PARTENERIATUL PRIVIND SOARTA CÂINILOR COMUNITARI, ÎN IMPAS

   După cum știți deja, printr-o hotărâre a Consiliului local din 2012, Primăria Sighișoara a încheiat un parteneriat privind gestionarea problemei câinilor fără stăpân de pe raza municipiului. În baza Ordonanței de Urgență nr. 155/2001 sarcina i-a revenit Asociației pentru Drepturile Animalelor Sighișoara (ADA), singura din zonă specializată în acest domeniu.

   Primăria s-a angajat să pună la dispoziție adăpostul public (care nu corespunde normelor în vigoare) și să asigure lunar suma de 5.000 de lei pentru anumite cheltuieli. Fiindcă parteneriatul a ajuns la termen, președinta ADA Sighișoara, Monica Fernengel, a solicitat prelungirea lui, dar Primăria i-a comunicat dezacordul, act ce pare a nu avea însă temei legal, deoarece decizia este apanajul consilierilor locali.

   De ce a trecut Mălăncrăvean peste acest aspect, greu de spus. Să nu fi înțeles până acum că între Primărie și Consiliul local nu există relații de subordonare, prima instituție fiind organul executiv, iar a doua instituție fiind organul legislativ? E posibil, la fel de bine cum n-a înțeles nici că renunțarea sa la mandatul de Primar, în 3 februarie 2017, a generat nu doar probleme de moralitate și demnitate, cât mai ales probleme de legitimitate. Până când judecătorii vor tranșa cazul său, vom putea spune că avem de-a face cu un abuz de putere în condițiile în care acesta uzurpă de calități oficiale. 

   Documentul emis de Primărie este semnat și de Radu Pavel Puiu, șef Serviciu Tehnic Investiții Urmărire Contracte, Monitorizare Servicii de Utilități Publice, cel care a explicat că plățile de la bugetul local au fost efectuate sporadic, ba chiar sistate, pe motiv că asociația nu și-a îndeplinit întru totul sarcinile. Culmea e că, potrivit fișei postului și potrivit declarațiilor Monicăi Fernengel, funcționarul public nu a vizitat niciodată adăpostul privat al asociației (amenajat și întreținut voluntar, la standarde europene, din donațiile iubitorilor de animale), desi fișa postului îl obligă.  


   Cum se explică asta și cine ține morțiș ca parteneriatul să fie scos la licitație, în ciuda faptului că legea spune că nu e o măsură obligatorie, ci opțională? Aceeași Ordonanță de Urgență, modificată și completată prin Legea nr. 258/2013, stipulează că Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate numai către persoane juridice, asociații sau fundații care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor.

Discuții în Consiliul local 

   Readus în atenția consilierilor locali, în ședința ordinară a lunii septembrie, subiectul a pornit alte discuții.

   “Pe ordinea de zi am primit această notificare. Am primit prin email răspunsul pe care l-a primit asociația ADA în urma acestei notificări. Răspunsul pe ordinea de zi nu există. L-am primit eu personal și pot să vă spun cu sinceritate că mă dezamăgește […] Semnat Ovidiu Dumitru Mălăncrăvean și Radu Puiu Pavel. Adică Consiliul local. Adresa era către Consiliul local. Consiliul local i-a răspuns. Să se menționeze în procesul verbal. Consiliul local nu i-a răspuns acestei asociații, în caz că se mai trezește cineva să ne mai dea în judecată, să se judece cu Consiliul local Ovidiu Dumitru Mălăncrăvean și Radu Puiu Pavel., a declarat consilierul local Iulian Sîrbu (UIPS).

   Înțeleg să se dorește concesionarea serviciului de ecarisaj. Dacă tot există ADA, de ce să-l mai concesionăm? Asta-i o întrebare. Și-a doua întrebare: Înțeleg că nu se mai dorește prelungirea acestui acord, dar până în prezent nu s-au respectat prevederile lui, în sensul că ADA nu a mai primit banii câțiva ani de zile. Ok. Până la încheierea unui contract de concesiune pentru servicii de ecarisaj, acordul respectiv funcționează sau nu? Li se dau bani sau nu? Cine a hotărât și de câți ani nu se mai dau bani?, a întrebat consilierul Constantin Șefănescu Jr. (PNL).

   “Conform legii și conform acestui acord de parteneriat, această asociație trebuia să prezinte un raport de activitate pentru cei 3.000 de lei. Cealaltă activitate, referitor la utilități – curent, apă – am plătit în fiecare lună. Deci eu am semnat ca bun de plată. Dar pentru activitatea de 3.000 de lei am trimis facturile înapoi pentru că nu au raport de activitate conform acestui contract de parteneriat. Așa scrie aici. În spate este și o anexă, unde în anexă trebuiau trecute toate aceste activități de…cum sunt ele arătate de lege. Doamna, am discutat cu dânsa…și-acuma mi se pare și o chestie așa…să venim acuma, să facem un tămbălău când eu am discutat cu doamna și prin acest parteneriat, prin această concesiune…ăăă….vor fi mai bine făcute plățile și mult mai bine ne vom înțelege.”, a declarat Radu Pavel Puiu, șef Serviciu Tehnic Investiții Urmărire Contracte, Monitorizare Servicii de Utilități Publice.

   “Domnule Pavel, o întrebare tehnică. Vreodată i-ați notificat că nu-și respectă contractul? Dacă i-ați notificat, ați făcut pasul următor, demersurile în vederea rezilierii contractului?”, a dorit să știe consilierul Bogdan Burghelea (UIPS).

   “Din respect n-am făcut această…, a răspuns același Radu Pavel Puiu.

   “Atunci, din respect, să fiți bun de plată!, a adăugat consilierul Burghelea.

   Interesantă este totuși abținerea de la comentarii sau opinii a consilierului Adrian Grabcev (PSD), cunoscut ca iubitor de animale și ca membru al asociației ADA Sighișoara. Potrivit Monicăi Fernengel, în ciuda apartenenței sale mai degrabă pasive, acesta nu a vizitat niciodată adăpostul privat din Albești.

Plăți nu, dar pretenții da

   În lumina ședinței de Consiliu local din luna septembrie, am contactat-o pe președinta asociației, pentru a-i cere mai multe informații, iar domnia sa ne-a declarat următoarele: ”Parteneriatul nu este recunoscut de către Primărie atunci când trebuie plătit. În rest, când se fac reclamații, suntem chemați să le rezolvăm. Va trebui să intervenim în instanță, să rezolvăm această problemă. Cu părere de rău, dar văd că altfel nu se poate și așteptăm să licităm pentru un nou contract pentru că, după cum vedeți, noi suntem pregătiți, adăpostul este conform cerințelor europene. Nu-mi fac probleme din acest punct de vedere. Știu că nu există pe o rază destul de mare un adăpost dotat ca al nostru […] Suntem pregătiți, suntem corecți din punctul acesta de vedere.

   Noi considerăm că ne-am făcut datoria așa cum trebuie. Îmi pare rău că nu se recunoaște acest lucru […] Contractul a fost pe 5 ani. În primul an am primit bani, după aceea pe anul 2 și 3 numai parțial și anul 4 și 5 absolut niciun leu. Nu știu zău ce asociație ar fi continuat să adune câinii în continuare și să-i dea în adopție și să aducă doctori care să facă sterilizări la câinii din oraș, la câinii cu stăpân, să rezolve problemele orașului dacă nu erau plătiți. Deci eu consider că am făcut mult mai mult decât trebuia să facem și în continuare eu fac acest lucru nu pentru Primărie, fac pentru orașul Sighișoara, pentru populația din oraș, pentru oamenii care iubesc animalele. Oamenii care vor să se implice, să ne ajute și să facă voluntariat chiar îi rog, pentru că nu ne permitem să plătim. Avem nevoie de cel puțin 5,6 oameni aici, spațiul este foarte mare și este nevoie de oameni, de forță de muncă.

Tudor Groza

ECOSERV SIG, ÎN ACTE ȘI ÎN FAPTE

in

Tags 

economie

   Societatea municipiului, devenită o gaură neagră ce absoarbe resursele comunității locale, revine în atenție. După o amplă analiză făcută de ziarul nostru, situația rămâne neschimbată, executivul Primăriei, dar și puterea din Consiliului local, reprezentată de PSD-UDMR-PNL, nedorind să-și asume reorganizarea societății pe criterii de rentabilitate financiară.

   Cele 5 domenii principale de activitate (construcțiile și reparațiile, administrarea serelor și zonelor verzi, administrarea stației de sortare a deșeurilor, administrarea pieței agroalimentare și administrarea parcărilor publice) își continuă periplul discreționar prin bugetul local anual, provocând nenumărate nemulțumiri printre sighișorenii plătitori de taxe și impozite.

   La solicitarea noastră consilierul local Ciotloș Ioan (UIPS), probabil cel mai activ reprezentant al sighișorenilor la masa decizională atunci când se discută despre SC Ecoserv Sig SRL, a avut amabilitatea să ne prezinte această societate subvenționată din bani publici, în acte și în fapte.

"Ecoserv Sig, în acte

   La începutul secolului XXI se constată că în România, după 10 ani de democrație, primăriile erau sufocate de personal administrativ care nu producea decât hârtii și care consuma resurse bugetare peste posibilitățile de acoperire din venituri. În aceste condiții apare, în anul 2002, Ordonanța Guvernului nr. 71, care dă posibilitatea unităților administrativ-teritoriale să transforme serviciile de administrare a domeniului public-privat (destinate unor nevoi ale comunităților locale) în scopul creșterii gradului de civilizație și al funcționării după principiile economiei de piață (parteneriat public-privat, consultarea cetățenilor pentru definirea strategiilor de dezvoltare durabilă, autonomie locală, dar și implicare responsabilă).

   În acest fel se pot constitui societăți comerciale și se pune la dispoziția lor, prin delegare de gestiune, o parte din resursele unităților administrativ-teritoriale. Legea nr. 31/1990, care reglementează modul de funcționare a societăților comerciale, sub diferite forme, precum și alte legi și reglementări ulterioare, au stat la baza constituirii SC Ecoserv Sig SRL, în care Consiliul local (format din persoane fizice cu drepturi, obligații și responsabilități) este asociat unic.

   Scopul activității consemnat în actul constitutiv arată că în calitate de prestator de servicii ce acționează sub conducerea, coordonarea și controlul Consiliului local, societatea se angajează să contribuie la creșterea nivelului calitativ și cantitativ al serviciilor de utilități publice și, implicit, la îmbunătățirea condițiilor de viață, de muncă și de confort ale cetățenilor – scop fundamental al lumii civilizate.

   Obiectivul principal de activitate al SC Ecoserv Sig SRL este, potrivit codului CAEN, ”lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor”. Potrivit articolului 15 din actul constitutiv, ea poate desfășura și alte activități secundare în agricultură, zootehnie, silvicultură, piscicultură, construcții, activități industriale, IT, comerț, turism etc, inclusiv vânzări de ziare. După cum vedeți, paleta de activități este multiplă și diversificată, neexistând îngrădiri pentru înmulțirea resurselor puse la dispoziție. Cu alte cuvinte societatea are posibilitatea să folosească banul public, să-l sporească, să-l înmulțească, atingându-și scopul – realizarea de profit ca sursă pentru investiții, cu posibilitatea de a se și privatiza.

   Conducerea societății este asigurată de Adunarea Generală a Asociaților (AGA), asociatul unic fiind Consiliul local, și Consiliul de administrație (CA), format din 5 membri (persoane fizice cu experiență în activități de administrare a unor întreprinderi sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al SC Ecoserv Sig SRL. Membrii CA sunt validați de AGA, cu un mandat de 4 ani și remunerați cu o indemnizație lunară. Conducerea executivă a societății este efectuată de Directorul General. Activitatea executivă se desfășoară conform unei organigrame și a unui Regulament de organizare și funcționare (ROF).

   SC Ecoserv Sig SRL desfășoară activități precum lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, construcția, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, pasajelor subterane și supraterane, amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor, grădinilor publice, terenurilor de sport, lacurilor de agrement, terenurilor de joacă, ștrandurilor, patinoarelor, amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor, construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, bazarelor, târgurilor și oboarelor, organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijarea circulației urbane în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia etc.

   SC Ecoserv Sig SRL este organizată astfel: conducere, personal tehnic și administrativ, sector construcții, sector spații verzi, sector sortare deșeuri, sector administrare parcări și sector administrare piața agroalimentară. Cu alte cuvinte societatea își asumă prin statut, în proporție cvasiexhaustivă, administrarea domeniului public-privat al municipiului, în afară de salubritate (colectarea, transportul și depozitarea gunoaielor), care este în sarcina SC Schuster Ecosal SRL (Saubermacher).

   Concluzionând, putem spune că s-a găsit o soluție înțeleaptă, dând posibilitatea unui număr mare de persoane, care în mod normal ar fi fost puse pe drumuri, să devină productive și profitabile, efectuând activități în folosul cetățenilor cu banii acestora. Li s-a dat astfel undița și balta cu pești, unde trebuie doar să învețe să pescuiască.

   Odată pusă în aplicare HCL nr. 49/31.03.2011 (certificatul de naștere) și văzându-se cu sacii în căruță, SC Ecoserv Sig SRL pornește la drum și formează următoarele sectoare de activitate:

 • Sector construcții – construcții și reparații străzi, drumuri și poduri etc;
 • Sector sortare deșeuri municipale și valorificare;
 • Sector zone verzi, parcuri, grădini, terenuri de joacă pentru copii, sere de flori etc;
 • Modernizarea, întreținerea și exploatarea pieței agroalimentare;
 • Amenajarea parcărilor, organizarea și exploatarea acestora, optimizarea circulației rutiere și pietonale, fluidizarea traficului etc.

   În toate aceste activități lucrează peste 100 de angajați care primesc comenzi de la Primăria Sighișoara și care le transformă în fapte – fapte pe care fiecare dintre dumneavoastră le vede și le plătește.

   Lucrările comandate sunt recepționate și achitate de Primărie în baza unor facturi emise care au ca susținere tehnică normative de lucrări specifice propuse de SC Ecoserv Sig SRL, analizate de o comisie formată din consilieri locali și apoi aprobate de Consiliul local. Și dacă aici sunt banii dumneavoastră trebuie ca dumneavoastră, cetățenii, să deschideți ochii și să vedeți dacă străzile sunt asfaltate, dacă gropile sunt astupate, dacă spațiile verzi sunt întreținute, dacă parcările sunt amenajate, dacă minorii au unde să se joace în mod civilizat și igienic, dacă circulația rutieră și pietonală este bine reglementată, dacă aveți ștranduri și patinoare, dacă aveți o piață agroalimentară ”neșmecherizată”.

Ecoserv Sig, în fapte 

   Dar precum ”și iadul este pavat cu intenții bune”, așa și SC Ecoserv Sig SRL a fost gândit să facă bine. Fiecare dintre dumneavoastră are cântarul propriu pentru a cumpăni bunele și relele.

   În completare vă punem la dispoziție o situație sintetică prezentată în cifre și care face referire la rezultatele financiare pe anul 2016 și cumulat pe 4 ani – 2013, 2014, 2015, 2016. Pe semestrul I din 2017 rezultatele sunt asemănătoare:

 • Sector construcții – Venituri: 1.792.331 lei; Cheltuieli: 1.980.778 lei; Rezultat: pierdere 188.447 lei
 • Sector sortare deșeuri - Venituri: 584.284 lei; Cheltuieli: 712.322 lei; Rezultat: pierdere 122.038 lei
 • Sector zone verzi - Venituri: 888.488 lei; Cheltuieli: 845.096 lei; Rezultat: profit 43.392 lei
 • Sector piețe agroalimentare - Venituri: 450.613 lei; Cheltuieli: 279.022 lei; Rezultat: profit 171.591 lei
 • Sector parcări - Venituri: 541.295 lei; Cheltuieli: 401.085 lei; Rezultat: profit 140.210 lei

   Total activități - Venituri: 4.258.011 lei; Cheltuieli: 4.218.303 lei; Rezultat: profit 38.708 lei

   Rata profitului este 0,9%.

   Pe sectoare de activitate, situația pe anii 2013-2014-2015-2016 a fost următoarea (în mii lei):

 • Sector construcții – Venituri: 7.215 mii lei; Cheltuieli: 7.793 mii lei; Rezultat: pierdere 578 mii lei
 • Sector sortare deșeuri – Venituri: 1.776 mii lei; Cheltuieli: 2.404 mii lei; Rezultat: pierdere 628 mii lei
 • Sector zone verzi – Venituri: 3.939 lei; Cheltuieli: 3.406 lei; Rezultat: profit 522 lei
 • Sector piețe agroalimentare – Venituri: 1.839 lei; Cheltuieli: 1.095 lei; Rezultat: profit 740 lei
 • Sector parcări – Venituri: 1.400 lei; Cheltuieli: 1.285 lei; Rezultat: profit 115 lei (cu mențiunea că până la taxarea parcărilor rezidențiale producea pierderi)

   Total activități – Venituri: 16.169 mii lei; Cheltuieli: 15.983 lei; Rezultat: profit 186 lei

   Rata profitului este 1,1%.

   În 4 ani SC Ecoserv Sig SRL a avut venituri de 16,2 milioane lei (aproximativ 3,6 de milioane de euro) bani luați în proporție de aproape 90% din bugetul local. A cheltuit 16 milioane de lei (aproximativ 3,5 milioane de euro), din care aproximativ 60% reprezintă cheltuieli cu personalul.

   Având în vedere aceste ”fapte”, UIPS are soluții de îmbunătățire radicală a activității în scopul menționat în actul constitutiv. Așteptăm însă și soluțiile dumneavoastră, în calitate de cetățeni ai unui oraș odată curat ”ca o lacrimă”. Cu siguranță împreună vom izbuti."

   Uniunea Independentă pentru Sighișoara a înaintat deja o soluție, și-anume fuziunea dintre SC Ecoserv Sig SRL și SC ATT SA, ambele societăți fiind ale orașului. Singura grupare politică locală consideră că prin fuziune risipa banului public va fi stopată în favoarea eficienței, productivității și rentabilității, atribute necesare unei bune gospodăriri a resurselor. S-a cerut și un plan de rentabilizare a SC Ecoserv Sig SRL, însă puterea ignoră orice demers în acest sens. 

    Ciotloș Ioan a fost director general al SC VES SA din Sighișoara vreme de 17 ani (până în 2010), companie listată la Bursa de Valori București și recunoscută pe plan național, dar și internațional, specializată în producția de vase și obiecte emailate, sobe, șeminee, centrale termice, convectoare și accesorii.

CÂND ALȚII FAC ZGÂRIE-NORI, AI NOȘTRI AR VREA SĂ AIBĂ ASFALT!

in

Tags 

administratie

   Sighișoara este un oraș medieval, din toate punctele de vedere. Aspect, mentalitate, progres – toate au probleme. În anul 2017, există străzi care nu au canalizare sau/și asfalt. Ce să vorbim de alte aspecte moderne? Sătui de amânări și promisiuni goale, doi sighișoreni de pe strada Dimitrie Cantemir au venit, din nou, în ședința Consiliului Local pentru a cere lămuriri. Vor asfalt! În zonă sunt turiști cu grămada, însă cei de aici sunt nevoiți să îi primească în noroi ori praf. Ce răspunsuri au primit aflați din dialogul de mai jos.

„Noi venim de 3 ani și tot studii se fac”

   Prima care a luat cuvântul a fost sighișoreanca sătulă de amânări și dornică să trăiască în condiții civilizate: Indiferent unde lucrezi trebuie să existe niște termene (…) Ne-ați spus că prioritar este Cantemir, acum e iar la urmă. Totuși, domnule primar, într-o intervenție la un post de televiziune ați spus că în doi ani se face. Și nu este vorba doar de Cantemir, căci sunt multe astfel de străzi. Chiar mă întrebam, noi, ca simplii cetățeni, cum ne putem spune problemele pertinente? Unde să ne ducem? Degeaba mergem acolo sus. Eu vorbesc în calitatea de cetățean al acestui oraș, de mai bine de 60 de ani. Vin turiști de peste tot din lume și ce părere își fac?”

„Am început această documentație din 2007”

   Radu Pavel Puiu, șef Serviciu Tehnic Investiții Urmărire Contracte, Monitorizare Servicii de Utilități Publice: „După cum știți, în luna mai am făcut o documentație de avizare a lucrărilor pentru strada Dimitrie Cantemir. Pentru a promova acest SF, această documentație, este nevoie să facem o intabulare. S-au făcut prioritar străzile Axente Sever, Livezilor, Izvorului ș.a. pentru că nu au canalizare. Pachetul doi urmează strada Dimitrie Cantemir. (…) După experiența mea cam la anul se pot începe lucrările. Nu vă pot promite că se asfaltează la toamnă, în 2018 .(…) Să știți, doamnă, că am început această documentație din 2007. Dar, am stat după canalizare. Deci documentația există, mai trebuie să o refacem.”


   Surprinzător și primarul Ovidiu Dumitru Mălăncrăvean a luat cuvântul: „Nu este la urmă această stradă, dar intră în lotul doi. Primul lot trebuie plecat până în 15 septembrie, unde nu este canalizarea, iar apoi începe la dumneavoastră. La anul, nu chiar la început, undeva în toamnă.”

    Un domn, proprietar al unei pensiuni de pe aceeași stradă, ne-a șocat cu suma taxelor și impozitelor pe care trebuie să le plătească pentru o zonă deloc amenajată: „Vorbim aici și de o concurență neloială. Adică ai mei turiști îi primesc prin noroi și praf, iar alții au asfalt bine, merci. (…) Dar, impozitele și taxele nu sunt mici, deloc. Eu plătesc, anual, 400 de milioane, vechi. Eu îi obțin greu, prin praf și noroi. (…) Vin turiști foarte mulți la noi și când văd cum este, ne spun ce este aici, ce primar aveți?”. O întrebare retorică, de final. Răspunsul îl știm și îl vedem. Toți!

Ioana Elena Popa

CÂINII FĂRĂ STĂPÂN RISCĂ SĂ RĂMÂNĂ-N STRADĂ

   Și asta pentru că Executivul refuză să respecte înțelegerea cu Asociația pentru Drepturile Animalelor Sighișoara, încheiat în 19 septembrie 2012 (având numărul de înregistrare 19383), în contextul în care activitatea de gestionare a câinilor comunitari este printre puținele care dau rezultate în orașul nostru.

   În 13 septembrie 2012, Consiliul local a hotărât încheierea unui parteneriat cu ADA Sighișoara, pe o perioadă de 5 ani, prin care a mandatat Primăria să asigure, din bugetul local, o finanțare lunară de 3.000 de lei. În 29 mai 2013, același Consiliu local a hotărât suplimentarea finanțării cu 2.000 de lei, cei 5.000 de lei fiind utilizați pentru plata utilităților, a serviciilor medicale, a întreținerii parțiale și a hranei.

   Însă, cum pe principiul bine împământenit că tot ce funcționează trebuie suprimat, Primăria Sighișoara, condusă în etape de Ioan Dorin Dăneșan (PSD), Dan Eugen Bândea (PNL), Ionel Gavrilă (PNL), respectiv Ovidiu Mălăncrăvean (PSD), a respectat termenii contractuali doar în primul an și, parțial, în următorii doi ani, Asociația pentru Drepturile Animalelor desfășurându-și activitatea anevoios, pe bază de sponsorizări și voluntariat.

   Inclusiv Independentul Sighișorean a venit în sprijinul asociației, cu o pagină de Facebook, cu o campanie locală de adopții, cu anunțuri despre sterilizări gratuite și cu campanii constante de redirecționare a 2% din impozitul pe venit. 

   Adăpostul de câini fără stăpân a fost preluat de la SC Ecoserv Sig SRL, însă nu corespunde standardelor (asociația având propriul ei adăpost), iar parteneriatul a fost încheiat în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, ce obligă administrația locală să înființeze servicii specializate pentru gestionarea acestora.

    Președinta ADA Sighișoara, Monica Fernengel, s-a prezentat în fața consilierilor locali, în ședința ordinară a lunii august, solicitând, inclusiv în scris, prelungirea acestui parteneriat și plata facturilor restante, însă primarul demisionat al Sighișoarei trece peste factorul decizional – Consiliul local și respinge prelungirea parteneriatului, sub pretextul necesității concesionării, deși în O.U.G. se spune, la art. 2, al. 3, că În cazul în care este posibil, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate potrivit reglementărilor legale în vigoare(cu alte cuvinte nefiind obligatorie n. r.).

PARTENERIATUL PRIVIND SOARTA CÂINILOR COMUNITARI, ÎN IMPAS

După cum știți deja, printr-o hotărâre a Consiliului local din 2012, Primăria Sighișoara a încheiat un parteneriat, pe o perioadă de 5 ani, privind gestionarea problemei câinilor fără stăpân de pe raza municipiului. În baza Ordonanței de Urgență nr. 155/2001 sarcina i-a revenit Asociației pentru Drepturile Animalelor Sighișoara (ADA), singura din zonă specializată în acest domeniu. Primăria s-a angajat să pună la dispoziție adăpostul public (care nu corespunde normelor în vigoare) și să asigure lunar suma de 5.000 de lei pentru anumite cheltuieli. Fiindcă parteneriatul a ajuns la termen, președinta ADA Sighișoara, Monica Fernengel, a solicitat prelungirea lui, dar Primăria i-a comunicat dezacordul...

ECOSERV SIG, ÎN ACTE ȘI ÎN FAPTE

in

Tags 

economie

Societatea municipiului, devenită o gaură neagră ce absoarbe resursele comunității locale, revine în atenție. După o amplă analiză făcută de ziarul nostru, situația rămâne neschimbată, executivul Primăriei, dar și puterea din Consiliului local, reprezentată de PSD-UDMR-PNL, nedorind să-și asume reorganizarea societății pe criterii de rentabilitate financiară. La solicitarea noastră consilierul local Ciotloș Ioan (UIPS), probabil cel mai activ reprezentant al sighișorenilor la masa decizională atunci când se discută despre SC Ecoserv Sig SRL, a avut amabilitatea să ne prezinte această societate subvenționată din bani publici, în acte și în fapte.

CÂND ALȚII FAC ZGÂRIE-NORI, AI NOȘTRI AR VREA SĂ AIBĂ ASFALT!

in

Tags 

administratie

Sighișoara este un oraș medieval, din toate punctele de vedere. Aspect, mentalitate, progres – toate au probleme. În anul 2017, există străzi care nu au canalizare sau/și asfalt. Ce să vorbim de alte aspecte moderne? Sătui de amânări și promisiuni goale, doi sighișoreni de pe strada Dimitrie Cantemir au venit, din nou, în ședința Consiliului Local pentru a cere lămuriri. Vor asfalt! În zonă sunt turiști cu grămada, însă cei de aici sunt nevoiți să îi primească în noroi ori praf. Ce răspunsuri au primit aflați din dialogul de mai jos.

CÂINII FĂRĂ STĂPÂN RISCĂ SĂ RĂMÂNĂ-N STRADĂ

Și asta pentru că Executivul refuză să respecte înțelegerea cu Asociația pentru Drepturile Animalelor Sighișoara, încheiat în 19 septembrie 2012 (având numărul de înregistrare 19383), în contextul în care activitatea de gestionare a câinilor comunitari este printre puținele care dau rezultate în orașul nostru. Însă, cum pe principiul bine împământenit că tot ce funcționează trebuie suprimat, Primăria Sighișoara, condusă în etape de Ioan Dorin Dăneșan (PSD), Dan Eugen Bândea (PNL), Ionel Gavrilă (PNL), respectiv Ovidiu Mălăncrăvean (PSD), a respectat termenii contractuali doar în primul an și, parțial, în următorii doi ani...

SPECTACOL CARITABIL PENTRU SABINA GALL

Sighișoara nu are doar o cetate frumoasă. Sighișoara are și oameni frumoși care dau viață unor evenimente ce pornesc din suflet spre un alt suflet. Asociația "Children's Joy", alături de Codruț Moldovan și echipa sa, oferă o mână de ajutor organizând un eveniment caritabil ce va avea loc în data de 29 septembrie 2017, în Sighișoara, la Sala “Mihai Eminescu“, începând cu orele 17:00. Campania "Zâmbete pe portativ" urmărește strângerea unui fond considerabil pentru tratarea unei persoane grav bolnave. Sabina Gall suferă de distonie neuromusculară, o boală locomotorie ce se caracterizează prin spasme respectiv contracții musculare involuntare.

IULIAN SÎRBU: „NE CONSIDERĂM ORAȘ TURISTIC, DAR PRIMIM TURIȘTII ÎN MIZERIE!”

Am tot discutat și semnalat neregulile orașului nostru, însă, din păcate, acestea nu par a se rezolva ci, dimpotrivă, se înmulțesc. Toți știm că maternitatea stă să cadă, că noaptea orașul e aproape în beznă, mizeria este ca la ea acasă, accidentele nu contenesc să apară, iar tinerii pleacă din oraș. Însă, cum să-i determini să rămână când tu nici când ai locuințele ANL gata pregătite nu le repartizezi? Loc de muncă nu, condiții civilizate de trăit nu. Noi știm, dar oare cei „de sus”, cei care ar trebui să rezolve problemele, nu trăiesc alături de noi să vadă cum este orașul?

INDEMNIZAȚII MĂRITE PENTRU PRIMAR ȘI VICEPRIMAR

Veselie mare în rândurile bugetarilor și aleșilor neamului. Guvernul Dragnea, cu ale sale cozi de topor și animat de o dărnicie greu de egalat, își respectă promisiunea electorală și dă. Dă din coate, dă din gură și dă din bici, ca votanții socialiștilor să rămână mulțumiți de politicile publice pe bază de ordonanțe de urgență. Nu prea contează de unde vin banii, care-s costurile pe care noi și copiii noștri le vom plăti de-acum înainte și-n ce direcție ne îndreptăm. Important e prezentul și că se dă. Se dă la leafă, se dă la indemnizație, se dă la pensie, se dă la elitele ce administrează această țară devenită o conjunctură în care o jumătate trudește pentru întreținerea celeilalte jumătăți.

"AMATH COSMETICS", UN BRAND 100% LOCAL

Folosim în fiecare zi produse cosmetice precum săpunul, crema etc. însă prea puțini suntem atenți la ceea ce conțin preparatele respective. Ca și la alimentație - tot ce este "al nostru" este mai sănătos. De ce să aruncăm o sumă considerabilă pe produse care sunt aduse din afara țării, dacă putem susține creațiile micilor noștri genii?! În Sighișoara - de 2 ani, într-un prietenos laborator, iau naștere câteva produse excepționale care au ajuns într-un timp scurt în rutina zilnică a multor persoane.

TÂRGUL APICOL “APIARDEAL”, EDIȚIA 2017

in

Tags 

100% Local

În perioada 23-24 septembrie, în Piața Sigma, se va desfășura cea de-a VI-a ediție a Târgului Apicol, eveniment ce va reuni peste 60 de apicultori din țară și de peste hotare, a căror ofertă include diverse sortimente de miere, produse și accesorii. Succesul primelor ediții face ca interesul organizatorilor, al partenerilor și al sponsorilor să crească semnificativ, odată cu publicul, scopul fiind ca evenimentul să devină unul cu tradiție

AMENZILE DE CIRCULAȚIE DATE DE POLIȚIȘTII LOCALI, ILEGALE

Vi s-a întâmplat ca polițiștii locali să vă înștiințeze, să vă invite la sediu sau să vă amendeze pentru încălcarea unor reguli de circulație pe drumurile publice? Ei bine, ar fi cazul să știți că o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție (nr. 11, în dosarul 3/2017) a devenit obligatorie pentru toate instanțele și pentru toți agenții constatatori. Dacă până acum nu a existat o practică unitară în interpretarea și coroborarea celor două legi care reglementează circulația pe drumurile publice (OUG nr. 195/2002), respectiv organizarea și funcționarea Poliției Locale (Legea nr. 155/2010), de-acum situația e clarificată.

MIHAI EMINESCU TRUST: PROIECTUL ECOM VILLAGES, LA FINAL

in

Fundaţia “Mihai Eminescu Trust” anunţă încheierea proiectului “Economic Opportunities for Multiethnic Villages (ECOM Villages)”, proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Eropeană extinsă, cu suma de 178.225 CHF, din care contribuţia promotorului este de 10,7% (în valoare de 19.070 CHF). Proiectul a avut ca obiectiv general încurajarea și responsabilizarea comunităților, mai ales a grupurilor vulnerabile din satele Archita, Mălâncrav şi Viscri pentru a participa la dezvoltarea economiei locale

TITICARUL ȘI SIGHIȘORENII

Există o categorie minoritară care consideră că turismul ar fi singura șansă de supraviețuire a Sighișoarei. Lăsând la o parte pachetul de măsuri ce ar trebui implementate de autorități pentru creșterea atractivității orașului istoric, singurele două întrebări pe care le putem adresa diriguitorilor și celor care au astfel de opinii sunt ce procent din încasări intră în bugetul local, respectiv ce procent din încasări se reflectă în îmbunătățirea infrastructurii și restaurarea monumentelor?

IONEL GAVRILĂ, ÎNLOCUIT CU MELUȘ-FLORIAN COMAN

in

Tags 

politica

După cum v-am informat deja pe pagina noastră de Facebook, în 25 iulie 2017 Biroul Permanent al Partidului Național Liberal a decis excluderea lui Ionel Gavrilă din rândurile sale. Acesta se afla la al 4-lea mandat în forul deliberativ al orașului, iar între 2015 și 2016, cu votul majorității din Consiliul local, a fost ales viceprimar, perioadă în care a exercitat și funcția de primar interimar (detalii aici), funcție care i-a permis numirea controversată a Aureliei Mașca la conducerea Spitalului Municipal (detalii aici). Pe finalul lunii ianuarie, în urma unui concurs, a fost angajat la biroul de achiziții din cadrul instituției de sănătate publică

8 SEPTEMBRIE, ZIUA SOLIDARITĂȚII ORAȘELOR PATRIMONIULUI MONDIAL

in

Tags 

cultura

În 8 septembrie 2017 va fi celebrată ”Ziua Solidarității Orașelor Patrimoniului Mondial”. Toate orașele membre ale Organizației Mondiale a Orașelor Patrimoniului Mondial, instituție înființată în 1993, sunt invitate să marcheze această zi prin activități specifice de evidențiere a unicității lor. Scopul organizației este de a conserva centrele istorice din lume, prin revitalizarea urbană și alegerea soluțiilor potrivite pentru a le pune în valoare.

FONDURI EUROPENE PENTRU REPARAREA BISERICII FORTIFICATE DIN AGNITA

in

Tags 

ADR Centru

Portofoliul de obiective istorice și culturale al Regiunii Centru se completează cu încă un punct de atracție care se modernizează cu resurse europene. Astfel, localnicii și turiștii vor beneficia de condiții de siguranță și de noi oportunități, după procesul de reabilitare a Ansamblului Bisericii Evanghelice fortificate din Agnita. Contractul, în valoare totală de peste 6,5 milioane lei, fonduri nerambursabile, a fost semnat azi la sediul ADR Centru din Alba Iulia, de către reprezentantul Parohiei Evanghelice CA din Agnita, Prim-preot Reinhardt Boltres și de doamna Maria Ivan, director Direcția Coordonare din cadrul ADR Centru.

FESTIVALUL GEORGE ENESCU AJUNGE LA SIBIU

in

Tags 

cultura

Cinci recitaluri de excepție din cadrul Festivalului Internațional George Enescu vor fi susținute la Sibiu în perioada 10 - 22 septembrie 2017. De pe cele mai importante scene ale lumii, muzicieni celebri vin la Sibiu cu ocazia celei de-a 23-a ediții a Festivalului Internațional „George Enescu”. Pe lângă București, încă șapte orașe din țară au privilegiul să găzduiască recitaluri extraodinare dedicate muzicii clasice, în cadrul acestui grandios proiect muzical, situat în topul celor mai importante evenimente de gen, la nivel internaţional, după cel de la BBC Proms (Marea Britanie) şi cel de la Lucerna (Elveţia).

5 OPERATORI ECONOMICI AU DEPUS OFERTE ÎN LICITAŢIA PENTRU REABILITAREA TRONSONULUI FEROVIAR BRAŞOV – SIGHIŞOARA PE SECŢIUNILE BRAŞOV – APAŢA ŞI CAŢA – SIGHIŞOARA

in

Tags 

administratie

CFR SA informează că prin depunerea ofertelor în procedura de licitaţie pentru obiectivul Reabilitarea liniei cf Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h; Secţiunea: Braşov – Sighişoara, subsecţiunile 1.Braşov – Apaţa şi 3. Caţa – Sighişoara a fost încheiată cu succes încă o etapă în procesul de reabilitare a infrastructurii feroviare. În data de 23.08.2017 s-a încheiat procesul de depunere în SEAP a ofertelor aferente acestui obiectiv.Au fost depuse 5 oferte de către următorii operatori economici...

INVESTIŢII EUROPENE PENTRU FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE MODERNIZARE A CĂII FERATE DINTRE SIGHIŞOARA ŞI COŞLARIU

in

Tags 

administratie

Comisarul european Corina Crețu a aprobat alocarea a peste 201 milioane de euro pentru finalizarea lucrărilor de modernizare a cării ferate dintre Sighișoara și Coșlariu. Peste 201 milioane de euro din Fondul de coeziune, în perioada de programare 2014-2020, vor fi investite în faza a doua a proiectului privind modernizarea legăturii feroviare dintre localităţile Sighişoara (județul Mureș) şi Coşlariu (județul Alba), în Transilvania.

CREŞTEM GENERAŢIA ARC – EDUCAŢIE PENTRU ANTREPRENORI RURALI ÎN CULTURĂ

Fundaţia Mihai Eminescu Trust în parteneriat cu Consiliul Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Sighişoara vor implementa în parteneriat proiectul de tineret „Creştem Generaţia ARC – Educaţie pentru Antreprenori Rurali în Cultură”, ce îşi propune abordarea inovativă a educaţiei antreprenoriale în domeniul culturii, vizând tinerii cu oportunităţi reduse din mediul rural şi urban din judeţele Braşov, Mureş şi Sibiu.

CHRISTOPH MACHAT: “RISCUL DE EXCLUDERE A ORAȘULUI DE PE LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL ESTE REAL”

in

Tags 

100% Local

Ideea că Sighișoara este singura cetate încă locuită din Sud-Estul Europei, locul nașterii domnitorului Vlad Țepeș și singurul oraș din România aflat sub patronajul UNESCO s-a întipărit extrem de bine în mentalul colectiv încât pare că orice inițiativă în materie de planificare urbană sau conservare a patrimoniului istoric pierde bătălia cu alianța dintre inerția alimentată de cele trei atuuri discutabile, lehamitea morbidă față de păstrarea identității locale, interesul mercantil al unor potentați cu afaceri în turism și amatorismul factorilor decidenți [...] Despre ce (mai) avem, ce ne lipsește și ce ar trebui făcut pentru schimbarea paradigmei și îndepărtarea pericolelor ce ne pasc, ne vorbește istoricul de artă Christoph Machat, care a avut amabilitatea de a-mi acorda un amplu interviu.

Pagini