EDUCAȚIE NONFORMALĂ PENTRU ADOLESCENȚII SIGHIȘORENI CE AU ABANDONAT PREMATUR ȘCOALA

   Educația, termen provenit din latinescul ”educatio”, înseamnă creștere, hrănire, cultivare. În esență, ea contribuie la dezvoltarea fizică, mentală și morală a viitorilor adulți, având rol esențial în integrarea acestora în societate. Fie că vorbim de educație formală, nonformală sau informală, ea este o cultură a caracterului și o activitate ce stimulează capacitatea creatoare a individului.

   Potrivit unui raport al Băncii Mondiale din 13.06.2018, sistemul educațional din România este subfinanțat, problemele majore fiind înregistrate în mediul rural, acolo unde 1 din 4 copii părăsește timpuriu școala.

   Potrivit Institutului Național de Statistică, 77% dintre tinerii romi cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani au abandonat școala, iar 64% dintre tinerii romi cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani nu sunt înscriși în sistemul educațional și nu au un loc de muncă. Abandonul școlar este mai frecvent în cazul învățământului postliceal, rata celor care părăsesc sistemul fiind de 10%.

   Sighișoara nu face notă discordantă. O parte dintre adolescenți au abandonat școala încă din clasa a V-a, însă lipsa de informații și pregătirea lor pentru viață sunt ameliorate prin predarea unor competențe, precum comunicare în limba maternă, comunicare în limbi străine, competențe matematice, competențe de bază în științe și tehnologii, competențe digitale, competențe sociale și civice, inițiativă și antreprenoriat, sensibilizare și cultură generală.

   Procesul educativ are loc în cadrul proiectului ”Mainstream Sighișoara – Investiție europeană pentru incluziunea socială”. Detalii oferă doamna Steluța Gocica, responsabil competențe la Fundația ”Veritas” Sighișoara: ”Pentru unele dintre competențe, precum limba engleză și științe, am avut și avem invitați de peste hotare, care au adus un plus de valoare activităților prin experiența lor. Printre ei se numără doamna Roberta Bustin, invitatul nostru special pentru științe, care este fost cercetător la NASA.

   Până acum, cele mai abordate competențe au fost cele care țin de antreprenoriat, social, civic, digital și științe. La cele de antreprenoriat adolescenții au inițiat un plan de afaceri pentru un mic proiect și pe viitor intenționăm să dezvoltăm astfel de proiecte care să-i motiveze să lucreze și să învețe unele meșteșuguri. La cele digitale tinerii au ocazia să învețe cum să opereze în programe de bază pe calculator, fapt care, în această societate digitalizată, le-ar putea deschide noi oportunități pe piața muncii.

   Tot mai mult ne plângem de <tinerii din ziua de azi>, despre care se spune că nu <mai sunt ca înainte> sau că <nu mai au respect față de nimic>. Nu putem spune că în unele cazuri nu ar fi corect, însă noi refuzăm să stăm și să ne plângem, așa că prin dezvoltarea competențelor sociale și civice ne dorim să-i instruim pe adolescenții noștri cum să devină cetățeni onești, responsabili și activi în societate.

   Fizica și chimia pot părea aride și imposibil de înțeles pentru un ochi neavizat, așa că abordarea noastră este mult mai practică și fiecare concept îl predăm prin intermediul experimentelor. Aflăm cum funcționează lucrurile în jurul nostru, aflăm că și în bucătărie au loc <experimente științifice> la care, adesea, nici nu luăm seama, pentru că, obișnuiți fiind cu ele, nu mai încercăm să le înțelegem, ci doar să le luăm ca atare. Noi îi provocăm pe adolescenți să încerce să înțeleagă cauzele din spatele acestor procese (de ce <crește> drojdia, de ce face spumă bicarbonatul de sodiu în prezența oțetului, de ce se sparge sticla când îngheață apa în interior și multe altele.

   În fapt, tot ce facem aici îi pregătește pentru viață, pentru că, provenind din zonele în care locuiesc, ei sunt supuși riscului de discriminare. Unii s-au întors la a doua șansă și atunci competențele sunt pentru umplerea golurilor de educație pe care le au. Cursurile au loc în fiecare zi, de luni până joi, mai puțin vinerea, iar partea cea mai atractivă este cea practică”.

   Obiectivul general al proiectului ”Mainstream Sighișoara – Investiție europeană pentru incluziunea socială” este promovarea accesului egal la măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, servicii medicale și sociale, eliberare acte de identitate și de proprietate, reabilitare locuințe și antidiscriminare pentru 600 de persoane vulnerabile din zona periurbană a Sighișoarei, în care există populație aparținând minorității rome.

   Parteneri în acest proiect sunt Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi din Cluj (CRCR), Municipiul Sighișoara, Fundația ”Veritas” din Sighișoara și Școala Gimnazială ”Miron Neagu” din Sighișoara. Bugetul total al proiectului este de 12.635.894,86 de lei, iar perioada de implementare este de 36 de luni, între August 2017 și Iulie 2020.

   Rezultatele vor fi cuprinse în Strategia Locală Antidiscriminare, ca parte a viitoarei Strategii Locale de Dezvoltare a Municipiului Sighișoara.

IMPORTANT PENTRU CHIRIAȘII ANL

in

Tags 

administratie

   Consilierii Uniunii Independente pentru Sighișoara au depus, în 15.04.2019, două proiecte de hotărâre ce au în vedere vânzarea locuințelor de tip ANL către chiriașii acestora, cerând, în același timp, ca proiectele să fie incluse pe ordinea de zi a următoarei ședințe de Consiliu Local (25.04.2019).

   Între 2002 și 2004, în Sighișoara s-au construit 204 locuințe de tip ANL, iar în anul 2018 au mai fost recepționate încă 100 de locuințe. Potrivit consilierului Iulian Sîrbu, Sighișoara este printre puținele orașe din România care nu au vândut către chiriași nicio locuință de acest tip.

   La baza vânzării locuinţelor pentru tineri destinate închirierii stă art. 10 alin. 1 din Legea nr. 152/1998. Astfel, vânzarea acestor locuinţe se realizează conform prevederilor unei legi speciale, parte a dreptului public, ce creează un temei specific, în baza căruia locuinţele pentru tineri se pot vinde, cu respectarea unor condiţii obligatorii, titularilor contractelor de închiriere, la solicitarea acestora, după expirarea a minimum un an de închiriere neîntrerupt.

   Locuinţele pentru tineri pot fi achiziționate prin achitarea de rate lunare către autorităţile publice locale, prin contractarea de credite ipotecare, prin Programul Prima Casă  sau cu achitarea integrală a preţului final din surse proprii (1.578 de lei / mp, stabilit de Guvern).

   Potrivit prevederilor legale aflate în vigoare, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a soluţiona cererile de cumpărare primite din partea beneficiarilor în termen de maximum 90 de zile de la data la care locuinţele îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a putea fi vândute.


Sursă foto: Facebook

PESTE 1 MILION DE LEI PENTRU SEMAFOARE INTELIGENTE

in

Tags 

administratie

   În contextul în care PSD se bucură de putere la toate nivelurile administrației publice, fapt ce ar fi trebuit să înlesnească realizarea de mari proiecte, precum șoseaua de centură a Sighișoarei (programată, inițial, pentru anii 2022-2023 și pentru care s-a întocmit, în anul 2012, un studiu de fezabilitate), Primăria municipiului anunță că a semnat contractul pentru implementarea unui sistem de semaforizare sincronă de tip ”undă verde”.

   Proiectul a trecut de Consiliul local în 27.09.2018, cu 17 voturi și 1 abținere, după ce a mai fost votat și în 30.07.2015, în timpul interimatului asigurat de Ionel Gavrilă (PNL).

   Potrivit raportului de specialitate al Primăriei, care nu conține statistici despre traficul real prin singurul oraș românesc cu patrimoniu UNESCO traversat de o șosea europeană, poluare și accidentele petrecute aici, dar nici studii despre oportunitate sau impact, ”unda verde” are ca obiectiv îmbunătățirea fluxului rutier, siguranța cetățeanului și creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic.

   Cât timp obiectivul prioritar rămâne șoseaua ocolitoare, s-ar putea spune, în lipsa acestor date relevante, că este vorba de o cheltuială nejustificată și că efectele ar putea fi contrare.

   Sistemul prevede câte un semafor inteligent la fiecare 11 treceri pietonale. Costurile se ridică la 1.008.381,66 de lei (fără TVA), iar termenul de finalizare este de 4 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

   Proiectul tehnic a fost întocmit de SC Elproco Impex SRL, cu sediul în Tîrgu Mureș, iar executantul este SC Altimate SA, membră a grupului UTI.

DIN CULISELE ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN 28.03.2019

in

Tags 

administratie

   În 28 Martie 2019 a avut loc a treia ședință ordinară a Consiliului local din acest an. Ordinea de zi a cuprins inițial 20 de puncte, dar a fost completată ulterior cu încă 3 puncte. Vă prezentăm o scurtă radiografie a acestei ședințe, cu mențiunea că ordinea de zi și procesul verbal pot fi analizate aici.

1. Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 5439/27.02.2019, prin care Asociația Culturală Kitharalogos, cu sediul în București, Șos. Olteniței nr. 77, Bl. G6, Sc. 1, Ap. 16, Sector 4, solicită închirierea cu titlu gratuit a Sălii Festive a Primăriei Municipiului Sighișoara în vederea susținerii unui concert de muzică clasică, în data de 13 septembrie 2019. Nu au fost discuții.

2. Raport nr. 6.059/III/05.03.2019 privind activitatea Primarului Municipiului Sighișoara aferent anului 2018. Nu au fost discuții.

3. Raport nr. 6.058/III/05.03.2019 privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Sighișoara 2018. Nu au fost discuții.

4.Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Sighișoara a donației unui bun mobil din partea orașului Dinkelsbühl (o mașină de pompieri cu scară, fabricată în anul 1991 pe care oraşul Dinkelsbühl o casează). Ȋn urma corespondenţei dintre orașul Sighișoara si orașul Dinkelsbühl s-a constatat oportunitatea primirii acestei mașini, care ar putea fi folosită la toaletarea copacilor, îndepărtarea ţurţurilor, etc. Domnul consilier Sîrbu Ioan – Iulian (UIPS) a întrebat dacă este necesară această donație și dacă avem nevoie de un utilaj vechi. De ce nu se achizitioneaza utilaje noi si de calitate? I-a răspuns domnul Mălăncrăvean Ovidiu-Dumitru, care a motivat primirea acestei donații prin faptul că ISU nu mai poate ajuta municipalitatea cu îndepărtarea ţurţurilor și cu toaletarea anumitor copaci înalți. Alte discuții nu au mai fost, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor cultural - artistice, sociale și educative organizate de către Municipiul Sighișoara în anul 2019. Domnul viceprimar Toth Tivadar (UDMR) a propus ca amendament adăugarea în lista evenimentelor a „Zilei limbii maghiare” în data de 13 octombrie, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Domnul consilier Sîrbu Ioan – Iulian (UIPS) a propus ca amendament adăugarea pe lista evenimentelor a premierii elevilor cu rezultate deosebite la olimpiade şi la examenul de bacalaureat. Domnul consilier Șoneriu Mihai – Marcel (PSD) a propus şi premierea elevilor cu rezultate la diferite concursuri școlare. S-a propus ca dată de premiere 1 decembrie, în Sala Festivă a Primăriei. Alte discuții nu au fost, iar amendamentul și proiectul completat au trecut cu unanimitate de voturi.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 8 și nr. 10 la Hotărârea Consiliului Local  Sighișoara nr. 6/29.01.2019 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L, care a cerut majorarea tarifelor la parcare (prin SMS) și modificarea tarifului la cântărire practicat la stația de sortare a deșeurilor. Nu au fost discuții despre această hotărâre, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Municipiului Sighișoara. S-a cerut modificarea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Achiziţii, Accesare Fonduri Europene şi Management Proiecte, in funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent. Nu au fost discuții, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi

8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea de bunuri. Funcția a rămas vacantă în urma încetării mandatului domnului consilier Pop Claudiu (UIPS). Domnul consilier Sîrbu Ioan – Iulian susține că UIPS nu mai dorește această funcție şi îl propune în comisie pe domnul consilier Șoneriu Mihai – Marcel. Alte discuții nu au fost, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri în vederea amenajării unor terase sezoniere de alimentație publică. 22 de cereri au fost depuse în acest sens. Închirierea terenurilor pentru amenajarea de terase sezoniere se poate face în perioada cuprinsă între 1 Aprilie și 31 Octombrie. Chiria a fost stabilită prin H.C.L. la 10 lei/mp/lună. Terasele sezoniere au un program de funcționare stabilit prin H.C.L., între orele 6 și 24.00. Nu au fost discuții, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane fizice. Prelungirea contractului de închiriere pentru un teren cu destinația curte situat în Sighișoara str. Codrului nr. 37 şi prelungirea contractului de închiriere al imobilului din str. Cositorarilor nr 1-3 , cu destinația toaletă publică. Nu au fost discuții, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea unui contract de închiriere. Proiect de hotărâre privind modificarea unei suprafețe închiriate de la 43 mp la 88 mp, teren cu destinația curte situat în str. Şcolii nr 11. Nu au fost discuții, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

12. Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere, prin care S.C. TRANSTEX S.R.L. renunță la închirierea a 8 locuri de parcare de pe strada Târnavei nr. 2, motivat de faptul că societatea îşi restrânge activitatea. Nu au fost discuții, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

13. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere și ulterior modificarea acestuia. S-a solicitat preluarea unui contract de închiriere a unei locuințe situate în str. Caisului nr. 5 și modificarea suprafeței închiriate conform măsurătorilor efectuate. Nu au fost discuții, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

14. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere. S-a cerut preluarea contractului de închiriere al unui teren situat în str. Șt. O. Iosif nr. 23 , teren cu destinaţia curte şi grădină, şi a terenului în suprafață de 130 mp situat în str. A. Vlaicu f.n. teren cu destinaţia grădină. Nu au fost discuții, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr. 1 - spațiu prestări servicii, parte din imobilul, monument istoric din Municipiul Sighișoara, str. Morii nr.1. Nu au fost discuții, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru apartamentele nr. I și nr. II, parte din imobilul monument istoric din Municipiul Sighișoara, str. Zidul Cetății nr. 3. Nu au fost discuții, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

17. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului de natură teren situat în Municipiul Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr.7A, înscris în C.F. nr. 56652, sub nr. top. 3310/2 (nr. C.F. vechi 9720 (A+1), transcris din C.F. nr. 5387), în suprafață de 56,00 mp. S-a radiat dreptul de concesiune al S.C. Premier S.R.L. asupra terenului din str. Mihai Viteazu, nr. 7A și se înscrie dreptul de concesiune al Guldas Nusret, actualul concesionar al terenului. Nu au fost discuții, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

18. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 254/29.11.2018, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L. S-au repartizat două apartamente:

   I. Apartamentul nr. 19, situat în Municipiul Sighişoara, str. Panseluțelor nr. 14, compus din 1 (una) cameră și dependințe, domnului Suciu loan - Sorin.

   II. Apartamentul nr. 5, situat în Municipiul Sighişoara, str. Miron Neagu nr. 4, compus din 1 (una) cameră și dependințe, doamnei Popescu Paula - Adina.

   S-au eliminat anumite persoane din lista de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L.

   Domnul consilier Sîrbu Ioan – Iulian (UIPS) a întrebat dacă în această listă se află persoane care au acţionat Consiliul Local sau Primăria în judecată. I s-a răspuns că nu, cei care sunt pe listă au primit locuinţe sau au renunţat la cerere. Alte discuții nu au fost. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

19. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale și modificarea unor contracte de concesiune. S-a aprobat îndreptarea unei erori materiale, în sensul modificării numelui concesionarului şi prelungirea concesiunii unei pășuni din satul Hetiur. Nu au fost discuții, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

   Se trece la punctele suplimentare :

   Adresa nr. 7987 din 21 03 2019. Este vorba despre cererea doamnei Palcu Alexandrina, care solicită o locuință în regim social la parter, deoarece are un frate grav bolnav care nu se poate deplasa. Domnul consilier Sîrbu Ioan – Iulian (UIPS) întreabă dacă executivul are ceva de spus. Domnul Mălăncrăvean Ovidiu-Dumitru îi răspunde că nu sunt locuințe care se pot repartiza. Alte discuții nu au fost.

   Convocator AGA S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., prin care se convoacă adunarea generală a asociaților ai S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. în data de 07.05.2019 pentru aprobarea trecerii pe cheltuieli a unor creanțe ale municipiului Târgu Mureș. Nu au fost discuții.

   Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemţiune ap. II str. Justiţiei nr. 7. Doamna arhitect susține că municipiul ar trebui să-şi exercite dreptul, prin faptul că acest imobil necesită salvat deoarece este un monument istoric valoros. Posibilitatea obținerii de fonduri externe nu există deoarece municipiul nu deține tot imobilul, doar o parte din el. În al treilea rând există posibilitatea obținerii de fonduri pentru renovare de la Ministerul Culturii. Susţine că este necesară crearea unui centru cultural Internaţional, deoarece se simte lipsa culturii la Sighișoara. Nu în ultimul rând mutarea unei părţi a Muzeului de Istorie la parter ar impune restaurarea întregii clădiri.

   Domnul consilier Ștefănescu Constantin (PNL) le aduce aminte colegilor din Consiliu că nu au fost bani pentru renovarea totală a spitalului deci pentru această clădire ar fi ? Nu contestă această achiziție, dar discuţia cu vânzătorul a avut loc anul trecut, de atunci se putea anexa un plan de afaceri, ce ar însemna viitoarea investiție în acest imobil. Nu vrea să se creadă că este împotriva cumpărării şi crede că orașul ar fi putut cumpăra si alte clădiri monument istoric. Speră ca această clădire să nu aibă soarta fostului orfelinat, clădire cumpărată de municipalitate și lăsată în paragină.

   Domnul consilier Grabcev Adrian (PSD) apreciază iniţiativa de reintroducere a cererii pe ordinea de zi, dar pentru că nu există un plan de management şi pentru că renovarea ar implica fonduri importante, susţine că ar putea ajunge o povară la buget şi că anumite clădiri monument istoric au ajuns pe mâna unor afacerişti, și nu sunt o povară, dimpotrivă aduc bani la buget.

   Domnul consilier Colceriu Iosif - Dan (PNL) susține că municipalitatea ar trebui să mai şi cumpere nu doar să vândă. Susține că prețul nu este mare deoarece o casă pe „Valea Dracului” s-a vândut zilele trecute cu 176.000 euro și că trebuie folosită această oportunitate.

   Domnul consilier Sîrbu Ioan – Iulian (UIPS) întreabă colegii din Consiliu cum se pot exprima prin vot asupra acestui drept de preempţiune după ce cu o lună în urmă s-a votat împotriva achiziţiei. În al doilea rând întreabă cine va administra această cladire? De unde știm că suma de vânzare este prețul de piață corect, având în vedere că sunt bani publici. Își menține punctul de vedere că votul este tardiv și că ar fi trebuit făcute dezbateri publice, ar fi trebuit transparență. Nu i se pare normal ca după votul din Consiliu să fie dezbaterea publică la inițiativa cetățenilor. A tot susținut în Consiliu și până acum să se ajungă la un „punct zero” și să se meargă altfel, să nu mai existe tot timpul dedesubturi. Nu este interesat de zvonurile de prin oraș, este interesat ca el și colegii lui din Consiliu să nu încalce legea.

   Domnul Mălăncrăvean Ovidiu-Dumitru (PSD) îi răspunde legat de transparenţă că în ședința din octombrie s-a discutat de această clădire şi că nu vede ca din punct de vedere al transparenţei să fie vreo problemă. Legat de expertiză, susține că s-a comparat suma pe care o cere vânzătorul cu valoarea de inventar pe care o deține municipiul. Municipiul are 460 mp de teren la o valoare de aproximativ 200.000 de lei. Vânzătorul are 2100 mp de teren şi etajul 2, deci dacă am converti valoarea terenului în lei etajul ar fi gratis.

   Domnul consilier Burghelea Bogdan - Ioan (UIPS) susține că, potrivit legii, municipalitatea ar fi trebuit să își exercite dreptul de preempțiune în termen de 15 zile de la data înregistrării înștințării. Această dată ar fi fost 31.01.2019, dată de la care ar fi trebuit să curgă acele 15 zile. Deci, în 15-16.02.2019 municipalitatea ar fi trebuit să își exercite acest drept. Întreabă ce se întâmplă dacă nu ne exercităm dreptul de preempțiune. Se schimbă un proprietar cu altul și dacă ar fi un plan de cumpărare s-ar putea negocia și cu viitorul proprietar. Conform părerii dânsului, municipalitatea nu și-a exprimat dreptul de preempțiune în termenul legal.

   Domnul consilier Ciotloș Ioan (UIPS) îl întreabă pe domnul director al muzeului Teşculă Nicolae dacă ar avea banii pentru achiziție, câți bani ar fi necesari pentru realizarea unui muzeu acolo, cât ar costa şi în cât timp s-ar amortiza investiția. Susține că avem o grămadă de clădiri istorice pentru care nu sunt bani, că cetatea este degradată, că simbolul orașului - Turnul cu ceas are mari probleme şi că dacă sunt bani la Ministerul Culturii pentru monumentele istorice de ce nu s-au accesat acele fonduri până acum? Nu neagă necesitatea, dar are semne de întrebare asupra oportunității și asupra faptului ca această clădire să devină muzeu.

   Domnul Teşculă Nicolae îi răspunde că o parte din clădire este în administrarea muzeului şi că pe partea care o administrează încearcă să facă anul acesta reparații la instalațiile de electricitate și încălzire, după care ar urma achiziția vitrinelor muzeale.

   Domnul consilier Ciotloș Ioan îl întreabă de câți bani ar fi nevoie şi în cât timp s-ar putea deschide noua secție a muzeului.

   Domnul Teşculă Nicolae îi răspunde că dacă sunt bani, pentru partea pe care o deține muzeul, încearcă să se deschidă peste un an sau doi.

   Domnul Ciotloș întreabă de câți bani aproximativ ar fi nevoie. I se răspunde că nu se știe de câți bani, pentru că aceste lucrări necesită un DALI , nu se pot da estimări.

   Domnul Ciotloș susține că acest gen de lucrări s-au mai făcut şi se poate da un deviz aproximativ, cu o eroare de câteva procente şi că nu ar dori să se spună că toată lumea vrea muzeu acolo şi consilierii se opun.

   Domnul Mălăncrăvean Ovidiu-Dumitru este de părere că termenul de exercitare al dreptului de preempțiune nu a fost depășit şi că se pot relua discuțiile cu firma care deține restul imobilului.

   Domnul Mihai Șerengheu susține că dacă toți din sală sunt de acord cu achiziționarea, după ce se votează să se stea la discuții cu proprietarul, pentru a stabilii niște termene, pentru a se organiza, pentru a vedea de unde vin banii, cât costă reparațiile. I se răspunde că nu se poate face un deviz pe ceva ce nu ne aparține.

   Domnul Burghelea Bogdan susține că din discuția asta a reieșit că s-au purtat discuții şi negocieri cu vânzătorul, are sentimentul că executivul a forțat consiliul să achiziționeze clădirea la un preț prestabilit.

   Doamna Nicoleta Peter ia cuvântul şi vorbește în numele tuturor colegilor de la asociațiile din Sighișoara şi transmite susținerea totală a comunităţii, asigură susținerea tuturor ONG-urilor locale în parteneriate cu Primăria. Susține că această clădire este o oportunitate pentru oraș deoarece nu mai avem alte clădiri în oraș şi ne asigură că putem face ceva în oraș.

Domnul Mălăncrăvean Ovidiu-Dumitru- întreabă câți consilieri locali au văzut în ultimul timp clădirea?

Domnul consilier Sîrbu Ioan – Iulian raspunde cum sa vedem cladirea dacă este închisă tot timpul? Si nimeni nu ne-a invitat sa o vedem?

   Domnul Mălăncrăvean Ovidiu-Dumitru îi răspunde că nu se poate lăsa clădirea deschisă şi că oricine poate vedea clădirea dacă vine să spună că vrea să o vadă.

Domnul consilier Sîrbu Ioan – Iulian raspunde ca aceste discutii sunt la nivel de gradinita.

   Alte discuții nu au fost, iar proiectul a fost respins cu 3 voturi pentru, 9 abțineri și 6 voturi împotrivă.

20. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Este propus din partea PSD domnul Marcu Gheorghe. Nu au fost alte propuneri, iar proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

   La diverse, domnul consilier Sîrbu Ioan – Iulian susține că există o solicitare din partea locuitorilor de pe str. Take Ionescu în urma reglementărilor de circulație, să se facă repartizarea locurilor de parcare în aşa fel încât să nu fie probleme. I se răspunde că s-au făcut demersurile şi că o să se rezolve.

   Domnul consilier Sîrbu Ioan – Iulian mai are o problemă legată de centrul de informare turistică, pentru că în ultimele reportaje din presa națională a apărut faptul că la centrul de informare se împart pliante cu operatori naționali de turism, iar pliantele cu Sighișoara sunt ținute în dulap. Dacă tot sunt pliante cu operatori de turism ar trebui să se pună pliante cu operatori locali de turism şi cu oferte de petrecere a timpului liber din zonă. Susține că pliantele cu Sighișoara ar trebui oferite gratuit, pentru a se promova mai eficient oraşul. Părerea dânsului este că centrul nu este bine poziționat, fiind prea aproape de cetate şi că ar trebui pus un centru de informare în zona gării.

   Domnul consilier Duma Felix - Lucian (UIPS) susține că pe teritoriul Sighișoarei, în zona dinspre Şaeş, sunt foarte multe gunoaie aruncate și că ar trebui luate măsuri.

   Domnul consilier Șoneriu Mihai – Marcel (PSD) propunne autorităţilor locale, în numele grupului de consilieri ai PSD, un proiect prin care Sighișoara să devină stațiune turistică de interes național, deoarece s-au simplificat procedurile. După părerea dânsului acest lucru ar aduce mai multi turiști. El îşi dorește acest lucru şi de aceea l-a propus.

   Mai are o sesizare făcută de mai mulți părinţi din cartierul „Bărăgan” care susțin că grădiniţa de acolo este foarte mică, în comparație cu numărul de copii de acolo.

   Următorul la cuvânt este domnul delegat sătesc Stanciu  Mihai (UIPS), care susține că după aprobarea bugetului să se cuprindă în bugetul local restaurarea clădirii primăriei din Hetiur, în al doilea rând să se restaureze staţiile de autobuz din Hetiur şi să se amplaseze coşuri de gunoi acolo, iar în al treilea rând dacă s-ar restaura clădirea primăriei, să se amenajeze un cabinet medical pentru un medic de familie.

Andrei Grecu

EDUCAȚIE NONFORMALĂ PENTRU ADOLESCENȚII SIGHIȘORENI CE AU ABANDONAT PREMATUR ȘCOALA

Educația, termen provenit din latinescul ”educatio”, înseamnă creștere, hrănire, cultivare. În esență, ea contribuie la dezvoltarea fizică, mentală și morală a viitorilor adulți, având rol esențial în integrarea acestora în societate. Fie că vorbim de educație formală, nonformală sau informală, ea este o cultură a caracterului și o activitate ce stimulează capacitatea creatoare a individului. Potrivit unui raport al Băncii Mondiale din 13.06.2018, sistemul educațional din România este subfinanțat, problemele majore fiind înregistrate în mediul rural, acolo unde 1 din 4 copii părăsește timpuriu școala.

IMPORTANT PENTRU CHIRIAȘII ANL

in

Tags 

administratie

Consilierii Uniunii Independente pentru Sighișoara au depus, în 15.04.2019, două proiecte de hotărâre ce au în vedere vânzarea locuințelor de tip ANL către chiriașii acestora, cerând, în același timp, ca proiectele să fie incluse pe ordinea de zi a următoarei ședințe de Consiliu Local (25.04.2019). Între 2002 și 2004, în Sighișoara s-au construit 204 locuințe de tip ANL, iar în anul 2018 au mai fost recepționate încă 100 de locuințe. Potrivit consilierului Iulian Sîrbu, Sighișoara este printre puținele orașe din România care nu au vândut către chiriași nicio locuință de acest tip.

PESTE 1 MILION DE LEI PENTRU SEMAFOARE INTELIGENTE

in

Tags 

administratie

În contextul în care PSD se bucură de putere la toate nivelurile administrației publice, fapt ce ar fi trebuit să înlesnească realizarea de mari proiecte, precum șoseaua de centură a Sighișoarei (programată, inițial, pentru anii 2022-2023 și pentru care s-a întocmit, în anul 2012, un studiu de fezabilitate), Primăria municipiului anunță că a semnat contractul pentru implementarea unui sistem de semaforizare sincronă de tip ”undă verde”. Proiectul a trecut de Consiliul local în 27.09.2019, cu 17 voturi și 1 abținere, după ce a mai fost votat și în 30.07.2015.

DIN CULISELE ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN 28.03.2019

in

Tags 

administratie

În 28 Martie 2019 a avut loc a treia ședință ordinară a Consiliului local din acest an. Ordinea de zi a cuprins inițial 20 de puncte, dar a fost completată ulterior cu încă 3 puncte. Vă prezentăm o scurtă radiografie a acestei ședințe, cu mențiunea că ordinea de zi și procesul verbal pot fi analizate dând click pe legătura din articol. 1. Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 5439/27.02.2019, prin care Asociația Culturală Kitharalogos, cu sediul în București, Șos. Olteniței nr. 77, Bl. G6, Sc. 1, Ap. 16, Sector 4, solicită închirierea cu titlu gratuit a Sălii Festive a Primăriei Municipiului Sighișoara în vederea susținerii unui concert de muzică clasică, în data de 13 septembrie 2019. Nu au fost discuții.

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ROMILOR, MARCATĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI ”MAINSTREAM SIGHIȘOARA”

in

Tags 

cultura

Misterioasa prezență a romilor în Europa este atestată în Evul Mediu, când o parte a populației nomade cu origini hinduse a traversat Orientul Mijlociu, străpungând Imperiul Bizantin. Astăzi, după aproape 9 secole de nestatornicie, inadaptare, prejudecăți și discriminări, ei pot fi găsiți în toată Europa, dar și în nordul Africii sau în Americi, sub mai multe denumiri. Nucleul lor identitar a rămas în mare măsură intact, chiar dacă romii se împart, după legăturile de familie, profesii, îndeletniciri și mod de viață, în 40 de grupuri vorbitoare de numeroase dialecte. Neputând crea coeziune, ei nu sunt, totuși, un popor, fiindcă nu vorbesc o limbă unitară, nu au aceeași religie, nu au aceleași valori și sunt prea răsfirați.

PROPUNERE PSD: SIGHIȘOARA, STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES NAȚIONAL

in

Cu toate că Sighișoara beneficiază de recunoaștere internațională, încă din 1999, odată cu introducerea centrului ei istoric în lista patrimoniului UNESCO, consilierul local Mihai Marcel Șoneriu consideră că orașul ar trebui să devină stațiune turistică de interes național. Propunerea demarării procedurii de atestare a fost înaintată, în numele grupului de consilieri ai PSD, pe finalul ședinței ordinare a Consiliului local din 28 Februarie 2019. În acești 20 de ani de recunoaștere internațională a singurului oraș din România nu s-a făcut aproape nimic pentru conservarea și protejarea patrimoniului unic, autenticitatea centrului istoric fiind știrbită ireversibil...

CARAVANA UNIVERSITĂȚII ”BABEȘ-BOLYAI”, LA SIGHIȘOARA

in

Tags 

Invatamant

În data de 28 martie, studenți ai Universității ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și voluntari ai Organizației Studenților din Universitatea ”Babeș-Bolyai” (OSUBB) vor susține prezentări ale prestigioasei universități în Târgu-Mureș (în Colegiul Național „Unirea”, de la ora 11, Colegiul Economic ”Transilvania”, de la ora 12 și Colegiul Național ”Alexandru Papiu-Ilarian”, de la ora 13) și în Sighișoara, la Colegiul Național ”Mircea Eliade”, de la ora 11. Prezentările fac parte din proiectul Caravana UBB al OSUBB, proiect aflat la a 6-a ediție, care își propune prezentarea ofertei de studiu a UBB în cât mai multe licee prestigioase din țară

CONCURSUL DE ISTORIE LOCALĂ „SPUNE POVESTEA LOCULUI TĂU!”, LA A 5-A EDIȚIE

În anul sărbătoririi celor 100 de ani de universitate românească la Cluj, Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, împreună cu Asociația Studențească Philohistoriss organizează concursul de istorie locală pentru liceeni „Spune povestea locului tău”, în perioada 10-11 mai 2019, pentru a promova studiul istoriei locale în rândul elevilor de liceu prin conștientizarea participanților cu privire la relevanța cercetării istoriei locale pentru societatea contemporană și implicit a Facultății de Istorie și Filosofie din Cluj-Napoca, ca cea mai importantă instituție de profil din țară.

PESTE 1000 DE LOCURI DE MUNCĂ DISPONIBILE LA TÂRGUL DE CARIERE MUREȘ

in

Tags 

economie

Târgul de Cariere Mureș are loc în 2 aprilie la Teatrul Național, între orele 11-18:00 în ambele zile. 30 de companii din domeniile Automotive, Producție Tehnică, Turism, IT sau Farmaceutic vor fi prezente la eveniment. Printre acestea se numără: Kastamonu, Hirschmann, CIE Matricon, Bosch Automotive, Jac Travel, EON, Kuka, Gedeon Richter, Azomureș, STA Travel, Eastmen, Amazon și Accenture. Angajatorii oferă peste 1000 de locuri de muncă.

PATRIOȚI ÎN EUROPA, CĂUTĂM SOLUȚII INTERNAȚIONALE PENTRU CETATE!

in

Tags 

100% Local

După recenta și tulburătoarea vizită a Inspectorului PRO în cetatea-ruină, Institutul Național al Patrimoniului, Primăria Sighișoara și Parohia Evanghelică CA Sighișoara anunță organizarea unei consultări publice privitoare la viitorul ”acestui ansamblu monumental excepțional”, în pregătirea unui concurs internațional de soluții pentru restaurarea și punerea lui în valoare. Consultarea va avea loc în Sala de Festivități a Primăriei, joi, 21 Martie, de la ora 17:00.

VOTĂM VIITORUL EUROPEI! CONCURS-DEZBATERE

in

Tags 

ADR Centru

De data asta, trebuie să ne asumăm toți responsabilitatea pentru ca viitorul să fie mai bun. Atunci când toată lumea votează, toată lumea câștigă! Europe Direct Regiunea Centru organizează pentru cetățenii din Regiunea Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu), în parteneriat cu Asociația Forum Apulum, patru dezbateri-concurs pe tema alegerilor europarlamentare și participării la vot. Informează-te să poți vota în cunoștință de cauză și să contribui la viitorul Europei. În plus, poți câștiga un loc în tabăra de leadership ce va avea loc în august, unde vei putea să cunoști tineri ca tine și să participi, timp de trei zile, la ateliere cu specialiști în comunicare, media și democrație.

ȘI SIGHIȘOARA VREA INFRASTRUCTURĂ, DAR MAI ALES ȘOSEA DE CENTURĂ!

in

Tags 

#șîeu

Vineri, 15.03.2019, România s-a oprit în loc timp de 15 minute. Protestul #șîeu, plecat de la inițiativa antreprenorului sucevean Ștefan Mandachi, care a construit din banii săi primul metru de autostradă din Moldova, a fost îmbrățișat de antreprenori români și companii străine nemulțumite de infrastructura deficitară. Inclusiv Președintele Klaus Iohannis a anunțat că se solidarizează cu protestul de 15 minute prin care românii au cerut autostrăzi. Protestul a cuprins mai multe orașe din țară, inclusiv Sighișoara, care, din pricina șoselei europene, se confruntă cu nenumărate probleme.

CETATEA SIGHIȘOAREI ESTE ÎN PRAG DE PRĂBUȘIRE. ZIDURILE AU FOST „ASIGURATE” CU SCÂNDURI

in

Tags 

cultura

30 de ani de nepăsare au adus Cetatea Sighişoarei în pragul colapsului. Zidurile vechi de 850 de ani se prăbuşesc, iar turiştii se întreabă de ce responsabilii îşi bat joc de un oraş medieval. Cetatea poate fi refăcută cu bani europeni şi bunăvoinţă, pentru că Sighişoara face parte din patrimoniul Unesco. Inspectorul Pro a stat însă de vorbă cu autorităţile şi vă arată de ce la noi lucrările de modernizare pornesc foarte greu. Iubim Sighişoara pentru că este un uriaş muzeu medieval, în aer liber.

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU SIGHIȘORENII DIN ZONELE MĂRGINAȘE

Persoanelor vulnerabile din 8 zone mărginașe ale orașului nostru li se oferă oportunitatea de a participa la cursuri de formare profesională în cadrul proiectului ”MAINSTREAM Sighișoara – Investiție Europeană pentru incluziunea socială”. Responsabil de partea de informare, consiliere și mediere pe piața muncii, prin intermediul celor 3 agenți de ocupare, este Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR) din Cluj. Ce presupune această componentă a incluziunii sociale, ne spune agentul de ocupare Mihaela Kovacs...

SCURTĂ RADIOGRAFIE A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN 28.02.2019

in

Tags 

administratie

În 28 Februarie 2019 a avut loc a doua ședință ordinară a Consiliului local din acest an. Ordinea de zi a cuprins inițial 29 de puncte, dar a fost completată ulterior cu încă 5 puncte. Primele 6 puncte au fost diferite adrese și informări înregistrate la Primăria Sighișoara. Nu au fost discutii. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sighișoara. S-a cerut modificarea funcției doamnei Șancu Simona din inspector clasa I grad asistent în inspector clasa I grad principal. Nu au fost discuții și proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII, MARCATĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI ”MAINSTREAM SIGHIȘOARA”

Originile acestei zile se găsesc în antichitate și au legătură cu titaniada Rhea, considerată a fi mama zeilor greci și simbolul fertilității și al maternității. La cumpăna secolelor 19 și 20, urmare a unor marșuri și mișcări proletare ce revendicau drepturi egale cu bărbații, condiții de muncă mai bune, salarii mai mari și drept de vot, sărbătoarea a căpătat o nuanță politică, prin legarea ei de mișcarea feministă și de ideologia socialistă. Dincolo, însă, de implicațiile istorice și politice, ziua de 8 Martie este o recunoaștere a rolului pe care femeia l-a dobândit în societate.

ZIUA MONDIALĂ A ECHITĂȚII SOCIALE, PRIN OCHII PROIECTULUI ”MAINSTREAM SIGHIȘOARA”

Una dintre marile provocări ale lumii contemporane este să răspundă inechităților sociale izvorâte din suprapopulare, migrație, discriminări (pe criterii de rasă, etnie, religie, cultură, orientare sexuală, dizabilități), corupție, sărăcie, educație lacunară, încălcarea drepturilor fundamentale, particularități statale etc. Organizația Națiunilor Unite, fondată în 24 Octombrie 1945, s-a angajat să mențină pacea și securitatea globală, să dezvolte relațiile prietenești între națiuni, să respecte drepturile popoarelor, să coopereze în vederea soluționării problemelor internaționale de natură economică, socială, culturală și umanitară...

26 MAI 2019 - DE DATA ASTA VOTEZ!

in

Tags 

politica

Anul 2019 este un an important pentru cetățeni, pentru Uniunea Europeană și pentru viitorul nostru. În calitate de cetățeni europeni, ne confruntăm cu numeroase provocări, de la migrație până la schimbările climatice, de la șomajul în rândul tinerilor până la protecția datelor. Trăim într-o lume competitivă, tot mai globalizată. În același timp, referendumul privind Brexitul ne-a demonstrat că UE nu este un proiect irevocabil. Și, în timp ce mulți dintre noi luăm democrația de bună, fiind convinși că nu va dispărea niciodată, ea pare să fie supusă unor amenințări tot mai mari, atât în teorie, cât și în practică.

SIGHIȘOARA BLUES FESTIVAL, 29-30 MARTIE 2019

in

Tags 

cultura

Iubitorii de blues sunt așteptați la cea de-a 14-a ediție a festivalului devenit deja tradiție – Sighișoara Blues Festival. Concertele vor avea loc la Sala de Cultură ”Mihai Eminescu”, în 29 și 30 Martie 2019, cu începere de la 19:30. Prețul unui bilet este 100 de lei pentru prima seară, când pe scenă vor urca Carl Sony Leyland Trio (SUA) și Grainne Duffy (Irlanda), respectiv 150 de lei pentru a doua seară, când pe scenă vor urca Kyla Brox Band (Marea Britannie) și Joe Krown & Jason Ricci (SUA).

PROMISIUNILE P.S.D. ȘI REALITATEA (I)

in

Sighișoara, orașul supranumit Perla Transilvaniei, se năruie încet-încet, sub ochii noștri. Acum, la început de an, când în alte părți se numără realizările anului trecut, la noi încă se caută “mari proiecte”, deși dintre cele propuse în campania electorală nu s-a realizat nici măcar unul. După 2 ani și jumătate de mandat, vă propun să facem o scurtă recapitulare a lucrurilor promise în comparație cu realitatea. Ovidiu Dumitru Mălăncrăvean ne promitea în campanie următoarele:

Pagini