorii protestului.

„Domnul primar a spus că nu o poate demite, pentru că nu are motive!”

   Primul protest față de conducerea Spitalului din Sighișoara, din 29 septembrie, s-a încheiat cu ideea că a două zi, primarul Ovidiu Mălăncrăvean îi va cere, oficial, demisia managerului Mașca Aurelia. La trei săptămâni după, nimic nu s-a schimbat, aspect sesizat și taxat de cei prezenți la protestul de ieri.

   „Părerea mea este că domnului primar îi este frică de un eventual proces! Nu înțeleg de ce este atât de speriat, când toți sighișorenii sunt de partea lui, pentru demisia doamnei Mașca. Permiteți-mi să răspund tot eu: pentru că este o marionetă! Nu este primarul nostru, din păcate, nu este cel ales de noi, ci primarul ales de grupuri de interese locale.”, a spus tare și răspicat o sighișoreancă prezentă la protest.

   „Trebuie să ne cerem drepturile! Trebuie să ne gândim la ziua de mâine. Pot fi copiii noștri sau putem fi chiar noi în situația de a avea nevoie de serviciile medicale și poate nu avem timp să ajungem la Târgu Mureș. Comisia care a cercetat, cică, spitalul, acum două săptămâni, nu a fost văzută să verifice cu adevărat spitalul. Niciun cadru medical nu i-a văzut! Din biroul doamnei Mașca, membrii acelei comisii nu au ieșit. Ce au căutat și ce au găsit acolo, numai ei știu, pentru că noi, cetățenii, nu am fost informați. La protestul anterior, când am fost invitați cei 10 oameni, în biroul domnului primar, el ne-a promis că ziua următoare va organiza o conferință de presă, unde va vorbi doamna Mașca, iar apoi își va da demisia. Vreau să vă spun, că așa zisa conferință a avut loc la Târgu Mureș, pentru un singur radio de acolo, pe care mulți sighișoreni nu îl prind. Mai mult decât atât, la finalul acelei conferințe, domnul primar a spus că nu o poate demite, pentru că nu are motive!”, a declarat un alt organizator al protestului.

 „Ne sfidează efectiv”

   „Eu aș vrea să le mulțumesc celor care de acasă dau like-uri pe rețele de socializare, dar care nu sunt în momentul acesta aici, unde contează cu adevărat. Vreau să vă spun că, neoficial, doamna manager Mașca a declarat că ea știe că sighișorenii nu o iubesc și nu o doresc, dar ea nu o să-și dea demisia niciodată! Știe, dar ne sfidează efectiv. Nu se poate așa ceva! Să știi că omul nu te vrea, și tu totuși să ții cu dinții de scaunul acela de conducere”, a declarat o altă sighișoreancă.

   După o oră și jumătate, protestul față de conducerea Spitalului Municipal Sighișoara s-a încheiat. Nu înainte, însă, de a stabili ca joi, 27 octombrie, de la ora 12:00, sighișorenii să se prezinte în număr cât mai mare la ședința Consiliului local, ce ar urma să aibă loc în Sala Mică a Primăriei Municipiului Sighișoara.

Otilia Mureșan

FOSTA CONSILIERĂ FINTOC MARIETA, ÎN CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

in

Tags 

politica

   Agenția Națională de Integritate a emis astăzi, 19.10.2016, un comunicat de presă prin care anunță stări de incompatibilitate și existența unor conflicte de interese de natură administrativă și penală în cazul a 21 de foști sau actuali aleși locali, printre care figurează și Fintoc Marieta Maria (foto sursa Facebook), consilieră locală în mandatul 2012-2016.

   Conform comunicatului, “În perioada exercitării mandatului, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârilor Consiliului local prin care se aprobă achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și de reprezentare și în urma cărora au fost încheiate contracte de asistență juridică între fratele soțului persoanei evaluate (afin de gradul II) în calitate de avocat și Primăria municipiului Sighișoara. Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 și dispozițiile art. 75 și art. 77 din Legea nr. 393/2004.”

   Menționăm că Fintoc Marieta Maria, avocată de meserie, a intrat în Consiliul local Sighișoara din partea PNL, dar, în baza Ordonanței Nr. 55/2014, a migrat în PSD.

   În același mandat alți 5 aleși locali au avut probleme de integritate: Toth Tivadar (actual viceprimar, UDMR), Burlacu Adrian (PNL), Ghercă Adrian (PNL), Oprean Petru (PNL) și Șuteu Octavean (PSD). 

 

SĂRBĂTOAREA RECOLTEI LA MĂLÂNCRAV, EDIȚIA 2016

in

Tags 

cultura

   În satul sibian Mălâncrav, aflat la 26 de kilometri de Sighișoara, unde sașii mai reprezintă o zecime din populația locală, unele tradiții și obiceiuri au fost readuse la viață de Fundația “Mihai Eminescu Trust”, care a implementat o serie de proiecte pentru comunitatea locală și pentru conservarea patrimoniului material și imaterial local.  

   Duminică, 23 octombrie 2016, în curtea conacului Apafi, va avea loc Sărbătoarea Recoltei, cu demonstrații ale gastronomiei locale și ale meșteșugurilor tradiționale, dar și cu program cultural-artistic.

    Evenimentul este parte a unei conferințe finanțate de Guvernul României, prin Departamentul pentru Relații Interetnice, și are ca temă “Dezvoltarea comunitară prin multiculturalitate. Conferința va debuta în 21 octombrie, cu vernisaj, proiecție de film și prelegeri. Programul mai cuprinde două vizite de studiu pe Traseul Cultural “Mălâncrav - Patrimoniu Multietnic Viu și la “Centrul de interpretare a culturii tradiționale Alma Vii”, ambele proiecte fiind finalizate de fundație în cursul acestui an.

 

MILIOANE DE EURO RISIPITE PE ÎNTREȚINEREA ECOSERV

În anul 2011 Primăria Sighișoara a dat naștere unei societăți comerciale aflate în subordinea Consiliului local, prin reorganizarea Serviciului Public de Gospodărie, avându-l director pe Maior Gheorghe (până în acel moment director al Direcției de gospodărie comunală). Înființarea SC Ecoserv Sig SRL are la bază Ordonanța nr. 71/2002, dată de Guvernul Năstase, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, dar și Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice.

SIGHIȘORENII AU IEȘIT, DIN NOU, ÎN STRADĂ!

in

Tags 

100% Local

Lipsa unor reacții ferme în ceea ce privește situația din Spitalul Municipal Sighișoara i-a determinat pe oameni să iasă, din nou, în stradă. Peste 100 de sighișoreni s-au strâns, ieri, de la ora 16:00, în fața Primăriei Municipiului Sighișoara, pentru a-și cere drepturile, după cum au declarat chiar ei. Chiar dacă au vorbit la uși închise, la propriu, căci porțile Primăriei a fost închise cu toate lacătele din dotare, sighișorenii nu și-au pierdut încrederea și energia. Săptămâna viitoare vor fi prezenți la ședința ordinară a Consiliului Local Sighișoara.

FOSTA CONSILIERĂ FINTOC MARIETA, ÎN CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

in

Tags 

politica

Agenția Națională de Integritate a emis astăzi, 19.10.2016, un comunicat de presă prin care anunță stări de incompatibilitate și existența unor conflicte de interese de natură administrativă și penală în cazul a 21 de foști sau actuali aleși locali, printre care figurează și Fintoc Marieta (foto sursa Facebook), consilieră locală în mandatul 2012-2016.

SĂRBĂTOAREA RECOLTEI LA MĂLÂNCRAV, EDIȚIA 2016

in

Tags 

cultura

În satul sibian Mălâncrav, aflat la 26 de kilometri de Sighișoara, unde sașii mai reprezintă o zecime din populația locală, unele tradiții și obiceiuri au fost readuse la viață de Fundația “Mihai Eminescu Trust”, care a implementat o serie de proiecte pentru comunitatea locală și pentru conservarea patrimoniului material și imaterial local. Duminică, 23 octombrie 2016, în curtea conacului Apafi, va avea loc Sărbătoarea Recoltei, cu demonstrații ale gastronomiei locale și ale meșteșugurilor tradiționale, dar și cu program cultural-artistic.

ȘOSEAUA DE CENTURĂ, PROGRAMATĂ PENTRU 2022-2023

Sighișoara este singurul oraș din România cu patrimoniu universal, tranzitat de o șosea europeană. Printre efectele negative generate de miile de vehicule care ne tranzitează zilnic orașul se numără deteriorarea spațiului urban, aglomerația, accidentele, poluarea fonică și contaminarea mediului înconjurător, care, luate la pachet, afectează sănătatea generală a comunității. Deunăzi, într-un interval de 24 de ore, pe acest segment de drum care măsoară aproximativ 5,5 kilometri, au avut loc trei accidente rutiere, dintre care două s-au soldat cu victime.

CONCERT ANIVERSAR! CORUL THEOTOKOS – 20 DE ANI DE ACTIVITATE

in

Tags 

cultura

Duminică, 9 octombrie, de la ora 17:00, va avea loc un concert aniversar organizat de corul Theotokos, din Sighișoara, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de activitate, neîntreruptă. Corul a fost inițiat în cântările bisericești prin bunăvoința preotului Dănilă Opriș. Inițial, a fost format din copiii de la Școala Generală nr. 6, unde părintele preda Religia, pentru ca la scurt timp, în anul 1996, corul să fie preluat de fiul dânsului, Teodor Opriș.

PARCĂRILE DE REȘEDINȚĂ RĂMÂN ÎN ADMINISTRAREA ECOSERV!

in

Tags 

administratie

Vom plăti, în continuare, parcările de reședință, societății Ecoserv! Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara, din data de 29.09.2016, s-a aflat, printre altele, un proiect de hotărâre prin care se dorea renunțarea la parcările de reședință cu abonament anual. De asemenea, s-au depus și 244 de semnături, prin care sighișorenii susțin această inițiativă. Însă, proiectul nu a trecut!

A FOST RESTAURATĂ INCINTA BISERICII FORTIFICATE DIN ALMA VII

Proiectul “Centru de interpretare a culturii tradiționale Alma Vii - Restaurarea și refuncționalizarea incintei fortificate” a bisericii evanghelice din satul sibian a ajuns la final. Lucrările au fost efectuate de Fundația “Mihai Eminescu Trust”, în parteneriat cu Institutul Norvegian pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural, la cererea localnicilor din sat. Demarat în anul 2015, el a fost finanțat printr-un grant oferit de statele Islanda, Liechtenstein și Norvegia în cadrul Programului PA16/RO12, Conservarea și Revitalizarea Patrimoniului Cultural și Natural.

O NOUĂ PIAȚĂ ÎN SIGHIȘOARA

in

Tags 

100% Local

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara, ce a avut loc joi, 29 septembrie 2016, s-a aprobat organizarea unei piețe tradiționale, în fiecare zi de sâmbătă, pe strada Octavian Goga. Inițiativa a aparținut fundațiilor ADEPT Transilvania, Mihai Eminescu Trust și Consiliului Local al Întreprinderilor Mici și Mijlocii Sighișoara.

SIGHIȘORENII CER SCHIMBAREA CONDUCERII SPITALULUI

in

Tags 

100% Local

În jur de 200 de sighișoreni au protestat în fața Primăriei față de conducerea Spitalului Municipal. Semnalul adunării a fost dat pe Facebook, ca urmare a nemulțumirilor legate de proasta calitate a actului medical, de exodul medicilor și de atitudinea despotică a managerului, realități arhicunoscute, însă inflamate după prezentarea lor în presa națională. În contextul în care toate cărțile demiterii managerului Aurelia Mașca sunt în mâneca primarului Ovidiu Mălăncrăvean, sighișorenii s-au adunat cu mic cu mare pentru a cere schimbarea acesteia.

HETIURENII ȘI-AU ALES DELEGATUL ÎN CONSILIUL LOCAL

Strânși la Căminul Cultural în seara zilei de 15 septembrie, locuitorii satului Hetiur, transformat în cartier al municipiului Sighișoara, și-au delegat un reprezentant în Consiliul local pentru mandatul 2016-2020. Cu 74% din totalul voturilor exprimate a fost ales Mihai Stanciu, de meserie topograf. În demersurile sale el va fi sprijinit de un comitet local format din mai mulți membri. Împreună vor identifica problemele apărute și vor stabili măsurile care trebuie luate pentru rezolvarea lor.

BISERICA FORTIFICATĂ DIN ALMA VII, REDATĂ COMUNITĂȚII

În luna aprilie a anului 2015 Fundația “Mihai Eminescu Trust” și partenerul său Institutul Norvegian pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural demarau proiectul “Centrul de interpretare a culturii t radiționale Alma Vii – Reabilitarea și refuncționalizarea incintei fortificate”. Lucrările au fost finalizate pe 29 august 2016, iar momentul va fi sărbătorit în 30 septembrie, alături de comunitatea locală și mai mulți invitați. Programul va începe la ora 14:00, în centrul satului, cu un brunch organizat de către săteni. Tot aici va fi organizat un mic târg de produse locale, unde cei prezenți vor avea posibilitatea de a gusta delicatese culinare specifice locului.

REZULTATELE ECOSERV PE PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 2016

in

Societatea aflată în subordinea Consiliului local a adus la cunoștința consilierilor raportul de activitate pe primul semestru al anului în curs. Începând din 2011 societatea desfășoară activități de gospodărie pe domeniul public primit în gestiune, o parte din încasări trebuind să returneze la bugetul local al municipiului. Astfel, în primele 6 luni, S.C. Ecoserv Sig S.R.L. a înregistrat venituri totale de 1.775.038 lei și cheltuieli totale de 1.787.407 lei, din care a rezultat o pierdere de 12.369 lei. Ponderea cea mai mare în cheltuieli – 1.072.973 lei - o constituie cheltuielile cu personalul (60%).

SALA "MIHAI EMINESCU" AȘTEAPTĂ SĂ FIE REPARATĂ

in

Tags 

100% Local

Primarul Mălăncrăvean Ovidiu Dumitru ne-a anunțat că în 23 august a ridicat de la Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Mureș documentul intitulat “Obligația privind folosința monumentului istoric” aferent Sălii “Mihai Eminescu”, necesar continuării demersurilor privind restaurarea clădirii. Pentru o informare corectă și completă trebuie cunoscut că încă din 2013 există un proiect de reabilitare a clădirii în care funcționează Sala “Mihai Eminescu”, întocmit de către arhitectul Sorin Minghiat, care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 59/2014 (în ședința ordinară a lunii martie).

PENTRU CE COMPANII VOR SĂ LUCREZE TINERII CU STUDII SUPERIOARE?

in

Tags 

economie

Atmosfera de lucru din cadrul companiei, siguranța locului de muncă, posibilitățile de promovare și de creștere profesională sunt cele mai importante aspecte de care țin cont tinerii atunci când aleg compania pentru care să lucreze. Pachetul salarial este pe locul 4 în clasamentul aspectelor de care țin cont candidații atunci când se angajează. Datele reies din studiul realizat în primăvară la Târgul de Cariere (TdC), eveniment care reunește peste 200 de companii și mai mult de 25.000 de candidați din mai multe orașe din România și Republica Moldova.

PRIMAR NOU, METEHNE VECHI

Vrând-nevrând ne-am trezit cu un viceprimar cu probleme de integritate ce nu pare a avea de gând să-și dea demisia de onoare din funcția ocupată prin încălcarea de către monstruoasa coaliție a voinței electoratului. Frăția antisocială pesedisto-udemeristă e călare pe cai mari, călcând sub copite una dintre promisiunile făcute în campanie, adică asigurarea transparenței decizionale.

EFORT COMUN PENTRU CONDIȚII ADECVATE ÎN SPITALUL MUNICIPAL

in

Tags 

100% Local

După ce la nivelul societății civile din Sighișoara s-au adunat 1000 de semnături pentru condiții mai bune în Spitalul Municipal, o parte a clasei politice locale s-a mobilizat și vine în sprijinul acestui demers. Este vorba de consilierii Uniunii Independente pentru Sighișoara, care au înaintat o petiție către conducerea Primăriei și o petiție către conducerea Prefecturii. Cei 6 consilieri independenți, Iulian Sîrbu, Claudiu Pop, Bogdan Burghelea, Ioan Ciotloș, Felix Duma și Gabriel Dunduc, iau în considerare sesizările făcute de grupul lor politic în anii precedenți, recentele dezvăluiri din presa națională și numeroasele plângeri ale cetățenilor cu privire la echipa managerială a spitalului...

FESTIVALUL DE FILM HORROR DE LA BIERTAN, LA A 5-A EDIȚIE

in

Tags 

Luna Plina

Între 25 și 28 august va avea loc a 5-a ediție a Festivalului de Film Horror & Fantastic “Lună Plină”, singurul de acest gen din România. Timp de 4 zile satul Biertan va fi animat cu povești de groază, petreceri, ateliere fantastice, vânători de fantome, jocuri de tip “escape room” și târg de produse tradiționale. Filmele vor fi proiectate în Grădina Méliès, Cinema Vertigo și Sala Karloff, iar festivalul se va încheia, cum o cere tradiția, cu musicalul „The Rocky Horror Picture Show”, care împlinește 41 de ani.

PESTE 1000 DE SEMNĂTURI PENTRU UN SPITAL CIVILIZAT!

in

Tags 

100% Local

Joi, 28 iulie, a avut loc prima ședință ordinară a actualului Consiliu Local! Schimbarea nu s-a văzut doar în rândul consilierilor, ci și în rândul sighișorenilor. Aceștia au venit în număr mare la ședință pentru a-și spune nemulțumirile și dorințele legate de spital. Peste 1000 de sighișoreni au semnat o petiție pentru un spital civilizat! În ultima perioadă, sighișorenii au avut ocazia să vadă ce se întâmplă în spitalul din orașul lor, din presa națională. Nu s-au putut mândri cu ceea ce văd, dimpotrivă, s-au rușinat ori revoltat.

REZULTATE BACALAUREAT 2016

in

Tags 

Invatamant

Ministerul Educaţiei a dat publicităţii notele obținute de elevi la prima sesiune a Bacalaureatului din acest an. După analizarea contestaţiilor, care vor fi depuse în cursul zilei de azi, notele finale vor fi făcute publice în 16 iulie. Anul acesta au fost 4 probe, atât la evaluarea orală, cât și la cea scrisă: Limba şi literatura română, Limba şi literatură maternă, proba obligatorie a profilului şi proba la alegere a profilului şi specializării.

Pagini