CONSILIERI CU DOUĂ FEȚE: UNA PROMIT, ALTA FAC

   Au trecut 9 luni de când echipa PSD promitea, prin vocea medicului Geta Todoran, construirea unui spital nou și a unei maternități noi, însă apariția în peisaj a unei Fete Morgana din familia finanțărilor guvernamentale a făcut-o să-și uite promisiunea și să îmbrățișeze un proiect prăfuit al PNL, de mutare a secției de obstetrică-ginecologie în clădirea insalubră a fostei policlinici. După ce a fost respins la vot de două ori, primarul demisionar a insistat ca el să fie readus în discuție, a treia oară fiind cu noroc pentru coaliția de facto USL, care, din disperare, se agață de orice pentru a ne demonstra că face ceva în oraș. Nu contează ce, când și unde sau care sunt costurile și beneficiile, important e să o vadă lumea lucrând.

Bani de la Guvern 

   Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, condus de Sevil Shhaideh, pune la bătaie un purcoi de bani pentru administrațiile publice, prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Obiectivul este dezvoltarea echilibrată a infrastructurii și revitalizarea comunelor şi a satelor componente ale municipiilor şi oraşelor. PNDL are 12 domenii de investiții:

1. realizarea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;

2. realizarea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate

3. realizarea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat;

4. extinderea/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea unităţilor sanitare;

5. realizarea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre;

6. construirea/ modernizarea/ reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;

7. realizarea/ reabilitarea/ modernizarea de poduri, podeţe sau punţi pietonale;

8. realizarea/ extinderea/ modernizarea platformelor de gunoi;

9. realizarea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea pieţelor publice, comerciale, a târgurilor, oboarelor, după caz;

10. realizarea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea bazelor sportive;

11. realizare/ extindere/ reabilitare/ modernizare a sediilor instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora;

12. construcţia/ extinderea/ reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora.

Maternitatea second-hand, o urgență

   Cu toate acestea, prioritatea Primăriei Sighișoara, în contextul nenumăratelor necesități ale obștei, a fost să propună consilierilor însușirea unei documentații din anul 2014, care n-a fost actualizată deloc. Primăria a invocat HG nr. 28/2008 (privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnicoeconomice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții), care a fost abrogată prin HG nr. 97/2016, intrată în vigoare în 27.02.2017. Noua hotărâre păstrează, printre multele obligații ale beneficiarului, și prezentarea a două soluții de intervenție, însă documentația privește doar această clădire din anii '40 în care puterea insistă cu îndârjire să fie făcută mutarea. 

   Deși proiectul a fost adoptat de consilierii majorității în 14 martie, în cadrul unei ședințe extraordinare, data limită de depunere a dosarului a fost 17 martie. Dacă el a fost depus în termen, urmează ca MDRAP, prin canalele sale birocratice, să-l analizeze și să decidă dacă e oportună o astfel de finanțare (chiar și multianuală). Dar, între punctul A și punctul B, adică de la depunerea proiectului și până la implementarea lui, e cale lungă și anevoioasă, timp în care orice altă variantă este exclusă, soarta maternității fiind la mâna Celui de Sus.

   În cazul unei decizii favorabile, controlul asupra cheltuielilor e foarte strict, beneficiarul, adică Primăria Sighișoara, trebuind să asigure partea de cofinanțare. Asta presupune ca bugetul local anual să dedice un capitol separat cofinanțării, așa cum Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 (pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală) spune: “Finanțarea programului se asigură din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare și din alte surse legal constituite.”

   După cum arată draftul de buget pe anul în curs, întocmit de Primărie și supus dezbaterii publice în 20 martie, partea de cofinanțare lipsește, așa cum lipsește și capitolul dedicat fondurilor europene atrase prin proiecte proprii.

   Trebuie să mai ținem cont că Sighișoara nu are arhitect-șef de aproape 3 ani (de la demisia lui Ioan Velicu, autorul documentației din 2014). În atari condiții și luând în considerare că Primarul, în calitate de ordonator principal de credite, și-a pierdut legitimitatea și dreptul de semnătură pe cererile de finanțare în urma demisiei, există o probabilitate ca acel proiect să nu se concretizeze, iar banii sighișorenilor să fie cheltuiți pe un studiu inutil, fără ca vreun factor de decizie să fie tras la răspundere.

Invocarea consensului, un pretext

   Apărătorii virtuali apropiați ai puterii, care văd peste tot conspirații, uneltiri și dușmani de clasă, dar pe care nu i-am văzut niciodată la vreo dezbatere publică sau la vreo ședință a Consiliului local, răspândesc din buricul degetelor, din spatele monitoarelor, falsa idee că opoziția este vinovată pentru toate rateurile administrative. Își permit chiar, în aroganța lor nemărginită, să ironizeze medicii prezenți în sala de ședințe, datorită cărora maternitatea încă funcționează. Cei pe care-i proslăvesc se poartă, la rândul lor, ca proprietarii de sclavi, aruncându-le ocări acelora care-i contestă.

   În realitate, opoziția, adică UIPS, înseamnă 6 voturi din totalul de 19, împărțite între PSD (7), PNL (3) și UDMR (3). Din punct de vedere aritmetic, opoziția nu are cum să pună piedici majorității, așa cum nu a pus nici în mandatul trecut, când a avut 3 consilieri. Cu această ocazie s-a văzut limpede că majoritatea poate face orice dorește, fără a avea nevoie de voturile opoziției. Poate decide inclusiv pentru o maternitate la mâna a doua, cu riscul de a-și încălca făgăduiala și de a arăta lumii că incoerența, inconsecvența și îndărătnicia sunt mai presus de nevoile comunității pe care o reprezintă.

   Ar fi fost mai înțelept pentru toată suflarea ca PSD să îmbrățișeze proiectul UIPS (al cărui co-semnatar a fost chiar Ovidiu Mălăncrăvean, înainte de a demisiona), să arate deschidere spre dialog civilizat și să aloce fonduri de la bugetul local pentru construcția unei maternități noi în curtea Spitalului Municipal, așa cum se cuvine într-un oraș pretins european. Dacă investițiile s-ar face cu capul, și nu cu altceva, această cheltuială pentru un proiect major, strâns legat de viitorul orașului, poate fi suportată integral din banii sighișorenilor, din buget anual sau, dacă e cazul, din buget multianual. Diriguitorii se încăpățânează însă să ia decizii fără discernământ, angajându-se în zeci de proiecte discutabile pentru ale căror documentații aruncă anual pe geam milioane de lei.

    Mai multe despre acest subiect fierbinte aici, aici și aici.

Tudor Groza

SOLUȚIA “GRABCEV”: “LA REVEDERE, DU-TE DRACU!”

in

   Mârlănia aleșilor locali a atins cote alarmante. Deși au funcții vremelnice și se presupune că ar trebui să lucreze în folosul cetățeanului, unii dintre ei se comportă de parcă le-am fi dușmani, doar pentru că nu le împărtășim opiniile sau pentru că ne permitem să le criticăm acțiunile. Astfel, orice sighișorean care cutează să le vorbească acestor politicieni de ocazie atoateștiutori este privit din turnul de fildeș drept clevetitor, diversionist, conspiraționist sau dușman de clasă ce-i împiedică să-și pună în aplicare programele politice pe care le încalcă flagrant (dacă ar avea așa ceva).

   Disprețul unor consilieri locali față de sighișorenii care le reproșează comportamentele reprobabile a trecut de mult de borna bunului simț, fapt reconfirmat în ultima ședință extraordinară a Consiliului local, desfășurată în 14 martie 2017. O doamnă prezentă în sală, la discuțiile pe subiectul reluat al mutării secției de obstetrică-ginecologie în clădirea insalubră și neîntrebuințată a fostei policlinici, și-a permis să-i catalogheze pe cei din coaliția antisighișoreană ca fiind populiști și demagogi, gest care a lezat numaidecât orgoliile masculine ale consilierilor Ionel Gavrilă (PNL), Ovidiu Matei (PSD) și Adrian Grabcev (PSD). Dacă primul i-a cerut stăruitor să părăsească sala de ședință, amenințând-o cu judecata, cel de-al doilea îl încuraja, clefăind gumă și spunând "Dă-o dom'le afară!", iar cel de-al treilea a trimis-o direct la Scaraoțchi. 


   Consilierul Ionel Gavrilă a comis-o și în februarie, la debutul ședinței ordinare, când un sighișorean a cutezat să critice, din pragul ușii, spațiul mic și lipsa locurilor libere. Iritat de locuitorul în vârstă ce venise cu o problemă personală nerezolvată, fostul primar interimar și actualul angajat al Spitalului Municipal, sub tutela Aureliei Mașca, pe care a reconfirmat-o în funcție din pix, a replicat: “Io ce să-i fac? Dacă fiecare cetățean din Sighișoara care vine și-mi face aicea…și-mi ține lecții de moralitate, unde ajungem?”

   Deducem că, pe viitor, dacă vom mai avea deziderate în acest oraș făcut de ocară, ni se va lua piuitul sau vom primi soluția “Grabcev”, din simplul motiv că aleșii care ne reprezintă în raport cu Primăria Sighișoara, și pe care-i plătim pentru a ne oferi politici publice de calitate, s-au abrutizat și nu acceptă să fie trași la răspundere pentru deciziile luate

 

1.500 DE OPORTUNITĂȚI LA TÂRGUL DE CARIERE

in

   Peste 25 de companii și organizații recrutează joi, 16 martie 2017, la Târgul de Cariere Târgu-Mureș. Teatrul Național din Târgu-Mureș se transformă într-un adevărat centru al carierei. Peste 25 de companii și organizații vor organiza mini-interviuri, competiții, workshopuri și seminarii adresate celor interesați de creștere profesională și de noi oportunități de carieră.

   „Companiile pregătesc competiții contracronometru de testare și mini-interviuri pentru candidați, vom avea concursuri și treasure hunt, dar aducem în Mureș și Standul de Demisii, locul unde participanții decid dacă locul de muncă actual e cel potrivit pentru ei sau nu și unde primesc consiliere profesională”, spune Corina Brândușan, PR Managerul Târgului de Cariere (TdC).

În ce domenii caută companiile angajați la Târgul de Cariere 

   Târgul de Cariere va reuni companii care caută colegi în domenii precum inginerie, auto & automotive, servicii, producție, retail, telecomunicații, marketing, educație, training, turism, resurse umane și altele.

   „În această primăvară avem 14 poziții deschise în diverse domenii, în special în zona de producție și inginerie. Căutăm atât persoane fără experiență, dar cu dorința de a învăța o meserie, cât și specialiști cu experiență în mentenanța electrică sau mecanică, logistică sau inginerie de proces. De asemenea, avem oportunități de practică pentru studenți în mai multe departamente din companie”, afirmă reprezentanții CIE Matricon.

   Recrutări fac companii precum Bosch Rexroth, CON-A, McDonald’s, MHP-a Porsche Company, KUKA Systems, CSi România, Stefanini, Vodafone, Accenture, CamelWeb, Kastamonu Romania, msg systems Romania, Desk Mureș, Global Art Production, IRUM, JacTravel, JYSK, Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (MIET), MicroFuzzy, Partybox, Renania, Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureș.

   Căutăm ingineri cu diferite specializări (mecanică, electromecanică, electrică, electronică, automatizări) pentru unitatea de producţie din Blaj, județul Alba, precum și studenți cu aceleași specializări, anunță recrutorii de la Bosch Rexroth. 

Participă la workshopuri și Speed Challenge-uri

   În cadrul Târgului de Cariere vor avea loc workshopuri și competiții contracronometru. Specialiștii Google aduc la Mureș Atelierul Digital - Digital Jobs, un curs care prezintă oportunitățile din mediul online și cerințele necesare pentru a obține un job în digital marketing.

   Mai mult, candidații au ocazia să afle direct de la experți, prin intermediul unor exerciții practice, cum pot folosi social media în experiența lor profesională. Un workshop pe această temă va fi livrat de Smart HR.

   Impactul social media asupra recrutării 16 Martie ora 12:00, Palatul Culturii (Sala Mică)

   Atelierul Digital Google – Digital Jobs 16 Martie ora 16:00, Palatul Culturii (Sala Mică)

   Participarea la workshopuri e gratuită, însă locurile sunt limitate. Înscrieri se fac online: http://targuldecariere.ro/targu-mures/seminarii.

Susține cercetarea și bucură-te de suprizele TdC

   Târgul de Cariere se implică anul acesta în susținerea cercetării. Astfel, candidații și companiile pot dona pentru a susține acest domeniu. Campania Cutting-Edge Research (CER) își propune să susțină cercetarea în România și să le arate tinerilor că și în țară își pot construi o carieră de succes. Campania are ca scop strângerea de fonduri pentru organizarea unei școli de vară la care vor participa tineri olimpici la fizică.

   Organizatorii TdC pregătesc premii și surprize pentru participanți. Astfel, cei care vor dona în cadrul târgului pentru susținerea cercetării în România au ocazia să câștige un weekend la Poiana Brașov, abonamente la UNTOLD Festival și vouchere la Street Food Festival, iar cei care participă la Treasure Hunt pot obține cărți și au ocazia să urmeze cursuri organizate de Smart HR.

   În plus, în cadrul TdC va fi amplasat Standul de Demisii, locul unde candidații vor putea discuta cu recrutorii despre viața lor profesională și vor putea decide dacă jobul lor actual e cel potrivit pentru ei.

   Accesul este liber. Toate detaliile despre Târgul de Cariere și oportunitățile profesionale sunt pe www.targuldecariere.ro.

 

AUREL TĂMAȘ: „LA MINE TREBURILE AU FOST FOARTE CLARE, LA DÂNȘII S-A ÎNTÂMPLAT CEVA”

   Oricât de mult ne-am dori să scriem lucruri frumoase despre activitățile Primăriei Sighișoara, ne este imposibil. Reprezentanții acesteia nu ne ajută. Deloc! Duminica trecută, în 5 martie, în orașul nostru drag a avut loc evenimentul „Mărțișor Muzical”, organizat „exclusiv sub egida municipalității”. Inițial, în cadrul spectacolului era programat un concert susținut de solistul Alin Oprea, fost membru al Trupei Talisman. Însă, în noaptea dinaintea concertului, artistul s-a îmbolnăvit și a fost înlocuit de cântărețul Aurel Tămaș (foto sursa Facebook). Surpriză, însă, nici acesta nu a venit!

   Având în vedere ce fiasco muzical au primit sighișorencele, am solicitat Primăriei Sighișoara un punct de vedere, telefonic. Am fost rugați să facem acest lucru prin email. Zis și făcut. Așadar, ce s-a întâmplat cu artiștii care trebuiau să vină la manifestarea culturală Mărțișor Muzical? Iată răspunsul domnișoarei Oana Sitea, Direcția Relații Publice și Comunicare: „Solistul Alin Oprea nu a mai putut susține concertul întrucât a contactat o toxinfecție alimentară, fapt notificat în scris, în dimineața zilei de 5 martie a.c., de societatea de la care Municipiul Sighișoara a achiziționat pachetul artistic. Solistul Aurel Tămaș, contactat telefonic în dimineața zilei de 5 martie a.c. în vederea susținerii unui concert în cadrul evenimentului Mărțișor muzical, din motive necunoscute nouă, nu s-a mai prezentat, așa cum ne-a asigurat și nici nu a mai putut fi contactat începând cu ora 14.30.”

   Curioși din fire și iubitori de adevăr, l-am contactat telefonic și pe domnul Aurel Tămaș, pentru a afla care este punctul său de vedere: „Domnii de la Primărie m-au sunat chiar în ziua spectacolului. Mi-au spus că au avut o problemă cu organizarea, că trebuia să le vină cineva la spectacol și nu a putut să vină. M-au întrebat dacă nu îi pot eu sprijini. Eu le-am spus că aș putea, însă problema este că sunt invitat și implicat într-un alt proiect. La Cluj era Campionatul Național de Judo, organizat de Ministerul Sportului și Tineretului, iar organizatorii m-au rugat să desemnez și un premiu acolo. Nu știu când se termină acolo treaba. În varianta în care pot să termin acolo mai repede și să ajung la Sighișoara, cu mare drag vin. Dacă nu, așa i-am zis, cu scuzele de rigoare, să fug așa într-o oră la Sighișoara cam greu. Asta a fost toată discuția, nu a fost altceva. Nu a fost o problemă pe care noi să o avem în contract. Eu nu am spus că la ora cutare voi fi acolo. Am spus că în varianta în care termin la Cluj, cu mare drag vă pot sprijini. Însă, la prima discuție cu ei, nu mi-au spus ora spectacolului. Apoi, mai târziu o doamnă de acolo mi-a transmis dacă pot să ajung la ora 17:00 sau 18:00. Ceea ce era imposibil, că la ora 19:00 eu a trebuit să dau un  premiu. La mine treburile au fost foarte clare, la dânșii s-a întâmplat ceva. Eu mi-am exprimat disponibilitatea după ce îmi rezolvam problemele mele, planificate deja. Nu am avut nici contract cu ei, doar o înțelegere verbală, în care am spus cu mare drag, dacă pot, dacă nu, asta este, îmi pare rău”, ne-a declarat cântărețul Aurel Tămaș.

   Un alt aspect care ne-a atras atenția la acest eveniment a fost participarea unei grădinițe private din oraș. Apreciem momentul artistic al copilașilor, însă, ne întrebăm retoric, oare nu și-ar fi dorit și alți copii, de la alte grădinițe, să participe? Tot reprezentanta Direcției de Relații Publice și Comunicare ne-a spus: „Preșcolarii Grădiniței Pinochio au prezentat un scurt moment artistic în cadrul evenimentului Mărțișor Muzical ca urmare a dorinței exprimate de conducerea grădiniței.”. Dar, este doar o coincidență faptul că această conducere este reprezentată de doamna Adriana Grabcev, soția consilierului local PSD, Adrian Grabcev? Întrebăm, nu dăm cu parul.

   Desigur, nici partea financiară nu poate fi ocolită. „Suma de 12.600 lei alocată pentru servicii artistice nu a fost cheltuită întrucât achiziția serviciilor artistice în sistem on-line a fost ulterior anulată”, ne-a explicat aceeași Oana Sitea. Măcar, o veste bună, rămân și mai mulți bani la buget, care vor fi gospodăriți, așa cum trebuie. Sau nu?!

 

CONSILIERI CU DOUĂ FEȚE: UNA PROMIT, ALTA FAC

Au trecut 9 luni de când echipa PSD promitea, prin vocea medicului Geta Todoran, construirea unui spital nou și a unei maternități noi, însă apariția în peisaj a unei Fete Morgana din familia finanțărilor guvernamentale a făcut-o să-și uite promisiunea și să îmbrățișeze un proiect prăfuit al PNL, de mutare a secției de obstetrică-ginecologie în clădirea insalubră a fostei policlinici. După ce a fost respins la vot de două ori, primarul demisionar a insistat ca el să fie readus în discuție, a treia oară fiind cu noroc pentru coaliția de facto USL, care, din disperare, se agață de orice pentru a ne demonstra că face ceva în oraș.

SOLUȚIA “GRABCEV”: “LA REVEDERE, DU-TE DRACU!”

in

Mârlănia aleșilor locali a atins cote alarmante. Deși au funcții vremelnice și se presupune că ar trebui să lucreze în folosul cetățeanului, unii dintre ei se comportă de parcă le-am fi dușmani, doar pentru că nu le împărtășim opiniile sau pentru că ne permitem să le criticăm acțiunile. Astfel, orice sighișorean care cutează să le vorbească acestor politicieni de ocazie atoateștiutori este privit din turnul de fildeș drept clevetitor, diversionist, conspiraționist sau dușman de clasă ce-i împiedică să-și pună în aplicare programele politice pe care le încalcă flagrant (dacă ar avea așa ceva).

1.500 DE OPORTUNITĂȚI LA TÂRGUL DE CARIERE

in

Peste 25 de companii și organizații recrutează joi, 16 martie 2017, la Târgul de Cariere Târgu-Mureș. Teatrul Național din Târgu-Mureș se transformă într-un adevărat centru al carierei. Peste 25 de companii și organizații vor organiza mini-interviuri, competiții, workshopuri și seminarii adresate celor interesați de creștere profesională și de noi oportunități de carieră. „Companiile pregătesc competiții contracronometru de testare și mini-interviuri pentru candidați, vom avea concursuri și treasure hunt, dar aducem în Mureș și Standul de Demisii, locul unde participanții decid dacă locul de muncă actual e cel potrivit pentru ei sau nu și unde primesc consiliere profesională”, spune Corina Brândușan, PR Managerul Târgului de Cariere (TdC).

AUREL TĂMAȘ: „LA MINE TREBURILE AU FOST FOARTE CLARE, LA DÂNȘII S-A ÎNTÂMPLAT CEVA”

Oricât de mult ne-am dori să scriem lucruri frumoase despre activitățile Primăriei Sighișoara, ne este imposibil. Reprezentanții acesteia nu ne ajută. Deloc! Duminica trecută, în 5 martie, în orașul nostru drag a avut loc evenimentul „Mărțișor Muzical”, organizat „exclusiv sub egida municipalității”. Inițial, în cadrul spectacolului era programat un concert susținut de solistul Alin Oprea, fost membru al Trupei Talisman. Însă, în noaptea dinaintea concertului, artistul s-a îmbolnăvit și a fost înlocuit de cântărețul Aurel Tămaș. Surpriză, însă, nici acesta nu a venit!

ADRIAN BURLACU PIERDE DEFINITIV PROCESUL CU INDEPENDENTUL SIGHIȘOREAN

in

Tags 

100% Local

În 23.02.2016 fostul consilier local Adrian Burlacu pierdea în primă instanță procesul intentat ziarului nostru pentru unele articole care, în opinia sa, făceau parte dintr-o “campanie de presă calomnioasă, menită să-l denigreze și să-l expună oprobriului public”. Acesta a solicitat daune totale în cuantum de 630.000 de lei. Nemulțumit de decizia Tribunalului Mureș fostul consilier liberal a formulat recurs la Curtea de Apel Târgu Mureș, însă, în 09.03.2017, judecătorii i-au respins definitiv acțiunea.

BUGETUL PE 2017, ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

in

Tags 

administratie

Primăria Sighișoara aduce proiectul de buget pe anul în curs în atenția publicului interesat. În 20 martie, la ora 15:00, în Sala Mare, sighișorenii, asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt așteptate cu propuneri, sugestii sau opinii. Se pot înscrie la cuvânt doar cei care formulează în scris recomandări punctuale. Acestea se vor depune la registratura instituției, se vor trimite prin intermediul poștei electronice (la adresa primaria@sighisoara.org.ro) sau se vor trimite prin fax (la numărul 0265.771.264) până în 17 martie.

FINANȚARE EUROPEANĂ PENTRU RESTAURAREA CETĂȚII ȚĂRĂNEȘTI DIN SASCHIZ?

in

Tags 

cultura

Primăria comunei Saschiz a emis un comunicat potrivit căruia ADR Centru informează oficial instituția că proiectul privind "Restaurarea cetății de refugiu sec. XIV din Saschiz, jud. Mureș” a obținut 85 puncte în urma finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară. Proiectul a fost depus în noiembrie 2016, pentru obținere de finanțare prin intermediul POR 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

PESTE 450 DE FEMEI AU PETRECUT, ÎN AVANS, DE ZIUA LOR

Sâmbătă, 4 martie, peste 450 de doamne și domnișoare au participat la cea de-a IV-a ediție a petrecerii anuale de Ziua Femeii. Organizatorii, Uniunea Independentă pentru Sighișoara, le-au pregătit doamnelor „o zi deosebită, cu tot ce am avut nevoie”, după cum ne-au spus chiar ele [...] În doar câteva minute, ringul de dans a devenit arhiplin. Ritmurile muzicale, care mai de care mai diversificate, au întreținut atmosfera. De asemenea, organizatorii au pregătit și o tombolă, astfel că 20 dintre participantele la petrecere s-au ales cu premii.

PARTENERIAT CU INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI

in

În contextul în care Sighișoara nu are arhitect-șef de aproape 3 ani, autorizarea lucrărilor în zona istorică făcându-se de către Consiliul Județean, iar multe dintre intervențiile în situl UNESCO fiind discutabile, s-a ivit oportunitatea încheierii unui parteneriat între Institutul Național al Patrimoniului și Primăria Sighișoara. Inițiativa aparține fostului ministru al Culturii în Guvernul Cioloș, Corina Șuteu, și fostului secretar de stat în Ministerul Culturii, Oana Bogdan.

ATELIER DE LUCRU ORGANIZAT DE FUNDAȚIA “MIHAI EMINESCU TRUST”

in

Tags 

100% Local

În perioada 29 aprilie 2017 – 12 iunie 2017 va fi organizat la Sighișoara un Master Workshop cu tema amenajării spațiilor publice – spații verzi și de agrement. Evenimentul va fi organizat de Fundația “Mihai Eminescu Trust”, în colaborare cu Primăria Sighișoara și are ca obiective elaborarea unui ghid privind amenajarea urbanistică în zonele noi de dezvoltare ale municipiului, concept de management al vegetației pe Dealul Cetății și zona centrală, revitalizarea și amenajarea peisageră a râului Târnava Mare, concepte de dezvoltare peisagistică și structurarea recomandărilor în cadrul peisajului pe tipuri de investiții.

PRIMARUL COMUNEI BUNEȘTI, ÎN CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

in

Potrivit unui comunicat dat publicității de Agenția Națională de Integritate, Mircea Pălășan, primarul comunei Bunești, s-a aflat în conflict de interese în perioada 2012-2016. El a întocmit și semnat două proiecte de hotărâri ale Consiliului local privitoare la aprobarea unui plan urbanistic zonal pentru pentru imobilul proprietatea sa personală.

MAI AVEM SAU NU MAI AVEM PRIMAR?

În toiul protestelor împotriva tentativelor nocturne ale Guvernului Grindeanu de slăbire a statului de drept Ovidiu Mălăncrăvean a demisionat din funcția de Primar al Sighișoarei, fără a-și motiva oficial gestul, nici măcar în fața celor peste 3.500 de sighișoreni care i-au acordat votul și încrederea. După 4 zile de rătăcire, el a revenit asupra deciziei, dând un anunț public scurt și sec. Gestul său a iscat numaidecât controverse și neînțelegeri, astfel că situația inedită trebuie clarificată cu celeritate de instituțiile care au ca obiect de activitate aplicarea legii.

COPIL RĂNIT ÎNTR-UN PARC DIN SIGHIȘOARA

in

Tags 

100% Local

Un băiețel de nici patru ani și-a pierdut o parte din deget, după ce a mers la joacă, în parc. Totul s-a întâmplat în parcul de pe Aleea Garoafelor, din Sighișoara. Băiatul, alături de bunici și fratele mai mic, se jucau liniștiți când, deodată, un fel de ringhișpil, sau ce a mai rămas din el, l-a nenorocit pe viață, după cum ne-a povestit chiar tatăl băiatului. Pentru protejarea identității, nu vom da nume, însă familia băiatului nu se teme să lupte pentru copilul lor, pentru a-i face dreptate. Au dat Primăria în judecată, pentru că „Pur și simplu vrem să răspundă cine este vinovat și să nu mai pățească nimeni așa ceva”. Un interviu emoționant, cu detalii ce vă pot afecta.

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE, RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2016

in

Direcția Națională Anticorupție a prezentat raportul de activitate pe anul trecut, acțiune la care au luat parte președintele României, ministrul interimar al Justiției, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul general al României, procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, dar și reprezentanți ai ambasadelor, ai societății civile și ai mass media. Conform raportului făcut public, procurorii anticorupție au inculpat 1.270 de persoane pentru fapte de corupție la nivel înalt și mediu, din care 3 miniștri, 6 senatori, 11 deputați, 47 de primari, 16 magistrați și 21 de directori de companii naționale.

REABILITAREA SĂLII “MIHAI EMINESCU”, UN NOU EȘEC

in

În august 2016, Primăria Sighișoara ne înștiința că a demarat procedurile pentru actualizarea dosarului privind restaurarea, consolidarea și punerea în valoarea a Sălii “Mihai Eminescu”. Din punct de vedere administrativ, Primarul ar fi trebuit să fie mandatat de către Consiliul local în acest sens, lucru care nu s-a întâmplat, decizia ridicând astfel semne de întrebare asupra legalității demersului. Proiectul inițial, întocmit pe vremea lui Ioan Dorin Dăneșan, avea în vedere întregul corp al clădirii ce găzduiește Biblioteca Municipală “Zaharia Boiu” și Casa de Cultură “Mihai Eminescu”.

BOGDAN BURGHELEA: „NUMAI TRANSPARENȚA ȘI ASUMAREA DECIZIILOR POT DUCE LA O BUNĂ GUVERNARE LOCALĂ”

in

Ne dorim să avem un oraș mai curat, mai îngrijit, un oraș care să ne ofere mult mai multe. Însă, Sighișoara, în momentul de față, este plină de probleme. Pentru asta, unii critică Primăria. Alții blamează consilierii că nu își fac treaba. Însă, puțini știu care este de fapt rolul fiecărei autorități, ce și cât poate face fiecare. Pentru a înțelege mai bine cum funcționează aparatul administrativ local, dar și pentru a afla cum ne putem implica activ în organizarea orașului, am stat de vorbă cu Bogdan Burghelea, avocat și consilier local. Reprezentantul Uniunii Independente pentru Sighișoara ne-a oferit o altfel de lecție de educație civică.

GROAPĂ MEDIEVALĂ PENTRU PROVIZII, DESCOPERITĂ ÎN ORAȘUL DE JOS

in

Tags 

100% Local

O groapă medievală pentru provizii a fost descoperită întâmplător în Orașul de Jos, urmare a surpării unei alei din parcul central. Potrivit unui comunicat dat publicității de Primăria Sighișoara, "În dimineața zilei de 09.02.2017, în colțul de sud-vest al Parcului Central, sub aleea pietonală, a avut loc o surpare de teren care a pus în evidență existența unei gropi medievale de provizii. Existența la Sighișoara a unor astfel de gropi pentru depozitarea grânelor în piața veche (Marktplaz) a Orașului de Jos este cunoscută de mai multă vreme, unele fiind documentate încă din anii `60 ai secolului trecut, iar o alta a fost descoperită cu numai câțiva ani înainte în perimetrul aceleiași zone (punctul este marcat și protejat)."

21 DE ACCIDENTE RUTIERE IN LUNA IANUARIE!

in

Tags 

100% Local

Anul 2017 nu a început prea bine pentru pietonii și șoferii din Sighișoara. Încă din prima lună, 2 persoane au decedat, 5 au fost rănite grav și 7 rănite ușor, în urma unor accidente rutiere. Cauzele de producere a acestor accidente au fost viteza neadaptată, neacordarea de prioritate pentru pietoni, depășirea neregulamentară și circulația pe sens opus, potrivit unei informări a Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

OVIDIU MĂLĂNCRĂVEAN: „NU POT SĂ SPUN CĂ REVENIREA A FOST ÎN FORȚĂ”

in

Tags 

politica

În decurs de o săptămână, Sighișoara a avut primar, apoi a rămas fără și acum are din nou. Sună haotic, la fel ca și situația în sine. Pe 3 februarie, Ovidiu Mălăncrăvean a demisionat. Prin presă s-au invocat “motive personale”. În data de 7 februarie el s-a răzgândit. La câteva zile după această agitație, l-am contactat telefonic. Reticent, ușor atacat și surprins, Ovidiu Mălăncrăvean ne-a răspuns. Cu toate acestea nu am reușit să descoperim concret de ce a demisionat, de ce a revenit și, mai ales, ce efecte au protestele sighișorenilor asupra sa.

GIMNAZIUL DE STAT „ZAHARIA BOIU” S-A CALIFICAT LA FAZA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL!

in

Tags 

100% Local

În urma Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, ce a avut loc, în 2 februarie, la Sighișoara, elevii claselor III-IV, de la Gimnaziul de Stat „Zaharia Boiu”, s-au calificat la faza județeană de fotbal! În cadrul olimpiadei au participat elevi de la Școala Gimnazială „Miron Neagu”, Liceul Teoretic „Joseph Haltrich” și Gimnaziul „Zaharia Boiu”. Aceștia din urmă au câștigat toate meciurile și astfel s-au calificat la faza județeană a acestei competiții.

Pagini